De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Flora 21 september 2015 Oudervereniging Medezeggenschapsraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Flora 21 september 2015 Oudervereniging Medezeggenschapsraad."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Flora 21 september 2015 Oudervereniging Medezeggenschapsraad

2 De Oudervereniging (OV) De Oudervereniging van de Flora is opgericht op 14 juni 1984.

3 Doel van de OR Bevorderen van het contact tussen ouders en school Helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met het team

4 Activiteiten: Worden georganiseerd door werkgroepen van de OR-leden en teamleden. Bij omvangrijke activiteiten worden “hulpouders” ingezet. De OR treedt op als gesprekspartner namens alle ouders richting het team en andere bij de school betrokken organisaties (zoals bijv. gemeente en wijkvereniging).

5 Voorbeelden van activiteiten: - Herfstwandeling- Spelletjesmiddag - Sinterklaas- Kerstviering - Carnaval- (Palm)Pasen - Open dag(avond)- Estafetterun - Wandelvierdaagse- Schoolreisjes - Kiesmiddag - Schoolfotograaf

6 Vergaderen OR Bespreken activiteiten Bespreken vragen van ouders OR vergaderingen zijn openbaar publicatie vergaderdata, agenda en notulen op de website

7 Ouderraad 2015-2016: Bas Annink (voorzitter) Wilma Boesveld (penningmeester) Esther Geers (secretaresse) Joyce Frongink (MR lid) Luc Lokotte Ronnie Nijland Margot ter Molen Branko Kuipers Dorina Hof Marieke Kroese Sietske de Vos Gerard Buist Corine Zieverink Het team wordt vertegenwoordigd door Harrie Bos en Marriët Ganzeboom

8 Ouderbijdrage: Ouders betalen een ouderbijdrage. Elk gezin betaalt voor max. 3 kinderen. Iedere ouder is automatisch lid van de Oudervereniging. Komen kinderen na 31 december op school, dan wordt de helft van de ouderbijdrage gevraagd. Een extra bijdrage kan worden gevraagd bij de schoolreisjes wanneer er gebruik wordt gemaakt van busvervoer.

9 Vragen/ideeën? De Ouderraad heeft een eigen e-mailadres: or@basisschoolflora.nl or@basisschoolflora.nl Wilt u lid worden van de OR of als hulpouder graag actief betrokken zijn bij activiteiten? U heeft leuke ideeën of wilt gewoon wat vragen; wij horen het graag!!

10 Medezeggenschapsraad (MR) Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze MR hebben drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het personeel zitting.

11 MR 2015-2016 Namens de ouders hebben zitting in de MR: Machiel Wispels (voorzitter) Marijke Vloedbeld (GMR) Joyce Frongink Namens het personeel hebben zitting in de MR: Han Klarenbeek (directie) Sarah Speelman Anne Kienhuis Maaike Lonen (secretaresse/GMR)

12 Uitgangspunten MR Flora Missie Het verbeteren en borgen van de medezeggenschap van ouders en leerkrachten. Visie De MR Flora heeft als ambitie om eigentijds en met enthousiaste houding pro actief en met initiatief haar doelen te benaderen. Doelstellingen Verbeteren van de openheid en onderling overleg Verbeteren van de gelijke behandeling Waakt voor discriminatie

13 Wat doet de MR? De MR vergaderd zes keer per jaar over allerlei zaken zoals: –Formatieplan en taakverdeling team –Beleidsvoornemens –Schoolondersteuningsplan –Begroting en jaarrekening –ARBO-zaken –Passend onderwijs en Ouderparticipatie –Mededelingen uit bestuurs- en teamvergaderingen

14 Wat doet de MR? Er zijn aangelegenheden waarbij het bestuur advies moet vragen aan de MR, maar ook waarbij de MR haar instemming moet geven alvorens het bestuur kan beslissen. De MR kan het bestuur ongevraagd advies geven. Voor de negen scholen van de stichting KOMT is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de schooloverstijgende zaken worden besproken.

15 Wat doet de MR? Op de maandagenda kunt u zien wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en notulen van de vergaderingen staan op de website. Heeft u vragen?? Wij horen het graag!! De medezeggenschapsraad heeft een eigen e-mailadres: mr@basisschoolflora.nl mr@basisschoolflora.nl


Download ppt "Informatieavond Flora 21 september 2015 Oudervereniging Medezeggenschapsraad."

Verwante presentaties


Ads door Google