De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportmedisch Onderzoek voor sporters: een stand van zaken Dr. Hans Cooman Gent, 26 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportmedisch Onderzoek voor sporters: een stand van zaken Dr. Hans Cooman Gent, 26 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Sportmedisch Onderzoek voor sporters: een stand van zaken Dr. Hans Cooman Gent, 26 januari 2013

2 Sportmedisch Onderzoek 2

3 Geschiedenis 1922 eerste medische keuringen in militaire school (Prof. Dr. A. Govaerts) 1937 en 1957 vademecum voor de keurende artsen 1948 leden sportbonden verplicht medisch onderzoek om werkingstoelagen te kunnen ontvangen 1956 oprichting NILOS => reorganisatie medische sportkeuring - medische sportkeuring aan de clubs en de sportbonden kosteloos aangeboden - oprichten talrijke keuringscentra (586 ! In 1960) 1969 oprichting BLOSO 1980 Vlaamse Gemeenschap 1991 decreet Medisch Verantwoorde Sportbeoefening - keuringscentra en artsen 3

4 Geschiedenis Keuring laatste jaren - geen duidelijk stramien - elke arts vult inhoud zelf in - geen tussenkomst (enkel voor getalenteerde sporters) => Actieplan Gezond Sporten 4

5 Actieplan: beleidscontext Vlaams Regeerakkoord – 15 juli 2009 ‘Vitaal belang van sport en beweging voor gezonde samenleving’ Beleidsbrief sport 2010-2011 ‘Globaal plan in kader van sportletselpreventie’ VIA Warme Samenleving – Gezonde sportbeoefening Intentieverklaring ministers Vandeurzen & Muyters 25/10/2010: ‘Tegen 2015 neemt het relatief aantal en de ernst van sportletsels af ten gevolge van het sensibiliseren van het brede publiek omtrent sportletsels’ Juni 2012: Vlaamse Regering keurt Actieplan Gezond Sporten goed – uitrol: 2013

6 Actieplan: Thema’s algemene preventie van sportletsels preventie van gezondheidsschade door foute sportbeoefening zoals overbelasting, overtraining, eetstoornissen, psychische stress (prestatiedwang, faalangst) secundaire en tertiaire preventie: eerste hulp bij sportbeoefening (EHBSO), sportgeneeskunde, sportkinesitherapie sectoren die bijzondere aandacht vragen: risicovechtsporten en fitness

7 Actieplan: doelstelling Zoveel mogelijk mensen stimuleren om regelmatig én gezond te sporten De verantwoordelijkheid ligt bij de sporter zelf De overheid creëert de randvoorwaarden om sporten in gezonde omstandigheden mogelijk te maken

8 Sportmedisch Onderzoek -Geen bevolkingsonderzoek -Gericht naar alle sporters ongeacht -Leeftijd -geslacht -Sportdiscipline -Intensiteit van sporten 8

9 Sportmedisch Onderzoek -SPORTSPECIFIEK -NIET VERPLICHT (tenzij door federatie) -LAAGDREMPELIG -ALGEMEEN MAG ZEKER GEEN REM ZIJN OM TE GAAN SPORTEN 9

10 Sportmedisch Onderzoek -in Medisch Dossier -Ingang voor sporter via www.gezondsporten.be www.gezondsporten.be 10


Download ppt "Sportmedisch Onderzoek voor sporters: een stand van zaken Dr. Hans Cooman Gent, 26 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google