De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er zijn 3 mensen nodig voor deze act

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er zijn 3 mensen nodig voor deze act"— Transcript van de presentatie:

1

2 Er zijn 3 mensen nodig voor deze act

3 Wie is God?

4 Het Christelijk geloof samengevat in 12 regels
Apostolische Geloofsbelijdenis (uit het jaar +/- 170 n. Chr) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

5 God de Schepper God geeft mensen de verantwoordelijkheid goed voor Zijn schepping te zorgen

6 Jezus de verlosser God neemt zelf de verantwoordelijkheid op zich door Jezus dood. De mens is niet instaat goed voor de wereld en zichzelf te zorgen.

7 De doodstraf Een van de redenen dat Jezus de doodstraf kreeg was omdat hij zich de zoon van God noemde.

8 God laat de mens niet alleen. Ook niet na Jezus hemelvaart!
Heilige Geest God laat de mens niet alleen. Ook niet na Jezus hemelvaart!

9 Heilige Geest Straks met Pinksteren (50 dagen na Pasen) wordt over de uitstorting van de Heilige Geest gesproken.

10 GOD Zoon Heilige Geest Vader

11 God (vader) Jezus (zoon) Heilige Geest

12

13 De Heilige Geest wordt ook genoemd:
De Helper De Plaatsvervanger Trooster

14 De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds meer op Jezus gaan lijken

15 Vruchten van de Geest


Download ppt "Er zijn 3 mensen nodig voor deze act"

Verwante presentaties


Ads door Google