De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steeds krachtiger bestuur in:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steeds krachtiger bestuur in:"— Transcript van de presentatie:

1 Steeds krachtiger bestuur in:
Provinciale Secretarissen VNG 3 april 2009 Jeroen Lalleman

2 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Overzicht Waar komen we vandaan? Wat zijn de doelen? Wat is er tot vandaag toe gebeurd? Welke voorlopige uitkomsten zijn er? Wat gaan we nog doen? Vragen? 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

3 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Waar komen we vandaan? Medio 2008: Bestuurskrachtonderzoek 25 gemeenten: “Sterke Gemeenten in Groningen” 4 september 2008: ALV: Bestuur moet plan voor verder onderzoek maken 20 november 2008: Onderzoeksplan + Financiering door ALV goedgekeurd 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

4 Waar komen we vandaan? Sterke gemeenten in Groningen (aug ’08)
Varianten voor versterking van de bestuurskracht De zelfsturingsvariant De differentiatievariant De herindelingsvariant De clustergemeenten-variant De provinciebrede backoffice-variant: de Groningse Gemeente Centrale 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

5 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Wat zijn de doelen? Versterking bestuurskracht, door: Samenwerking explicieter maken Belangenbehartiging beter organiseren Platforms beter benutten Kennis beter delen, beter halen, beter brengen Beter volwaardig partner (leren) zijn 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

6 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Wat zijn de doelen? We bereiken ook nog: Vermindering van bestuurlijke drukte Beter omgaan met (nieuwe) gedecentraliseerde taken Duidelijkheid aan gemeentelijke partners: rijk, provincie, waterschap, VNG, maatschappelijke organisaties Een plaats voor nog doorlopende taken van ex-WGR gebieden (RCG, RR Noord) 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

7 Wat hebben we tot nu toe gedaan?
3 Bestuurdersbijeenkomsten: PHO’s Milieu & Mobiliteit en Ruimte & Wonen Bestuur & Veiligheid en Financiën Onderwijs, Zorg, Welzijn en Werk en Inkomen 2 bijeenkomsten Bestuurlijke Begeleidingsgroep 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

8 Wat is er tot vandaag toe gebeurd?
Bestuurlijke Begeleidingsgroep Geeft (bege)leiding aan het inhoudelijk proces Bestuur VGG heeft hier alleen een procesrol Samenstelling: Truida Jonkman (Scheemda), Menne van Dijk (De Marne), Bertus Fennema (Zuidhorn), Ab Meijerman (Veendam), Jeroen Niezen (Haren), Harmke van der Sluis (Grootegast). 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

9 Bestuurdersbijeenkomsten
Clustervorming draagt bij aan vergroting bestuurskracht VGG moet: Gezamenlijke belangen behartigen Platform faciliteren Kennisdeling stimuleren Kan bepaalde projecten ex-WGR regio’s overnemen Meer dan nu…dus dat mag ook wat kosten 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

10 Eerste advies Begeleidingsgroep
Geen statuten/structuurwijzigingen Stad mag grotere rol in het geheel hebben Clustersamenwerking zichtbaarder, op inhoud wisselende clusters VGG regisseur in kennisdelen en belangenbehartiging – mag meer kosten Prominentere rol voor de stad VGG geen extra bestuurslaag 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

11 Welke voorlopige uitkomsten zijn er?
Begeleidingsgroep doet uitspraken over: Clustervorming (advies) Invulling taken, functies Bureau VGG 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

12 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Clustervorming Clustervorming versterkt de bestuurskracht Gemeenten bepalen zelf voor welk onderwerp ze in welk cluster werken (flexibele clustering) Begeleidingsgroep stelt zelfbinding voor (vóór een bepaalde datum zijn zaken onderling geregeld) VGG kan eventueel faciliteren, maar bepaalt niets 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

13 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
VGG-bureau Belangenbehartiging Volgens agenda actief bij VNG, Provincie, Rijk Partner zijn van de provincie Vooraan in het proces van beleidsvorming Lobbyen Platform Delen van kennis Belangen verzamelen Elkaar kennen Kennis Kennis delen Attenderen op kennis Géén kopie van VNG 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

14 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Mogelijke ‘hark’ 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

15 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Platform Ook: ambtelijke platforms creëren Dat kan ‘licht’ en ‘zwaar’ Vergroting bestuurskracht door: = belangen vergelijken = kennis delen = elkaar kennen = voorbereiding van Portefeuillehoudersoverleggen 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

16 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Kennis delen Goed gebruik maken van (kennis)netwerken van de stad Ad-hoc, wel volgens vooraf gestelde afspraken, ambtelijke ondersteuning leveren 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

17 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Wat gaan we nog doen? 2 x ALV April: temperatuur meten Juni: vaststelling in Extra ALV Najaar: opbouw Januari 2010: start nieuwe werkwijze 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

18 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Resultaat BUSINESSPLAN VGG 2010 Totale aanpak voor: Doelstellingen na 2010 Taken VGG 2010 Werkwijze VGG 2010 Tot op het niveau functieomschrijving en financiering ALV november: begroting 2010 definitief 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen

19 Steeds krachtiger bestuur in Groningen
Vragen? 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen


Download ppt "Steeds krachtiger bestuur in:"

Verwante presentaties


Ads door Google