De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van diagnose tot impactevaluatie ‘(Af)studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van diagnose tot impactevaluatie ‘(Af)studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs’"— Transcript van de presentatie:

1

2 Van diagnose tot impactevaluatie

3 ‘(Af)studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs’

4 Kwalitatief onderzoeksproject in het kader van het Aanmoedigingsfonds 1 december 2008 t.e.m. 31 december 2010 Sara Drieghe en Lieven Vernaeve (onderzoekers) centrale doelstelling: optimaliseren van het studeren en afstuderen met een functiebeperking welke factoren kunnen studeren met een functiebeperking belemmeren en hoe kunnen die worden gefaciliteerd het sensibiliseren en toegankelijker maken van de arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking teneinde de doorstroming van deze studenten te bevorderen 4

5 ‘(Af)studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs’ Vaststellingen (juni 2010): docenten geven in interviews aan te willen weten wat de gevolgen zijn van een functiebeperking op het leerproces van de student en wat zij als docent kunnen doen om die gevolgen te helpen neutraliseren studenten bevestigen in interviews dat docenten vaak niet weten of kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van hun functiebeperking studietrajectbegeleiders geven in interviews aan nood te hebben aan een breder draagvlak in verband met het toekennen van individuele onderwijs- en examenmaatregelen 5

6 ‘(Af)studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs’ Vaststellingen (juni 2010): de diagnose van de student wordt soms aan de docenten meegedeeld of soms worden alle docenten ingelicht. Dat zorgt voor deontologische problemen. zelfs al hebben studenten dezelfde diagnose gekregen en is dat meetbaar met dezelfde cijfers, dan nog kunnen de gevolgen verschillend zijn studenten met een functiebeperking willen in de eerste plaats gewoon student zijn en willen niet in een hokje geplaatst worden. Nu ligt de focus sterk op de diagnose. 6

7 ‘(Af)studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs’ Zoeken naar een gemeenschappelijk, objectief model dat gebruikt kan worden als: instrument voor de STB en de student om de noden/gevolgen in kaart te brengen informatiebron voor de docent zodat die de impact van de beperking begrijpt en ze kan helpen neutraliseren feedbackinstrument voor de STB en de student = impactevaluatie 7

8 Impactevaluatie (anno 2013)

9 Thema’s / Categorieën: Verplaatsingen Lessen Opdrachten Studeren Stages Examens Sociale interactie (met onderwijzend personeel, medestudenten, studentenadministratie, …) Communicatie (digitaal, mondeling, schriftelijke, ….) Andere 9

10 Impactevaluatie (anno 2013) Per thema: Impact Voorgestelde maatregelen Tips voor personeel Andere afspraken met de student Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen ! 10

11 Van diagnose tot impactevaluatie

12 Diagnose = autismespectrumstoornis 12

13 Van diagnose tot impactevaluatie 13 LESSEN IMPACT Ik neem zelf geen goede nota’s. Ik kan maar met 1 zintuig tegelijk bezig zijn, nota nemen en luisteren tegelijk is een probleem. Ik ontvang heel veel prikkels (auditief) en dit kan leiden tot concentratieverlies. VOORGESTELDE MAATREGELEN TIPS VOOR PERSONEEL De lector moedigt de medestudenten aan tot het delen van hun nota’s. ANDERE AFSPRAKEN MET DE STUDENT

14 Van diagnose tot impactevaluatie 14 EXAMENS IMPACT Ik heb het moeilijk met meervoudige examenvragen en kom soms tijd tekort op examens. VOORGESTELDE MAATREGELEN Bij schriftelijke evaluaties (incl evaluaties op computer) krijgt de student 15 minuten extra per evaluatieuur. Dit geldt zowel voor periodegebonden als niet- periodegebonden evaluaties. De student mag na een schriftelijk examen (incl. examen op computer) met open vragen zijn antwoorden mondeling overlopen om eventuele onduidelijkheden weg te werken. TIPS VOOR PERSONEEL De lector stelt best zoveel mogelijk enkelvoudige examenvragen. ANDERE AFSPRAKEN MET DE STUDENT

15 Van diagnose tot impactevaluatie 15 SOCIALE INTERACTIE (met onderwijzend personeel, medestudenten, studentenadministratie, …) IMPACT Als ik een vraag heb steek ik een “voorzichtige” hand op, dit is niet altijd heel duidelijk. Ik leg zelf actief geen contact. Als iemand mij aanspreekt, communiceer ik wel vlot. VOORGESTELDE MAATREGELEN TIPS VOOR PERSONEEL ANDERE AFSPRAKEN MET DE STUDENT

16 Van diagnose tot impactevaluatie 16 COMMUNICATIE (digitaal, mondeling, schriftelijke, ….) IMPACT Ik noteer soms mondelinge informatie (afspraken, opdrachten, data) niet omdat ik maar 1 taak tegelijk kan uitvoeren. Ik heb tijd nodig om informatie van het bord te noteren. VOORGESTELDE MAATREGELEN TIPS VOOR PERSONEEL De lector geeft belangrijke data/afspraken/opdrachten mee op papier (of zet dit ook steeds op Chamilo of e-mail) De lector kan wat langer wachten met het afvegen van het bord. ANDERE AFSPRAKEN MET DE STUDENT

17 Zijn er nog vragen? veerle.bosmans@hogent.be boris.snauwaert@hogent.be 17


Download ppt "Van diagnose tot impactevaluatie ‘(Af)studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs’"

Verwante presentaties


Ads door Google