De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsplannen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsplannen."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsplannen

2 Methodisch begeleiden
1.Breng het probleem in kaart 2.Breng samenhang wbt de invloeden 3.Wat wil je bereiken ? 4.Maak een plan van aanpak 5.Voer het plan uit 6.Evalueer/is het doel bereikt?.

3 Handelingsplan Dit komt tot stand door: 1.observeren
2. diagnose stellen 3.gesprekken met betrokkenen 4.Onderwijskundige inzichten

4 Werken met een handelingsplan
1.Maak een casus van het onderwerp (tutor) 2.Stel de beginsituatie vast van de leerling 3.Stel vast wat wil je bij die leerling bereiken 4.Stel een tijdpad vast 5.Geef de volgorde van werken aan 6.Geef aan hoeveel lessen je hiervoor nodig hebt. 7.Werk 2 begeleidingslessen uit van 30 min. 8.Spreek af hoe de evaluatie is/ is doel bereikt?

5 Opdracht Presentatie/werkstuk !.Geef een
beschrijving/kenmerken van het probleem 2Beschrijf de mogelijke oorzaken van het probleem 3.Geef de gevolgen aan voor het kind bij het volgen van onderwijs 4.Geef de mogelijkheden om het kind te begeleiden binnen het reguliere basisonderwijs/rol onderwijsassistent

6 Vervolg:opdracht 5.Vul 2 lesvoorbereidingsformulieren in en
geef de les als presentatie:35 min. 6.Zorg zelf voor materiaal (evt. Stageschool) 7.Doel les:werken met handelingsplan+ aanpak handelingsplan 8.Evalueer het handelingsplan met de klas 9.Zorg voor een kopie van het handelings- plan en geef het aan de klasgenoten


Download ppt "Handelingsplannen."

Verwante presentaties


Ads door Google