De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Public-Private Partnership. PPP is een samenwerkingsverband waarin het de bedoeling is dat de overheid en de private sector, met behoud van hun eigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Public-Private Partnership. PPP is een samenwerkingsverband waarin het de bedoeling is dat de overheid en de private sector, met behoud van hun eigen."— Transcript van de presentatie:

1 Public-Private Partnership

2 PPP is een samenwerkingsverband waarin het de bedoeling is dat de overheid en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid gezamenlijk een projekt realiseren. “PPP creert een win-win situatie.”

3 PPP’s zijn samenwerkingsvormen tussen de private en publieke sector die in het algemeen betrekking hebben op de: -fysieke infrastructuur; telecommunicatie, energie, water, transport Stedelijke infrastructuur; waterdistributie, vuilophaal, openbaar vervoer Sociale infrastructuur; gezondheidszorg, onderwijs,volkshuisvesting

4 Wat wil de Competitiveness Unit hiermee bereiken? Particuliere financiering mobiliseren om zodoende de kosten van de staat te verminderen. Private initiatieven aanmoedigen voor de levering van kwalitatief hoogwaardige diensten openbare werken Verhogen van de technische capaciteit en de werkgelegenheid. Creeren van een optimale verdeling van het risico dat gepaard gaat met het investeren van projekten tussen resp. de publieke en private partners. Verbetering van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

5 Acties van de werkgroep moeten resulteren in: Het ontwikkelen van een PPS beleid(Public- Private Samenwerking) en wettelijk kader(PPP Policy and Legal Framework) voor de bescherming van de rechten van investeerders en consumenten. Een stimulerende omgeving voor PPP’s creeren op institutioneel, wettelijk en financieel gebied m.n. het opzetten van een PPS-Fonds.

6 Een gestructureerde PPP moet leiden tot: Hervorming van beleid en van instituten van de overheid. Vergroting van transparantie m.b.t. overheidshandelen en de mate waarin zij rekenschap aflegt. Toename van vertrouwen en begrip tussen de overheid en het bedrijfsleven.

7 Tenslotte: Employment and productivity must be increased before competitiveness

8


Download ppt "Public-Private Partnership. PPP is een samenwerkingsverband waarin het de bedoeling is dat de overheid en de private sector, met behoud van hun eigen."

Verwante presentaties


Ads door Google