De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Synthesedocument Voedselverlies in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Synthesedocument Voedselverlies in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Synthesedocument Voedselverlies in Vlaanderen
Kris Roels, Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies Studienamiddag Voedselverlies in Vlaanderen, 15/10/2012

2 Inhoud Voortraject Synthesedocument Maatregelen Besluit

3 Voortraject Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies
April 2011: Oprichting Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies Taken Coördinatie Overleg horizontaal, verticaal en met de keten Opvolging projecten Mei 2012: stand van zaken en de volgende stap een synthesedocument als referentie en verslag … gepresenteerd op een publiek kennisevenement pakket met maatregelen gericht op heel de keten

4 Synthesedocument Inhoudstafel Beleidskader rond voedselverlies
Voedselverlies: de basics (definitie, cijfers,…) Resultaten ketenproject OVAM studie landbouw studie horeca studie consument Maatregelen om voedselverliezen te reduceren ViA rondetafelconferentie: Samenwerking en Innovatie in de agrovoedingsketen: voedselverlies en de valorisatie van nevenstromen kwam hierbij ruim aan bod Conferentie bleek startpunt om met alle actoren regelmatig in open overleg te treden. Daarom Vervolgtraject: Workshop Transformatie en innovatie in de agrovoedingssector van DLV. Beloftevollle innovatieve thema’s voor samenwerking. Vermindering van verliezen in de keten behoorde tot de meest beloftevolle thema’s voor samenwerking.

5 Maatregelen Kader: Europese doelstellingen voor een hulpbronnenefficiënt Europa 20% minder hulpbronnen in de voedselketen én… … halvering van het voedselverlies tegen 2020! ViA – Pact 2020: Vlaanderen bij top 5 van de Europese regio’s Vlaanderen neemt op vlak van voedselverlies haar verantwoordelijkheid VR sluit zich aan bij de Europese doelstellingen 25 maatregelen onder 8 thema’s: overheidsinitiatieven + samenwerking met de keten + keteninitiatieven

6 Maatregelen Samenwerking in de keten
Ketenoverleg verderzetten en uitbouwen Voedselverlies en nevenstromen in de primaire sector Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen Uitval en mastitis in voorlichtingsactiviteiten en onderzoek Teruggooi terugdringen binnen het kader van het GVB Voedselverlies en nevenstromen in de voedingsindustrie Fabriek van de Toekomst project Fevia Haalbaarheidsstudie VLIMO-voeding

7 Maatregelen Sociale innovatie Sensibilisering van de burgers
project Delhaize/Sint Vincentius: opschalen + ondersteunen Onderzoek naar de rol van de veilingen (VBT) Projecten Sociale Economie/Innovatie Innovatiepunt Sociale Economie Social Innovation Lab Sensibilisering van de burgers Communicatie houdbaarheidsinformatie Vormingen Velt, Vlaco, Gezinsbond,…

8 Maatregelen Internationale agendering Interne werking overheid
GreenCook Fusions Samenwerking met VLEVA Interne werking overheid Voedselverlies in eigen catering (AFM project) Bundeling informatie webpagina nieuwsbrief (start 2013)

9 Maatregelen Onderzoek en monitoring Genesys-project ILVO
Onderzoek naar impact van publieke en private regelgeving Pilootproject cijfers OVAM Samenwerking met Eurostat Vlaamse Biomassa Inventaris Bevraging distributie Comeos

10 Online http://www.vlaanderen.be/landbouw/voedselverlies
U kan het synthesedocument raadplegen op de officiële webstek van de Vlaamse overheid over voedselverlies. Met al uw vragen en initiatieven kan u terecht bij: Kris Roels Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies tel

11 Besluit Eerste werkingsjaar van de IWV zit erop. Het synthesedocument biedt een overzicht van de realisaties. Vlaanderen heeft 25 maatregelen uitgewerkt in samenwerking met de keten. Vlaanderen schaart zich achter de Europese ambitie om voedselverliezen te halveren tegen 2020! Aan de slag - oproep tot actie!

12 Oproep tot actie! WE WANT YOU… to fight food waste !


Download ppt "Voorstelling Synthesedocument Voedselverlies in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google