De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavonden 2014 PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavonden 2014 PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavonden 2014 PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW

2 Dorien Kloosterman Adviseur Naar-Keuze; beleidsmedewerker Ieder(in); zus van Anja, bewindvoerder.

3 Waar gaan we het over hebben? PGB WMO Trekkingsrecht SVB Eigen bijdrage

4 Wie/wat gaan niet naar de Wmo/ Jeugdwet Verpleging en persoonlijke verzorging (gaat naar ZVW) Mensen die nu al in een instelling wonen of een ZZP indicatie (verblijfsindicatie) hebben, blijven in de kern AWBZ (nieuwe landelijke regeling Wlz) Mensen met grondslag GGZ (gaat naar Wmo, deel blijft in Wlz) Kinderen intensieve kindzorg VG (tot 5 jaar naar ZVW, boven 5 jaar naar Wlz) 14.000 groep Kinderen met 8 dagdelen behandeling groep of meer 14.000 groep Kinderen/ jong volwassenen met meer dan 18 dagdelen (1 etmaal = 6 dagdelen) Cliënten met indicatie kortdurend verblijf VG/LG Kinderen intensieve kindzorg LG (ZVW)

5 PGB in ZVW Voorwaarden staan in polis zorgverzekering, pgb regelement, tarieven verschillend. Geen eigen bijdrage Geen eigen risico 10 – 15 % korting op tarieven Na overgangsrecht indiceert wijkverpleegkundige Indien zorgverlener ook ZIN zorg levert, geen PGB. Max. tarieven informele zorg € 20,00 Max aantal uren zorg inkoop, gelijk aan indicatie. Indien ook Wmo zorg (afbakening) Restitutiepolis, geen trekkingsrecht via SVB

6 PGB in wmo/jeugdwet Overgangsrecht bestaande indicaties blijven in 2015 geldig Wijkteams Een gezin, een plan, een regisseur Kijken naar samenhang PGB mogelijk onder voorwaarden Verwijzing door specialist of huisarts blijft mogelijk Inkoopproblemen

7 Wat betekent dit? Wel naar jeugdwet/ Wmo Volledig compensatie gedurende heel 2015 t.a.v. PGB/ zorgomvang/ zo mogelijk bij dezelfde aanbieders Mensen worden per brief geïnformeerd

8 PGB in de gemeente In staat PGB te begrijpen en beheren de cliënt motiveert dat de individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht (Jeugdwet); de cliënt motiveert dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen (Wmo) Zorg goede kwaliteit d.w.z.veilig, doeltreffend en cliëntgericht

9 Tarieven Gemeente stelt zelf tarieven vast Veelal max. € 20,00 per uur voor 1 e en 2 e graads familieleden die zorg verlenen Niet duurder dan ZIN voorziening Alleen voor maatwerkvoorziening

10 Trekkingsrecht via SVB Geen vrij besteedbaar bedrag Eigen bijdrage via CAK/ bruto PGB Trekkingsrecht via SVB SVB/ Gemeenten vragen contracten op (nog) geen zorgbeschrijvingen

11 Zorgovereenkomsten Opgevraagd door SVB Veel problemen i.v.m. samenhang PGB via zorgverzekeringswet in huidige zorgverlening. Contracten daardoor door gemeenten niet goed gekeurd. Onduidelijke communicatie door SVB. Cliënten weten niet welk deel via zorgverzekering en welk deel via Wmo zal lopen. Geldt vanaf 18 jaar, daaronder volledig via Jeugdwet, uitgezonderd kinderen met zeer intensieve zorgvraag (ziekenhuis verplaatste zorg)

12 Trekkingsrecht Contracten worden gecontroleerd Soms stelt gemeente aanvullende voorwaarden bv. aanmelding van zorgorganisaties Betreft alleen Jeugdwet en Wmo Bijstorten mag Betaling door SVB aan hulpverlener/ organisatie nadat factuur (digitaal) is aangeleverd.

13 Taak SVB Uw budget staat bij de SVB De SVB betaalt al uw zorgverleners Budgetoverzicht (maandelijks) Eindafrekening (jaarlijks) Opgaaf belastingdienst Vrijwillige storting Vrij besteedbaar bedrag

14 Mijn PGB U logt in op Mijn PGB via DigiD U komt dan in uw digitale dossier U kunt hier digitaal uw PGB administratie bekijken U kunt hier digitaal uw PGB zaken met de SVB regelen

15

16 Wat kunt u met Mijn PGB? Uw budgetoverzicht bekijken Uw overeenkomsten, loonstroken en facturen inzien Uw persoonsgegevens inzien en wijzigen Facturen en urendeclaraties indienen Ziek- en herstelmeldingen doorgeven Loonberekeningen maken

17

18 Problemen SVB- 4 opties  Optie 1  Contracten (plus beschrijvingen) opgestuurd  Bericht ontvangen van SVB en akkoord  U kunt rekeningen opsturen  SVB betaalt uit

19  Optie 2  Contracten en beschrijvingen opgestuurd  Nog geen goedkeuring ontvangen  U kunt de rekening opsturen  SVB betaalt uit  Bij afkeuring hoeft niet terug betaald te worden wel stoppen met deze zorgverlener  Bij fraude wel terug betalen

20  Optie 3 Nog niets opgestuurd Alsnog opsturen en in afwachting van de goedkeuring al rekeningen insturen  Optie 4 U behoort tot de WLZ indiceerbaren Op verzoek alsnog contracten en zorgbeschrijvingen insturen In afwachting van de goedkeuring kunnen al rekeningen opgestuurd worden.

21 Bestaande budgethouders  2015 wordt een overgangsjaar  PGB wordt dit door de gemeenten betaald aan de SVB, wel maximale tarieven mogelijk die lager zijn dan tot nu toe, niet bij overgangsrecht.  In de loop van 2015 wordt gekeken hoe de zorg en ondersteuning verder invulling kan krijgen. Dat gebeurt a.d.v. een keukentafelgesprek.  Dit kan een PGB maar ook een andere voorziening zijn

22 Persoonlijke verzorging in combinatie met begeleiding De functie verzorging indien gecombineerd met begeleiding gaat wel naar de gemeente, bij dominante grondslag VG, LG of Zintuigelijk. Anders VP en PV naar zorgverzekering.

23 Eigen bijdrage Wordt geïnd door CAK, voortaan uitbetaling bruto PGB Eerste betaling aan CAK in maart over maanden jan. en feb. 2015 Steeds op basis werkelijk afgenomen uren zorg. Berekening eigen bijdrage via hetcak.nl Anticummulatie met eigen bijdrage hulpmiddelen e.d.

24 Vragen??? Naar-Keuze Vergezicht 36 6661 RE ELST Telefoon (0481) 374589 algemeen@naar-keuze.nl www.naar-keuze.nl


Download ppt "Informatieavonden 2014 PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW."

Verwante presentaties


Ads door Google