De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Comment déboucher le Ring de Bruxelles Hoe congestie op de Ring rond Brussel oplossen Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) ABR - BWV R. Van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Comment déboucher le Ring de Bruxelles Hoe congestie op de Ring rond Brussel oplossen Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) ABR - BWV R. Van."— Transcript van de presentatie:

1 Comment déboucher le Ring de Bruxelles Hoe congestie op de Ring rond Brussel oplossen Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) ABR - BWV R. Van den Broeck

2 START voor een nieuwe R0 ir. Raf Van den Broeck

3 START  Beslissing VR 10/12/2004  STrategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio  5 actiedomeinen  stabiel kader voor uitbreiding van de luchthaven  strategische visie  de bereikbaarheid en ontsluiting  bedrijvenzones en vestigingsmogelijkheden  versterking van de arbeidsmarkt

4 START  4 doelstellingen:  voldoende ruimte creëren voor nieuwe activiteiten en nieuwe tewerkstelling  de mobiliteit in de regio verbeteren  de luchthaven uitbouwen tot een volwaardige Vlaamse haven, als internationale poort in Vlaanderen  de leefomgeving in de regio verbeteren  Taskforce en Ambtelijke werkgroep  3 projectgroepen

5 START  Projectgroep 2 "Toegankelijkheid en ontsluiting“  onder voorzitterschap van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant  Opdracht: zo snel mogelijk de planning, financiering en uitvoering van de projecten voor weginfrastructuur en openbaar vervoer uitwerken en opvolgen

6 START  Projecten van projectgroep 2 "Toegankelijkheid en ontsluiting“  toegankelijkheid en ontsluiting van de luchthaven  toegankelijkheid en ontsluiting van de overige bedrijvenzones  ontsluiting bedrijventerrein Meise-Westrode  openbaarvervoerprojecten  diaboloproject  13 radiale busverbindingen naar de luchthaven

7 START  Toegankelijkheid en ontsluiting van de luchthaven  Optimalisatie van de R0 – zone Zaventem  Optimalisatie van de R0 – Noord  Noordelijke wegontsluiting van de luchthaven  Zuidelijke wegontsluiting van de luchthaven  Optimalisatie van de R0 – Oost

8 START voor een nieuwe R0

9 Een nieuwe R0  Principes  stedelijk (‘lokaal’) verkeer loskoppelen van het (inter)nationaal (‘doorgaand’) verkeer

10 Een nieuwe R0  Verkeersstructuurschets Zone Zaventem

11 Een nieuwe R0  Streefbeeld R0-Noord

12 Een nieuwe R0  Streefbeeld R22 Woluwelaan

13 Een nieuwe R0  Van principes naar ontwerp  Vervoersvraag 2020 – START  alle doelstellingen START, ook de economische, worden gerealiseerd (bijkomende bedrijventerreinen, uitbreiding luchthaven, …)  alle mobiliteitsprojecten worden uitgevoerd (infrastructuur én openbaar vervoer, zoals GEN, Regionet Brabant-Brussel, …)

14 Een nieuwe R0  Van principes naar ontwerp  Verkeerskundige studie - uitgangspunten  Ontwerprichtlijnen (Highway Capacity Manual, ROA, …)  Ontwerpsnelheden: R0 = 120 km/u, parallelweg = 70 km/u  Beoogde afwikkelingsniveaus: C voor niet- wevend verkeer en D voor wevend verkeer

15 Een nieuwe R0

16

17  Van principes naar ontwerp  Verkeerskundig ontwerp  aantal rijstroken  in- en uitvoeglengtes  van R0 naar parallelweg (verkeerswisselaars)  van omliggend wegennet naar parallelweg (complexen)  weefvakken  type dwarsprofiel (schematisch)

18 Een nieuwe R0

19

20  Van principes naar ontwerp  Technisch ontwerp  Aanpassing en vernieuwing kunstwerken  Regenwaterafvoer en -berging  Dwars- en lengteprofielen  Integreren milderende maatregelen MER  Minder Hinder-maatregelen  Overleg Vlaamse Bouwmeester

21 Een nieuwe R0

22  Realisatie en timing  Ontwerp  MER- en GRUP-procedure  Onteigeningen

23 Een nieuwe R0 2006200720082009 MER GRUP Ontwerp Aanbesteding Onteigeningen Uitvoering

24 Een nieuwe R0

25

26 Comment déboucher le Ring de Bruxelles Hoe congestie op de Ring rond Brussel oplossen  Sterrebeek, 7 / 6 / 2007 ABR - BWV


Download ppt "Comment déboucher le Ring de Bruxelles Hoe congestie op de Ring rond Brussel oplossen Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) ABR - BWV R. Van."

Verwante presentaties


Ads door Google