De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Minister Joke Schauvliege

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Minister Joke Schauvliege"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Minister Joke Schauvliege
CULTUURRONDE Vlaams Minister Joke Schauvliege

2 Beleidsnota Cultuur 2009-2014 Beknopte nota met de grote lijnen
7 strategische doelstellingen - de rode draad doorheen mijn beleid Verdere concrete invulling in overleg met de sector : Een cultuurforum - aftrap werd gegeven op 25 januari Input uit deze cultuurronde van CD&V in elke provincie met cultuurliefhebbers

3 7 strategische doelstellingen
1: Duurzaam beleid voeren 2:Participatie & diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren 3: E-cultuur & digitalisering bevorderen 4: Competentieverwerving en waardering stimuleren 5: Aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie 6: Internationaal cultuurbeleid versterken 7: Eco-cultuur

4 1: Duurzaam beleid voeren

5 1: Duurzaam beleid voeren
Geen impulsief beleid, maar lange termijn denken Stevige funderingen: kennis, gegevens, onderzoek Snoeien om te groeien en te bloeien Rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, rechtmatigheid en rechtvaardigheid

6 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing

7 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing
Iedereen kansen geven om aan cultuur te participeren, zonder te dwingen 3 sporen: aanbod, publiek en personeel Bijzondere aandacht voor kansengroepen: mensen in armoede, personen met een handicap, gedetineerden,… Inspraak van kansengroepen zelf

8 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen

9 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen
Invloed van informatica- en communicatietechnologie op cultuur Digitale snelweg – digitale kloof Nieuwe vormen van productie & participatie Aandacht voor digitaal archief (cf. Waalse Krook)

10 4: Competentieverwerving en –waardering stimuleren

11 4: Competentieverwerving en –waardering stimuleren
Levenslang en levensbreed leren Ontwikkelen van de culturele competentie - voor iedereen - van jongs af aan De kracht van cultuur Eerder / elders verworven competenties erkennen Samenwerking met andere beleidsdomeinen

12 5: Aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie

13 5: Aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie
Cultuur en innovatie Inzetten op professionaliteit binnen de culturele sector Kennis en ervaringsuitwisseling tussen cultuur en economie Beleid rond cultuurindustrie versterken Cultuurindustrie wapenen voor uitdagingen 21ste eeuw

14 6: Internationaal cultuurbeleid versterken

15 6: Internationaal cultuurbeleid versterken
Imago van Vlaanderen in de wereld versterken via cultuur: Vlaamse troeven voor een internationaal cultuurbeleid Vlaamse cultuur experts in internationale organisaties stimuleren Belgisch voorzitterschap Raad van de Europese Unie Samenwerking met de Franse Gemeenschap en Brussel

16 7: Eco-Cultuur initiëren

17 7: Eco-Cultuur initiëren
Milieu en cultuur bij elkaar brengen Duurzaamheid van cultuurinfrastructuur Festivals: afvalpreventie, geluidsoverlast Milieu en natuur als inspiratiebron voor kunst – kunst in de open ruimte

18 CONCRETE VRAGEN? Gerda Van der Plas: Algemeen en Sociaal-cultureel werk Jan Vermassen: Kunsten en Erfgoed Lien Verwaeren: Erfgoed, Amateurkunsten en Lokaal Cultuurbeleid Poli Roumeliotis: Participatiebeleid, sociaal-artistiek werk Johan Vreys: Kunsten, Brussel, Internationaal cultuurbeleid Kabinet Minister Schauvliege - Koolstraat Brussel T:

19 Gerda Van der Plas Poli Roumeliotis Johan Vreys Jan Vermassen Lien Verwaeren

20 Discussietafels: 5 stellingen
De sociaal-culturele verenigingen zijn passé (?) Kunst en cultuur is luxe die niet moet worden gesubsidieerd (?) We moeten alles bewaren voor het nageslacht (?) Iedereen moet participeren aan alle vormen van kunst en cultuur (?) Binnen 10 jaar is alles e-cultuur. We moeten ons daarop voorbereiden (?)


Download ppt "Vlaams Minister Joke Schauvliege"

Verwante presentaties


Ads door Google