De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 2, week 1.3 Directe instructiemodel- lesformulier- beginsituatie 15 september 2014 Periode 1 KOP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 2, week 1.3 Directe instructiemodel- lesformulier- beginsituatie 15 september 2014 Periode 1 KOP"— Transcript van de presentatie:

1 Thema 2, week 1.3 Directe instructiemodel- lesformulier- beginsituatie 15 september 2014 Periode 1 KOP ellen.vandenboomen@han.nl josje.heijnen@han.nl

2 Welkom Terugblik vorige week effectief leren en sleutelbegrippen Vooruitblik Drie verwerkingsopdrachten Terugblik op hoofdpunten en opbrengst

3 Leerdoelen De studenten kunnen de verschillende onderdelen van het DA-model benoemen en beschrijven De studenten kunnen de lesfasen uit het DI-model benoemen, beschrijven en herkennen Leerdoelen voor deze les De studenten kunnen een casus analyseren op lesfasen uit het DI-model. De studenten kunnen de beginsituatie van hun stageklassen in kaart brengen

4 Vragen leeswerk/leerdoelen? Literatuur – Handboek voor leraren 2.1, 2.3 & 2.4 – Effectief leren hoofdstuk 1 & 2 Wiki – Voorbereiding – Testvragen

5 Waarom… (individueel) Is directe instructie docentgestuurd? Is directe instructie ook alweer zo effectief?...

6 Padlet Effectief leren? http://nl.padlet.com/BoomenEllen/e6x4 xh4pq9k6 Hoe breng je effectief leren in je lespraktijk?

7 Het didactische analysemodel: handig in je voorbereiding! Leerdoelen uit het leerplan of curriculum Leerdoelen uit het leerplan of curriculum Beginsituatie van de leerling of groep Beginsituatie van de leerling of groep Leerdoelen die te re- aliseren zijn op basis van de begin- situatie Leerdoelen die te re- aliseren zijn op basis van de begin- situatie Onderwijsac tiviteiten zoals werkvormen en opdrachten Evaluatie op basis van de leerdoelen uit het leerplan of curriculum -Kernonderdelen -Consequent bewust van beginsituatie -Handboek voor leraren blz. 71 -Kernonderdelen -Consequent bewust van beginsituatie -Handboek voor leraren blz. 71

8 Beginsituatie specifiek bekeken Voorkennis Abstractievermogen Ervaring met onderwijsconcepten Leesvaardigheid Zelfstandigheid Groepsgerichtheid Waarden en normen Motivatie

9 Directe Instructie (DI) Leerlingen helpen met nieuwe informatie of basisvaardigheden, deze uit te breiden en te verfijnen. Basisstrategie van effectief leren Docentgestuurde onderwijsstrategie

10 DI: handig bij voorbereiding en les Bij directe instructie kent het lesontwerp 6 fasen Doelen, taken en leeractiviteiten worden afgestemd Beginsituatie in kaart brengen Lesformulier: hulpmiddel bij je voorbereiding houvast tijdens je les

11 Fasen in de les (DI) Lesfase 0: Ontwerpen van de les – ontwerpen op de kern van de les Lesfase 1: Aandacht richten op de doelen van de les en aansluiten bij voorkennis – betekenis geven Lesfase 2: Nieuwe informatie op effectieve wijze aanbieden of voordoen – Lees uitleg geven (lesuitvoering)

12 Fasen in de les (DI) Lesfase 3: Nagaan of de belangrijkste begrippen of vaardigheden zijn overgekomen Lesfase 4: Instructie geven ten behoeve van zelfwerkzaamheid – Volledige instructie Lesfase 5: Begeleiden van zelfwerkzaamheid – Instructierol – Begeleidingrol Lesfase 6: Afsluiten van de les op kernbegrippen

13 Verwerkingsopdracht 1: Casus DI analyseren Video http://www.leraar24.nl/video/3130/organisatie-van-een-goede- rekenles http://www.leraar24.nl/video/3130/organisatie-van-een-goede- rekenles Kijkvragen: 1. Schrijf de lesfasen DI op 2. Beschrijf kort hoe ze vorm krijgen 3. Welke lestips voor stage haal je er uit?

14 Verwerkingsopdracht 2: Checklist lesformulier 1. Lees de checklist helemaal door 2. Bepaal voor welke les jij de checklist in wil vullen. Miniles lwg? Les stageschool? 3. (Beknopt) invullen checklist 4. Lees elkaars checklist en geef 1 top en een tip. Uitgangspunt: je moet het zodanig snappen dat je les a.h.w. over zou kunnen nemen.

15 Terugblik Bedenk in 1 minuut wat: – Je meeneemt uit deze les? – Wat je verder uit wil zoeken? – Wat je op stage uit wil gaan proberen?

16 Thuiswerk Lezen week 1.4.  Handboek voor leraren hoofdstuk 2.5  Effectief leren hoofdstuk 3 + 4 + 5 Vormgeven lesvoorbereidingsformulier (zie Scholar voor voorbeeld)  meebrengen 22 september Voorbereiding thema 1.4 (zie wiki!!)


Download ppt "Thema 2, week 1.3 Directe instructiemodel- lesformulier- beginsituatie 15 september 2014 Periode 1 KOP"

Verwante presentaties


Ads door Google