De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In dialoog Rond de congresteksten CD&V Senioren Roeselare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In dialoog Rond de congresteksten CD&V Senioren Roeselare."— Transcript van de presentatie:

1 In dialoog Rond de congresteksten CD&V Senioren Roeselare

2 In dialoog In dialoog rond 9 thema’s Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen Asiel en migratie Langere loopbanen Waarde(n)volle zorg Concurrentiekracht versterken Doorrekenen mobiliteitskost Gezinnen ondersteunen Lokaal verkeersbeleid Versterken leerlingen

3 Thema 1 Kwaliteitsvol & betaalbaar wonen

4 Thema 1 “Iedereen moet betaalbaar en kwaliteitsvol kunnen wonen”

5 In dialoog In dialoog rond wonen Woonbonus meer inzetten op renovatie en lagere inkomens, een woning Ouderen ondersteunen om een kleinere woning te betrekken met voorzieningen Kerken, kloosters, scholen omvormen tot woongelegenheden Sociale huurinkomsten 20% inkomen Verminderde successie voor huurwoningen, 9 jaar verder verhuren Leasewoningen, eerst huren dan kopen en huur wordt afgetrokken van aankoopprijs.

6 Thema 3 Langere loopbanen

7 Thema 3 “Er moeten meer mensen aan de slag zijn in langere loopbanen en in meer werkbare jobs” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

8 In dialoog In dialoog rond werken Loon meer baseren op prestaties en competenties, minder op anciënniteit 1 statuut met dezelfde bescherming pensioen, vakantie, opzegregeling … Uitdoven van de statutaire benoemingen Vervroegd uit arbeidsmarkt stappen uitdoven Actievere deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt Pensioenloopbaan opbouwen eerder dan pensioenleeftijd ( pensioen op basis beroepsjaren)

9 Thema 4 Waarde(n)volle zorg

10 Thema 4 “De eerste verantwoordelijke voor zorg is het gezin, niet de overheid” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

11 In dialoog In dialoog rond zorg Uniform statuut mantelzorger, extra rechten voor de patiënt Zorg op maat: volgens zorgbehoefte en persoonsvolgend budget Zorgafhankelijke patiënten zolang mogelijk zelfstandig laten wonen Niet elk ziekenhuis dezelfde gespecialiseerde zorg aanbieden Ziekenhuisfinanciering herzien, niet langer financieren op prestaties maar op diagnose-en behandeling Private verzekeringen enkel voor aanvullende zorg, iedereen recht op betaalbare basiszorg.

12 Thema 6 Doorrekenen mobiliteitskost

13 Thema 6 “De oplossing voor de mobiliteitsproblemen (files, verkeersslachtoffers en milieu) zit in het principe “de veroorzaker betaalt ” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

14 In dialoog In dialoog rond mobiliteit Rekeningrijden persoonswagens Bedrijfswagens en tankkaarten niet langer extra loon, wel mobiliteitsbudget per werknemer Flexibeler arbeidstijdens, flexwerk, thuiswerk, zo meer verkeer spreiden Gratis-verhaal van de Lijn? Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Fiscaliteit wijzigen van autobezit naar autogebruik, afschaffing verkeersbelasting Alcoholslot niet alleen voor beroepschauffeurs maar ook gewone chauffeurs Rijbewijs samen met e-ID

15 Thema 7 Gezinnen ondersteunen

16 Thema 7 “Ieder kind gelijk, ook met betrekking tot de kinderbijslag. Eenzelfde basiskinderbijslag voor elk kind. ” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

17 In dialoog In dialoog rond gezin Gezinsvriendelijke fiscaliteit, kind-krediet Kinderbijslag: basisbedrag voor elk kind en sociale toeslag Pensioenrechten beide partners verdelen bij scheiding Kinderen inschrijven verblijfsregister bij co- ouderschap Kinderen inspraak procedures… euthanasiedebat?

18 Thema 9 Versterken van leerlingen

19 Thema 9 “Elk kind moet op grond van zijn talenten goed en aangepast onderwijs kunnen genieten” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

20 In dialoog In dialoog rond onderwijs Automatische studietoelagen toekennen in bijkomende luik kinderbijslag Secundaire scholen organiseren naar grotere gehelen met ruimer aanbod ( schotten humaniora, technisch, beroep… verdwijnen) Zomervakantie van 9 naar 6 weken, meer ruimte andere periodes jaar Loopbaan meer aantrekkelijk maken, extra taken, opleiding… vaste benoeming afbouwen? Scholen stellen gebouwen ter beschikking van de gemeenschap Samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven


Download ppt "In dialoog Rond de congresteksten CD&V Senioren Roeselare."

Verwante presentaties


Ads door Google