De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatieplan Sociaal Domein Rheden Een toelichting op hoofdlijnen voor de Adviesraad Sociaal Domein 2 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatieplan Sociaal Domein Rheden Een toelichting op hoofdlijnen voor de Adviesraad Sociaal Domein 2 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatieplan Sociaal Domein Rheden Een toelichting op hoofdlijnen voor de Adviesraad Sociaal Domein 2 november 2015

2 Aanleiding Transformatieplan Nieuwe verantwoordelijkheden gemeente vanaf 1 januari 2015 Focus op invoering (Transitie) nieuwe taken en overgangssituatie Transformatieplan richt zich op doorontwikkeling binnen het Sociaal Domein

3 Doorontwikkeling Sociaal Domein Ambitie: Meer voor minder Betere ondersteuning en zorg dichtbij de inwoners organiseren en daarbij de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden centraal stellen Financiële kaders dienen als randvoorwaarde “We moeten het doen met de middelen die we er voor krijgen”

4 Van T-plan naar T-agenda In het T-plan zijn 17 projectvoorstellen opgenomen met naast de doorontwikkelingsdoelstelling een besparingsopgave van € 2,8 miljoen vanaf 2019 Deze 17 voorstellen worden opgenomen in de Transformatieagenda

5 Transformatieagenda De T-agenda is dynamisch en staat open voor nieuwe voorstellen en projecten Transformeren is meer dan besparen: o.a. vraaggerichter, kleinschaliger, verbindend, anders denken anders doen Signalen en ideeën actief ophalen bij inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers Dit wordt uitgewerkt in een overzicht (= T-agenda)

6 Transformatieagenda 1.Betrekken van eigen kracht en sociale netwerken Wordt al meegenomen in de gesprekken met inwoners Randvoorwaarden zijn de samen- en zelfredzaamheid van onze inwoners en goede algemene voorzieningen 2.Van een algemene vervoerskostenvoorziening naar maatwerk Was generieke forfaitaire vergoeding voor gebruik eigen auto Bepalend wordt het gesprek met inwoners 3.Naar woonservicediensten Betreft ontwikkeling van algemene voorzieningen zoals: boodschappendiensten, alarmeringsdiensten, complexgewijze voorzieningen voor ontmoeting en ontspanning of vervoer en thuistechnologie Initiatief kan zowel uitgaan van bewoners als van bedrijven

7 Transformatieagenda 4.HHT HH contracten omzetten naar HH als algemene voorziening Aandachtspunten: o Financiële toegankelijkheid (vooral > 120 % sociaal min.) o Bereik nieuwe doelgroepen (mantelzorgers en overbelaste gezinnen) o Administratieve ontlasting zorgleveranciers o Samenhang met combiproduct Dagelijkse ondersteuning 5.Van individuele woningaanpassingen naar regie op aanpassingen Structurele voortzetting van “Mijn huis mijn toekomst” Onderdeel van het gesprek met inwoners

8 Transformatieagenda 6.Naar een algemene voorziening Jeugdhulp Inzetten op preventie ter voorkoming van inzet van (duurdere) zorg. Samen met deskundige ketenpartners breed nadenken over algemene voorzieningen, waarbij meer groepsgericht gewerkt kan worden. (voorbeeld de voorschoolse voorzieningen inzetten op taalachterstanden en gedrag) 7.Verschuiving van gezinsvervangend huis naar (informele) tijdelijke opvang in het netwerk van het kind Opvang in het eigen bekende, informele netwerk gezin Gaat niet voor ieder kind gelden Kan ook ‘uithuisplaatsing’ van een ouder in het eigen netwerk betreffen

9 Transformatieagenda 8.Anders inkopen Vanaf 2017 vanwege 2-jarige regionale contracten Logischere en eenvoudigere indeling zorgcategorieën O.a. bestuurlijk aanbesteden Niet alleen anders inkopen, een goed gesprek is cruciaal: o Inwoners gerichter wijzen op lichtere zorg- en hulpvormen o Trajecten faseren 10.Ontwikkelen nieuwe producten/diensten Meer inbreng van zorgaanbieders, betrokken maatschappelijk veld en inwoners Nieuw maatwerk jeugdhulp en begeleiding

10 Transformatieagenda 13. PGB re-integratie 50 bijstandsgerechtigden die zelf regie nemen in hun re- integratie naar werk 10% succesvol door bemiddeling naar werk binnen 1 jaar 14. Herijking PGB’s Richtlijnen (geen protocol) opstellen voor inwoners en consulenten mbt (on)gekwalificeerde dienstverlening Instrueren consulenten 15.Aanbesteding hulpmiddelen Alleen financieel voordeel ogv aanbesteding 16. Meevaller mantelzorgondersteuning Initiatief respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers

11 Transformatieagenda 17. Minder personeel in de uitvoering Extra capaciteit mbt invoering nieuwe taken en herindicaties niet structureel nodig Efficiënter werken door integralere werkwijze Natuurlijke afvloeiing en niet verlengen tijdelijke contracten 18. Afschaffen regionaal innovatiefonds 21. Het nieuwe combiproduct Dagelijkse ondersteuning 1 e ervaring mbt bestuurlijk aanbesteden Met 10 leveranciers inmiddels een overeenkomst afgesloten 22.Ouderbijdrage Jeugd opgeschort Raadsbesluit van 24 maart 2015 in afwachting van onderzoek VWS


Download ppt "Transformatieplan Sociaal Domein Rheden Een toelichting op hoofdlijnen voor de Adviesraad Sociaal Domein 2 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google