De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SINT BAVOSCHOOL 2010-2011 14 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SINT BAVOSCHOOL 2010-2011 14 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SINT BAVOSCHOOL 2010-2011 14 november 2010

2 Medezeggenschap op school Er zijn diverse partijen betrokken bij de Sint Bavoschool: personeel werkt er, leerlingen krijgen er les en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. En natuurlijk is er het bestuur waar de school onder valt. In de medezeggenschapsraad (MR) van de school praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid en activiteiten van de school. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Deze wet geeft de MR advies- en instemmingsbevoegdheid en recht op overleg, initiatief en informatie. Een MR kan gevraagd en ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Om dit vorm te geven maakt de MR van de Bavoschool gebruik van de ‘zeshoek van effectieve medezeggenschap’. doel en visie overleg plichten informatie methode speerpunten Zeshoek van effectieve medezeggenschap 2

3 Zeshoek van effectieve medezeggenschap van de Sint Bavoschool Doel en visie De MR van de Bavoschool wil in goede balans en met een proactieve houding de belangen van de school, de leerlingen, het personeel en de ouders op positieve wijze behartigen. Informatie Om dit te kunnen doen vraagt, ontvangt en geeft de MR tijdig informatie van/aan directie, personeel en ouders. Overleg Om standpunten met elkaar te bespreken en kenbaar te maken aan de directie komen de MR-leden en de directie ongeveer een keer in de zes weken bij elkaar en indien nodig vaker. Speerpunten De MR van de Sint Bavoschool formuleert elk schooljaar een aantal speerpunten waar zij zich dat jaar op zullen richten en die besproken worden in de overleggen. Welke deze zijn voor het schooljaar 2010/2011 staat verderop in dit document genoemd. Methode De MR zal voor elk speerpunt bekijken hoe deze het beste behandeld kan worden en hoe hierover gecommuniceerd gaat worden. Plichten Naast de rechten heeft de MR ook een aantal plichten, zoals het meerdere keren per jaar overleg voeren met de directie, het jaarlijks opstellen van een jaarverslag en het al dan niet verlenen van instemming als daar om gevraagd wordt. 3

4 Bereikte resultaten 2009-2010 (1/2) In het schooljaar 2009-2010 heeft de MR zich onder andere bezig gehouden met de volgende onderwerpen: Evaluatie grote klassen (initiatief) Grote klassen zijn eerder uitzondering dan gewoonte en worden vanuit onderwijskundig oogpunt zoveel mogelijk voorkomen. Soms is het echter onvermijdelijk. Om de begeleiding van grote klassen elk jaar beter te doen heeft de MR voorgesteld aan de directie om deze te evalueren. De uitkomst wordt in het komend schooljaar besproken. Communicatie (informatie) Zichtbaar zijn doe je door te communiceren. Dit is het belangrijkste instrument voor een MR om leerkrachten en ouders te informeren en om geïnformeerd te worden. Communiceren is echter lastig. Om dit te verbeteren heeft de MR het afgelopen schooljaar een communicatiecursus gedaan. Ook dit jaar zal communicatie een aandachtspunt zijn en zal dat wat we geleerd hebben in de praktijk gebracht worden. Huisvesting (informatie) Het afgelopen jaar is de MR continue geïnformeerd over de huisvesting en de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn, ook met betrekking tot uitbreiding. Ook het komend jaar zal dit een aandachtspunt blijven en zal er bekeken worden of de MR hier een meer pro-actievere rol in kan nemen. Vervangingspool (informatie) De school is het afgelopen jaar gestart met een vervangingspool voor de leerkrachten waarbij de MR continue op de hoogte gehouden werd. Het resultaat van de pool is positief; bij verzuim van leerkrachten is er het afgelopen jaar minder problemen geweest met de vervanging en zijn er minder klassen naar huis gestuurd. 4

5 Bereikte resultaten 2009-2010 (2/2) In het schooljaar 2009-2010 heeft de MR zich onder andere bezig gehouden met de volgende onderwerpen: Protocol doubleren (advies) De directie heeft het afgelopen jaar een protocol doubleren opgesteld; een leidraad waarin stappen worden genoemd die een leerkracht dient te nemen bij mogelijk doubleren van een leerling. De MR heeft hiervoor positief advies gegeven. Plaatsingsbeleid (advies) De directie heeft het afgelopen jaar het plaatsingsbeleid aangepast, waarbij de MR geadviseerd heeft. Schoolplan (advies) De directie heeft, samen met de MR, het schoolplan van het afgelopen schooljaar besproken en geëvalueerd. Formatieplan (instemming) Naar aanleiding van de financiële mogelijkheden heeft de directie, samen met de MR, de (on)mogelijkheden van de verdeling van het aantal leerlingen, leerkrachten en lokalen meerdere malen besproken. 5

6 Speerpunten 2010-2011 In 2010-2011 zal de MR zich richten op de volgende onderwerpen. Hoe de MR deze speerpunten precies gaat behandelen zal in de loop van het schooljaar bekeken worden. Communicatie van MR en school naar: (11, 21)* personeel ouders (en oudervereniging) GMR Opstellen en werken met jaarplanning (mbt instemming- en adviesbesluiten) Huisvesting Schooltijden (34)* Buitenschoolse activiteiten van de school (inclusief inzet personeel/ouders) (8, 33)* Buitenschoolse opvang (9, 37)* Andere punten die dit schooljaar op de agenda van de MR staan: functiemix, incl. LB functie van IB en bovenschools ICT-coördinator (17)* schoolgids (42, 43)* ontruimingsplannen (52)* evaluatie grote groepen en combinatie klassen opbrengsten (van onder andere Cito-toetsen) 6

7 Leden Medezeggenschapsraad Sint Bavoschool Ouders Peggy-Ann de Ridder-Boon (voorzitter) Joost Reijerse Mirjam Cronau Personeel Anna Huijbers Maartje Huisman-Mors (wordt dit schooljaar tijdelijk vervangen door Marianne Kroft) Secretariaat Gina Holla 7

8 Het is niet wat er met je gebeurt, maar hoe je omgaat met wat er gebeurt. G.J. Cozijnsen 8


Download ppt "MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SINT BAVOSCHOOL 2010-2011 14 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google