De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag"— Transcript van de presentatie:

1 Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag
Kitty Frederickx Deskundige, afdeling Hoger Onderwijs

2 Doelstelling Elektronische uitwisseling van gegevens
Uitbouw van E-government De burger niet meer vragen naar gegevens die al in authentieke gegevensbronnen aanwezig zijn De inschrijvingsgegevens in het hoger en secundair onderwijs digitaal bezorgen aan de kinderbijslagfondsen 2 2

3 Voor wie? Federale materie Tot 18 jaar: onvoorwaardelijk recht
Vereisten om kinderbijslag te krijgen: Tussen 18 en 25 jaar oud zijn >=27 studiepunten volgen in hoger onderwijs of voltijds ingeschreven zijn in secundair onderwijs Een erkende en gesubsidieerde opleiding volgen Heel het academiejaar ingeschreven zijn 3 3

4 Organisatiestructuur fondsen
RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) Werknemers RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) Zelfstandigen Zij hebben elk een secundair netwerk van fondsen 4 4

5 Organisatiestructuur
RKW 15 privé-kinderbijslagfondsen 2 bijzondere kinderbijslagfondsen 25 openbare instellingen RSVZ 12 privé-kinderbijslagfondsen 5 5

6 Netwerk Gegevensuitwisseling
Hogescholen en universiteiten Ministerie van Onderwijs en Vorming MAGDA (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) 6 f1 f2 f3 fx fa fb fy 6

7 Overzicht Run 2011 Eerste volledige weekend van een maand
Zondag 2 januari Zondag 6 februari Zondag 6 maart Zondag 3 april Zondag 8 mei Zondag 5 juni Zondag 3 juli Zondag 7 augustus Zondag 4 september Zondag 2 oktober Woensdag 2 november Zondag 4 december Eerste volledige weekend van een maand Batch pikt alle nieuwe, gewijzigde en geannuleerde gegevens op 7

8 Registraties Wanneer Consequentie van te late registratie
Inschrijvingen : voor 1 november Onderdelen : voor 1 januari Consequentie van te late registratie Kinderbijslag kan teruggevorderd worden De geregistreerde gegevens worden omgezet in 4 soorten attesten: Inschrijvingsattest Uitschrijvingsattest Annulatie-attest Wijzigingsattest 8 8

9 Tijdig en correct registreren is belangrijk
Wat is de impact voor de kinderbijslag? Inschrijving ontbreekt op 1 november: Betaling wordt stopgezet Kans op terugvordering Inschrijving zonder studiepunten ( dus 0 ) op 1 januari Fonds gaat na of er andere inschrijvingsbewijzen beschikbaar zijn -> tijdrovend Indien geen andere beschikbare attesten Debet voor alle uitbetaalde maanden lopende academiejaar Gemiddeld debet van 300 euro Discussie tussen student, instelling, fonds en ministerie Student neemt contact met kinderbijslagfonds Instelling stuurt alsnog gegevens door Debet wordt geannuleerd Administratieve en boekhoudkundige registratie Verwachting ook naar fondsen om herinneringen niet te vroeg te sturen 9 9

10 Definitieve studiepunten
In januari moeten de fondsen beschikken over de effectief opgenomen studiepunten Voordien geven we de geregistreerde vlag toereikende studieomvang = J door, zelfs al zijn <27 STP opgenomen De vlag toereikende studieomvang = J wordt met de januarizending omgezet in definitieve studiepunten Dit aantal blijkt soms nog 0 te zijn Gevolg: Mogelijke terugvordering Discussie tussen student, instelling, fonds en ministerie 10

11 Voorbeeld 1 11 11

12 Voorbeeld 2 12 12

13 Attesten Kinderbijslag 2010-2011
Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maart Inschrijvings-attesten 311 312 321 411 511 21475 12542 3762 186 415 65031 45504 48056 2372 4492 31299 30642 797 323 364 8285 6432 131 111 80 2088 661 2130 172 78 3242 1074 3013 53 27 2437 1895 Uitschrijvings-attesten 19 11 482 169 666 71 2280 766 828 266 102 1375 396 386 184 49 624 1967 140 1483 388 2824 189 88 1825 749 Wijzigings-attesten 1369 498 5558 4014 23957 24447 7917 15223 7233 13646 1034 1528 3189 3667 Totaal 35914 125121 169159 42308 25365 13405 19956 13

14 Inschrijvingsattesten Kinderbijslag
311 Secundair onderwijs 312 Deeltijds beroepsonderwijs 321 Buitengewoon secundair onderwijs 411 Hogescholenonderwijs 511 Universitair onderwijs 14

15 Uitschrijvingsattesten Kinderbijslag
311 Secundair onderwijs 312 Deeltijds beroepsonderwijs 321 Buitengewoon secundair onderwijs 411 Hogescholenonderwijs 511 Universitair onderwijs 15

16 Wijzigingsattesten Kinderbijslag
16

17 Pijnpunt : papieren attesten
Studenten vragen nog steeds papieren attesten Attest kon niet elektronisch afgeleverd worden Fonds heeft al een herinnering verstuurd (al dan niet te vroeg) Toekomst : Afschaffing brieven Attesten -> studentenportaal Student Raadplegen Afdrukken Communicatielijnen verder aligneren op de flux 17 17

18 Pijnpunt communicatie
Instellingen Onderwijs en vorming RKW RSVZ Fondsen Fondsen 18 18

19 Vragen en aanspreekpunt DHO voor kinderbijslag
19


Download ppt "Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag"

Verwante presentaties


Ads door Google