De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK ED VAN DEN BERG (VU, HVA) CASPAR GERAEDTS (VU)

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK ED VAN DEN BERG (VU, HVA) CASPAR GERAEDTS (VU)"— Transcript van de presentatie:

1 CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK ED VAN DEN BERG (VU, HVA) CASPAR GERAEDTS (VU)

2 Concept checks en fast feedback… A.achtergronden horen B.voorbeelden uitproberen C.zelf maken D.gebruiken in de klas PROGRAMMA

3 Op welk moment heb jij als docent het meeste zicht op het leerproces van (al) je leerlingen? Wat doe je vervolgens met die kennis? ZICHT OP LEREN

4 Hoe volg je individuele leerprocessen in klassen... … van wel 64 leerlingen (van vmbo tot vwo)? ZICHT OP LEREN

5 Welke fout wordt hier gemaakt? ZICHT OP LEREN

6 Thomas Wolsey (1473-1530): ‘Be very, very careful what you put into that head, because you will never, ever get it out.’ ZICHT OP LEREN

7 Leren is niet kopiëren. Leren is construeren. En constructie gaat soms fout. Dus: voortdurend monitoren is nodig. ZICHT OP LEREN

8 ZICHT OP LEREN: HOE DOE JE DAT? Vragen stellen aan leerlingen. Luisteren naar gesprekken tussen leerlingen. Kijken naar producten van leerlingen (zoveel mogelijk tijdens de les), bijv.: werkblad opdrachten, vragen (huiswerk) verslag ander product, bijv. …

9 ZICHT OP LEREN: HOE DOE JE DAT? Begripsmeting TIJDENS het leerproces om leren EN onderwijzen bij te sturen. grote leereffecten (indien op de juiste manier gebruikt) moet niet-evaluatief zijn (geen cijfer) moet zinvol zijn voor leerling moet snel zijn (dus gedurende het leren)

10 CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK

11 Dus… 1.Slimme vraag stellen 2.Onmiddelijke diagnose 3.Feedback/remediatie 4.Vervolgvraag stellen etc. CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK … aan alle leerlingen. … bij (bijna) alle leerlingen.... waar nodig (individueel/klassikaal).

12 Voorbeelden van concept checks… VOORBEELDEN

13 ONDERZOEK En dan…

14 ONDERZOEK Let op: achter goede antwoorden kunnen toch best misconcepten verscholen zitten.

15 ONDERZOEK

16 Hoe hoe heb je snel zicht op antwoorden van de lln? Zorg dat je in één oogopslag kan zien wat de lln denken; dus maak het antwoord visueel: –een grafiek –een diagram –een tekening/schets –een rijtje letters/cijfers/kruisjes –etc. SNEL ZICHT KRIJGEN

17 Hoe begin je? misconcepten/leerproblemen die je veel tegenkomt BINAS examenvragen BRONNEN

18 1.Kies een begrip of vaardigheid waarbij zich vaak leerproblemen voordoen. Ga na welke leerproblemen je verwacht. 2.Bedenk een vraag/opdracht die deze leerproblemen aan het licht kan brengen. (Of liever: bedenk twee vergelijkbare vragen/opdrachten.) 3.Gebruik een ‘snel’ format. 4.Wat doe je als remediatie bij fouten die je verwacht? [20 minuten] ZELF EEN CONCEPT CHECK MAKEN

19 Je kunt concept checks ook gebruiken om stap voor stap een begrip op te bouwen of vaardigheid aan te leren. ANDERE TOEPASSINGEN

20 Hoe geef je feedback? Niet alleen/meteen juiste antwoord geven, eerst doorvragen. uitgangspunt: Docent wil alle leerlingen verder helpen en is echt geïnteresseerd in achterliggende redeneringen. voordeel: Doorvragen levert kennis over veel voorkomende leerproblemen op. FEEDBACK GEVEN

21 Digitale concept checks via Socrative of Kahoot kunnen prima, maar…  vermijd eenzijdige focus op goed/fout  de klas in lopen is essentieel (vertrouwen)  bij MC krijg je alleen de (mis)concepten boven water die je er zelf instopt. PAPIER vs Socrative / Kahoot

22 AFSLUITING Wat heeft deze workshop je opgeleverd?

23 TOT ZIENS… contact: e.berg@vu.nl c.l.geraedts@vu.nl

24 ONDERZOEK met feedback tussen de taken…

25 ONDERZOEK zonder feedback tussen de taken…

26 ONDERZOEK Hoe scoren leerlingen (+/- 15 jr.), ná onderwijs over deze begrippen?

27 ONDERZOEK

28 Waarom FEEDBACK? CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK Hattie (2003)

29 Waarom FAST? Lln onthouden alles wat ze denken, ook hun fouten. Hoe langer foutieve gedachten actief blijven, hoe hardnekkiger ze worden (o.a. door gevoel van familiariteit). (Baddeley & Wilson, 1994) CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK


Download ppt "CONCEPT CHECKS & FAST FEEDBACK ED VAN DEN BERG (VU, HVA) CASPAR GERAEDTS (VU)"

Verwante presentaties


Ads door Google