De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Kwaliteit en Patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen anno 2008 Rapportage over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Kwaliteit en Patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen anno 2008 Rapportage over."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Kwaliteit en Patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen anno 2008 Rapportage over het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2007-2008

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Inleiding

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Participatiegraad van de Belgische ziekenhuizen aan het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2007-2008’, opgesplitst per regio en per type ziekenhuis (n = 206)

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Hoofdstuk 1 Missie, visie, doelstellingen & strategie

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Aantal ziekenhuizen met algemene missie t.o.v. deelnemende ziekenhuizen (n = 164)

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 componenten in de missies m.b.t. kwaliteit en/of patiëntveiligheid in ziekenhuizen

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 kanalen gebruikt voor de communicatie van de missie kwaliteit en/of patiëntveiligheid naar patiënten

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Kanalen gebruikt voor de communicatie van de missie kwaliteit en/of patiëntveiligheid naar ziekenhuismedewerkers

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Acties ondernomen om de missie kwaliteit en/of patiëntveiligheid te promoten

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Aantal ziekenhuizen met algemene visie t.o.v. deelnemende ziekenhuizen (n = 164)

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Componenten in de visie kwaliteit en/of patiëntveiligheid volgens typologie van ziekenhuizen, uitgedrukt in absolute cijfers (n = 164)

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Verklaring van de categorieën voor de analyse van de componenten in de visie m.b.t. kwaliteit en/of patiëntveiligheid

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 componenten in de operationele doelstellingen volgens de typologie van ziekenhuizen (n = 164)

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Hoofdstuk 2 Kwaliteitsstructuren en functies

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Gebruikte kanalen voor de verspreiding van het organogram (n = 160)

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Comité verantwoordelijk voor kwaliteit en patiëntveiligheid (n = 50)

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 functies van de ziekenhuismedewerkers, aangesteld voor de coördinatie van kwaliteit/patiëntveiligheid (n = 321)

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 Arbeidstijd (in VTE), toegekend aan de coördinatie van de kwaliteit en de patiëntveiligheid in functie van het aantal erkende bedden (n = 154)

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 Arbeidstijd (in VTE), toegekend aan de coördinatie van kwaliteit en patiëntveiligheid in functie van het aantal erkende bedden (n = 154)

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 Jaar van oprichting van een comité patiëntveiligheid (n = 162)

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 Ziekenhuismedewerkers die deelnemen aan het comité patiëntveiligheid (n = 121)

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 Aantal ziekenhuismedewerkers in het comité patiëntveiligheid (n = 128)

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 Agenderen van het thema patiëntveiligheid bij het directiecomité (n = 158) en de raad van bestuur (n = 150)

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 24 Hoofdstuk 3 Evaluatie patiëntveiligheidscultuur

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25 Aantal ziekenhuizen dat de cultuurmeting ziekenhuisbreed heeft uitgevoerd (n = 158)

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 26 Responsgraad van de artsen tegenover de andere ziekenhuismedewerkers

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 27 Responsgraad van de artsen per type ziekenhuis

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 28 Responsgraad van de artsen per regio

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 29 Responsgraad van de ziekenhuismedewerkers per type ziekenhuis

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 30 Responsgraad van de ziekenhuismedewerkers per regio

31 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 31 Voorstelling van de resultaten per type ziekenhuis (n = 158)

32 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 32 Voorstelling van de resultaten per regio (n = 158)

33 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 33 De 12 dimensies van de veiligheidscultuurmeting volgens de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

34 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 34 Verbeteracties per dimensie in de ziekenhuizen (n = 81)

35 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 35 ‘andere’ verbeteracties op basis van cultuurmeting (n = 54) Het cijfer tussen haakjes geeft weer hoeveel ziekenhuizen deze verbeteractie formuleerden.

36 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 36 Hoofdstuk 4 Melding en analyse van incidenten en bijna incidenten

37 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 37 Overzicht van het aantal ziekenhuizen met een meldsysteem o.b.v. het aantal deelnemende ziekenhuizen, opgesplitst per type en per regio (in absolute cijfers) (n = 139)

38 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 38 Ziekenhuizen met een meldsysteem, opgesplitst per type ziekenhuis en per regio (n = 139)

39 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 39 Overzicht van ziekenhuismedewerkers die kunnen melden (%) (n = 139)

40 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 40 wijze van anoniem melden, opgesplitst per regio (n = 139)

41 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 41 wijze van anoniem melden, opgesplitst per type ziekenhuis (n = 139)

42 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 42 Vertrouwelijkheid van het meldsysteem, opgesplitst per regio en per type ziekenhuis ( n = 139)

43 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 43 Niveau van operationalisering van het meldsysteem opgesplitst per regio en per type ziekenhuis (n = 139)

44 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 44 Wijze waarop het melden verloopt opgesplitst per regio en per type ziekenhuis (n = 139)

45 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 45 Gebruik van specifieke analysemethodes voor (bijna-)incidenten opgesplitst per regio en per type ziekenhuis (n = 43)

46 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 46 Overzicht van de gehanteerde methoden

47 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 47 Ziekenhuismedewerkers die de analyse uitvoeren, opgesplitst per regio en per type ziekenhuis (n = 139)

48 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 48 Hoofdstuk 6 Indicatoren

49 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 49 Verdeling van de gekozen indicatoren klinische performantie(n = 282)

50 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 50 Beschrijving indicator Keizersnedencijfer (n = 56) voorbeeld

51 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 51 Beschrijving indicator Keizersnedencijfer (n = 56) voorbeeld

52 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 52 Beschrijving indicator Keizersnedencijfer (n = 56) voorbeeld

53 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 53 Verdeling van de gekozen indicatoren economische performantie (n = 287)

54 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 54 Verdeling van de gekozen indicatoren capaciteit en innovatie(n = 290)

55 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 55 Verdeling van de gekozen patiëntveiligheidsindicatoren (PSI) (n = 302)

56 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 56 Hoofdstuk 7 Reflecties op het contract en de ondersteuning van ziekenhuizen aangeboden door de overheid

57 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 57 Aantal ziekenhuizen met opmerkingen per categorie (n = 72)

58 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 58 Aantal ziekenhuizen met opmerkingen per categorie (n = 82)


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Kwaliteit en Patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen anno 2008 Rapportage over."

Verwante presentaties


Ads door Google