De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht Arrangeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht Arrangeren"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht Arrangeren
Handelingsgericht Arrangeren in ‘t Gooi Angeline Gorgels Mirella van Minderhout Noëlle Pameijer Woensdag 4 juli 2012 (bovenschoolse pool onderwijs) 1

2 Doelen bijeenkomst Terugblikken en vooruitkijken
Tops: wat is goed gegaan en behouden we? Tips: wat kan beter? Feedback voor: - Loketgroep pilot, organisatie, scholen en jeugdzorg - Pooldeskundigen: AB en gogen: wat willen we (doelen) en wat hebben we daarvoor nodig? Eerst informatie, dan zelf in groepjes!

3 Positieve ervaringen binnen de pilot: tops 1
Transparantie voor alle betrokkenen over het proces, de keuzes , arrangementen. Bieden wat echt nodig is, zowel meer als minder. Denken in andere oplossingen en middelen om doelen te bereiken. Doelen meer centraal in het handelen en denken van zowel de SWV afgevaardigden als ouders, kind en school. Out of de box denken wordt gestimuleerd in wat is nodig om de doelen te bereiken. In sommige gevallen wordt er meer bereikt, in vergelijking met de meer standaard trajecten die voorheen werden ingezet.

4 Positieve ervaringen binnen de pilot: tops 2
Ouders zijn meer betrokken bij het proces. Meer follow-ups met als gevolg meer leerkracht (en/of mogelijk IB) competenties die aangescherpt worden. Door een andere manier van adviseren uitgebreider, doelgerichter, is er een betere en explicietere aansluiting bij de groepsplannen. Lijnen korter  snelheid en betere communicatie en afstemming. Ons werk wordt er leuker en diverser van.

5 Positieve ervaringen binnen de pilot: tops 3
Meer openheid/communicatie tussen de verschillende partijen. Als meer partijen dezelfde mening hebben dan kan dat voor ouders overtuigend(er) werken. Het kan daarmee ook inzichtelijker worden voor ouders. Meer openheid. Multidisciplinair werken positief. Je leert van elkaar. Je kunt sneller actie ondernemen. Wij zijn met veel mensen die dit werk kunnen doen dus het kan (altijd) doorgang vinden. Meer kinderen in een groep profiteren van de inzet van de bovenschoolse hulp binnen een aantal van de zorgarrangementen.

6 Aanbevelingen voor de pilot: Tips 1
De rol van de casemanager + moment van overdragen. Codering aan groeidocument. De scholen vormen soms een theorie of sturende hypothese waardoor de pilot niet goed wordt ingezet De kennis van netwerk en overdracht van informatie ligt nu met name bij de loketgroeppilot. 6

7 Aanbevelingen voor de pilot: Tips 2
Manier van aanleveren van digitale groeidocument. Daar zijn geen afspraken over gemaakt. Aanlevering van aanmeldingen. Dossiers worden (nog) niet altijd compleet aangeleverd. Het is lastig om de verschillende scholen te vergelijken omdat de beginsituatie verschilt (in visie en inhoud en mate van invoering HGW). Agenda planning voor MZT blijft een uitdaging. Bij crisis blijkt wel dat er op korte termijn veel kan. Wat is haalbaar in agenda’s in relatie tot de termijn waarop je kunt afspreken. Maar tot op heden is het uiteindelijk altijd gelukt alleen de termijn fluctueert daarbij sterk.

8 Aanbevelingen voor de pilot: Tips 3
Hoe onafhankelijk zijn alle partijen? De PCL zit er niet meer tussen als ‘neutrale’ partij die beoordeelt of er aan de eisen is voldaan, enzovoorts Poolsdeskundigen uit SO van invloed op advies SO? Het is nog zoeken naar: wat moet er in het verslag en wat moet er in het groeidocument? 8

9 Eigen ondersteuningsbehoeften?
Vertaal tips middenvak naar eigen doel en ondersteuningsbehoeften Als poolmedewerker heb ik…. instructie nodig die … aanmeldingen nodig die … feedback nodig die … mede poolgenoten nodig die … leerkrachten/IB-ers/directie nodig die … ouders nodig die …. coördinatie nodig die… organisatie/leidinggevende nodig die… Wat is het beste: extra hulp in groep, subgroep, IHP? 9

10 Binnenschools Pilot HG MDO HGW- cyclus op groepsniveau Leerling-
Groepsbespreking + Groepsobservatie 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben waarnemen 6. Uitvoeren groepsplan Leerling- bespreking vanuit Jeugdzorg Leerlingen realiseren 5. Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht begrijpen Multidisciplinair overlegteam op school; leerkracht, IB-er, RT-er, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften OPP? Casemanager 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften plannen Loketgroep Pilot Bovenschoolse pool: AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen +jeugdverpleegkundigen en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen 10 10


Download ppt "Handelingsgericht Arrangeren"

Verwante presentaties


Ads door Google