De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ontvangst van de Koning

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ontvangst van de Koning"— Transcript van de presentatie:

1 De Ontvangst van de Koning
Voorjaarsconferentie Amerongen 2008 Mattheüs 21:12 – 32 P. van Beugen

2 Lijdensweek Dag Gebeurtenis Mt Mk Lk Jo Zondag Intocht Maandag
21:1 - 11 11:1- 11 19:28 – 44 12:12 – 50 Maandag Vijgenboom vervloekt, tempelreiniging 21:12 – 22 11:12 – 19 19:45 – 48 2:13 – 25 ? Dinsdag Les vijgenboom, vraag gezag gelijkenissen, twist-gesprekken, laatste rede 21:23 – 25:46 11:20 – 13:37 20:1 – 21:38 - Woensdag Zalving Bethanië, Judas’verraad 26:1 – 16 14:1 – 11 22:1 – 6 12:1 - 8 Donderdag Pascha, Gethsemané 26:17 – 75 14:12 -72 22:7 – 65 13:1 – 18:27 Vrijdag Jezus overgeleverd, gekruisigd, begraven 27:1 - 61 15:1 - 47 22:66 – 23:55 18:28 – 19:42

3 Lijdensweek Dag Gebeurtenis Mt Mk Lk Jo Zondag Intocht Maandag
21:1 - 11 11:1- 11 19:28 – 44 12:12 – 50 Maandag Vijgenboom vervloekt, tempelreiniging 21:12 – 22 11:12 – 19 19:45 – 48 2:13 – 25 ? Dinsdag Les vijgenboom, vraag gezag gelijkenissen, twist-gesprekken, laatste rede 21:23 – 25:46 11:20 – 13:37 20:1 – 21:38 - Woensdag Zalving Bethanië, Judas’verraad 26:1 – 16 14:1 – 11 22:1 – 6 12:1 - 8 Donderdag Pascha, Gethsemané 26:17 – 75 14:12 -72 22:7 – 65 13:1 – 18:27 Vrijdag Jezus overgeleverd, gekruisigd, begraven 27:1 - 61 15:1 - 47 22:66 – 23:55 18:28 – 19:42

4 Tempelreiniging …tot zijn tempel komen … (Ml.3:1) Reinigen
Huis van Gebed Rovershol Blinden & kreupelen vs overpriesters & schriftgeleerden Kinderen

5 Vijgenboom Vijgenboom – Olijfboom (Rm.11)
Vijgenboom – andere bomen (Mt. 24) In eeuwigheid geen vrucht meer…. … en hij verdorde onmiddellijk Voorwaar ik zeg u !

6 Het gezag van Jezus Vraag gezag 21:23-27
Gelijkenis twee zonen 21:28-32 Gelijkenis landlieden 21:33-46 Gelijkenis bruiloft 22:1-14 Vraag belasting 22:15-22 Vraag opstanding 22:23-33 Vraag grote gebod 22:34-40 Tegenvraag Zoon van David 22:31-46

7 Vraag gezag van Jezus Vraag: welk gezag … wiens gezag?
Antwoord: tegenvraag Johannes de Doper Intern overleg

8 Gelijkenis twee zonen Twee kinderen Twee reacties
Tollenaars en hoeren vs. ‘u’ Johannes de Doper ‘dit’ (vs.32)?

9 Overzicht “huis van gebed voor alle volken” Citaat Ps.8
Bladeren en vrucht Vijgenboom en berg Alles wat u in het gebed gelovig vraagt


Download ppt "De Ontvangst van de Koning"

Verwante presentaties


Ads door Google