De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam mobiliteitsbeleid Jan Cornillie, Adjunct-Kabinetschef van de Vlaamse minister van Mobiliteit 9 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam mobiliteitsbeleid Jan Cornillie, Adjunct-Kabinetschef van de Vlaamse minister van Mobiliteit 9 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam mobiliteitsbeleid Jan Cornillie, Adjunct-Kabinetschef van de Vlaamse minister van Mobiliteit 9 november 2007

2 Inleiding  iedereen mobiel  verkeersveiligheid verhogen  bereikbaarheid versterken  leefbaarheid verhogen  milieu- en natuurhinder verminderen Vlaams minister van Mobiliteit 5 strategische beleidsdoelstellingen

3  een goed uitgebouwd openbaar vervoerssysteem  stimuleren van fietsgebruik en te voet gaan  stimuleren en uitbouwen van nieuwe vormen van collectief en duurzaam vervoer  leerlingenvervoer Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

4  een goed uitgebouwd openbaar vervoerssysteem  van basismobiliteit naar netmanagement  een toegankelijk openbaar vervoer  een veilig openbaar vervoer Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

5  een goed uitgebouwd openbaar vervoerssysteem  stimuleren van fietsgebruik en te voet gaan  stimuleren en uitbouwen van nieuwe vormen van collectief en duurzaam vervoer  leerlingenvervoer Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

6  stimuleren van fietsgebruik en te voet gaan  sensibilisatie  ondersteuning lokaal fietsbeleid  fietsmanager  investeren in kwaliteitsvolle en comfortabele fietsvoorzieningen  meldpunt knelpunten fietspaden  trage wegen  voorbeeldprojecten rond fietslease Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

7  een goed uitgebouwd openbaar vervoerssysteem  stimuleren van fietsgebruik en te voet gaan  stimuleren en uitbouwen van nieuwe vormen van collectief en duurzaam vervoer  leerlingenvervoer Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

8  stimuleren en uitbouwen van nieuwe vormen van collectief en duurzaam vervoer  autodelen en carpoolen Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

9  een goed uitgebouwd openbaar vervoerssysteem  stimuleren van fietsgebruik en te voet gaan  stimuleren en uitbouwen van nieuwe vormen van collectief en duurzaam vervoer  leerlingenvervoer Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

10  leerlingenvervoer  pilootprojecten netoverschrijdend leerlingenvervoer in het basisonderwijs  herstructurering vervoer in het buitengewoon onderwijs Vlaams minister van Mobiliteit Iedereen mobiel

11 Verkeersveiligheid verhogen  de 3 E’s  Education  Engineering  Enforcement Vlaams minister van Mobiliteit

12 Bereikbaarheid versterken  door een verdere verbetering van de bereikbaarheid  door een gerichte inzet van telematica  door een sturend prijsbeleid  door activiteiten anders te organiseren Vlaams minister van Mobiliteit

13 Bereikbaarheid versterken  door een verdere verbetering van de bereikbaarheid  uitwerking pegasus, spartacus, neptunus  tram 5 Antwerpen  START-programma Zaventem  jaarprogramma netmanagement Vlaams minister van Mobiliteit

14 Bereikbaarheid versterken  door een verdere verbetering van de bereikbaarheid  door een gerichte inzet van telematica  door een sturend prijsbeleid  door activiteiten anders te organiseren Vlaams minister van Mobiliteit

15 Bereikbaarheid versterken  door een gerichte inzet van telematica  task force “doorstroming”: optimaliseren verkeerslichtenbeïnvloeding  openstellen busbanen op gewestwegen voor collectief woon-school en woon- werkverkeer Vlaams minister van Mobiliteit

16 Bereikbaarheid versterken  door een verdere verbetering van de bereikbaarheid  door een gerichte inzet van telematica  door een sturend prijsbeleid  door activiteiten anders te organiseren Vlaams minister van Mobiliteit

17 Bereikbaarheid versterken  door een sturend prijsbeleid  principe-beslissing inzake rekeningrijden voor vrachtwagens  hervorming van de auto-fiscaliteit Vlaams minister van Mobiliteit

18 Bereikbaarheid versterken  door een verdere verbetering van de bereikbaarheid  door een gerichte inzet van telematica  door een sturend prijsbeleid  door activiteiten anders te organiseren Vlaams minister van Mobiliteit

19 Bereikbaarheid versterken  door activiteiten anders te organiseren  telewerken  sensibilisatie  kenniscentrum  wegwerken obstakels sociale zekerheid en arbeidsrecht Vlaams minister van Mobiliteit

20 Leefbaarheid verbeteren  door het verkeer aan te passen aan de omgeving  opvolging eerste studie sluipverkeer  door de infrastructuur aan te passen aan de omgeving  door nieuwe ontwikkelingen op de juiste plaats te lokaliseren Vlaams minister van Mobiliteit

21 Leefbaarheid verbeteren  door het verkeer aan te passen aan de omgeving  door de infrastructuur aan te passen aan de omgeving  mobiliteitsdecreet  door nieuwe ontwikkelingen op de juiste plaats te lokaliseren Vlaams minister van Mobiliteit

22 Leefbaarheid verbeteren  door het verkeer aan te passen aan de omgeving  door de infrastructuur aan te passen aan de omgeving  door nieuwe ontwikkelingen op de juiste plaats te lokaliseren  locatiebeleid Vlaams minister van Mobiliteit

23 Milieu- en natuurhinder verminderen  door investeringen in propere technologie  roetfilters, NOx reductie-installatie en hybride bussen  door beter te voorkomen dan te genezen  door aangepast rijgedrag  door de autofiscaliteit te hervormen Vlaams minister van Mobiliteit

24 Milieu- en natuurhinder verminderen  door investeringen in propere technologie  door beter te voorkomen dan te genezen  DINA actie  door aangepast rijgedrag  door de autofiscaliteit te hervormen Vlaams minister van Mobiliteit

25 Milieu- en natuurhinder verminderen  door investeringen in propere technologie  door beter te voorkomen dan te genezen  door aangepast rijgedrag  Eco-driving  door de autofiscaliteit te hervormen Vlaams minister van Mobiliteit

26 Milieu- en natuurhinder verminderen  door investeringen in propere technologie  door beter te voorkomen dan te genezen  door aangepast rijgedrag  door de autofiscaliteit te hervormen  Hervorming in functie van gereden kilometers (accijnzen) en eco-score (BIV en verkeersbelasting) Vlaams minister van Mobiliteit

27 Versterking van het fundament  door het mobiliteitsconvenant te activeren  door een efficiënt en werkzaam juridisch kader uit te bouwen  door een zo groot mogelijke deelname aan het beleid te bevorderen  door meer samenwerking met doelgroepen  door kennisoverdracht te vergroten Vlaams minister van Mobiliteit

28 Mobiliteitsmanagement  rol van de Vlaamse overheid: ondersteuning en ontwikkeling  verkeerscentrum Vlaams minister van Mobiliteit

29 Mobiliteitsmanagement  rol van de Vlaamse overheid: ondersteuning en ontwikkeling  pendelplan  pendelfonds  provinciale mobiliteitspunten Vlaams minister van Mobiliteit

30 Mobiliteitsmanagement  rol van de Vlaamse overheid: ondersteuning en ontwikkeling  verkeerscentrum Vlaams minister van Mobiliteit


Download ppt "Duurzaam mobiliteitsbeleid Jan Cornillie, Adjunct-Kabinetschef van de Vlaamse minister van Mobiliteit 9 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google