De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambtenaren verliezen rechtszekerheid mr. Ernst van Win 4 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambtenaren verliezen rechtszekerheid mr. Ernst van Win 4 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ambtenaren verliezen rechtszekerheid mr. Ernst van Win 4 februari 2016

2 Mallemolen

3 Onderwerpen Waar staan we nu? Achtergrond en geschiedenis De transitie Het nieuwe ontslagrecht

4 Waar staan we nu?

5 Transitie ambtenaren naar gewone arbeidsovereenkomst in 2017? Wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren Kritiek in de Eerste Kamer – Schatting kosten van de omzetting: tussen 53 en 186 miljoen euro. – Goed werkgeverschap en goed ambtenaarschap

6 Achtergrond en geschiedenis Ontstaan van rechtspositie van de ambtenaar Verschillen verkleinen Ontslaggronden zijn door de WWZ op elkaar gaan lijken

7 De ambtenaar en haar werkgever Van eenzijdige aanstelling naar een arbeidsovereenkomst Het begrip ambtenaar blijft bestaan Onbezoldigde functies nog wel mogelijk

8 Verplichtingen Materiële bepalingen AW 1929 blijven gehandhaafd, § 2 t/m 4 AW nieuw Voeren integriteitsbeleid Ambtseed Plichtsvervulling & goed ambtenaarschap Beperking grondrechten – nevenfuncties, geheimhouding, vrijheid van meningsuiting/vereniging, visitatie, vertrouwensfunctie, reisverbod “ Een beetje integer kan niet.”

9 De transitie

10 De big bang uit artikel 14: – “Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de aanstelling die voor dat tijdstip is verleend aan een ambtenaar van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.” Wat gaat er eigenlijk mee over?

11 Aantasting rechtspositie Van lijdend tot lijdend voorwerp!

12 Het ontslag De ambtelijke ontslagprocedure Wet werk en zekerheid: redelijke grond voor ontslag Transitievergoeding en billijke vergoeding

13 De rechtspositieregelingen Uitgangspunt: – “Rechtspositieregelingen blijven in stand als ware het een cao, voor zover niet in strijd met deze wet of dwingendrechtelijke bepalingen van burgerlijk recht.” Geen omzetting van rechtswege

14 Collectieve aspecten Artikel X Geen overleg met ambtenarencentrales over het wetsvoorstel Kritiek PvdA

15 Uitzonderingen

16 Gevolgen voor ambtenaren Voordelen: – Preventieve ontslagtoets, – Ontslagcommissie (mits in cao geregeld), – Meer toetsingsinstanties. Nadelen: – Minder bescherming, – Lage vergoeding, – Meer geautomatiseerd, – Meer feitelijk van aard, – Sneller baan kwijt

17 Wet Werk en Zekerheid

18 Goed werkgeverschap Andere mindset!

19 Goed werknemerschap Andere mindset!

20 Voorbereidingen “Leidinggevenden en managers bij de overheid zien op tegen de procedurele eisen waarmee het personeelsbeleid bij de overheid is omgeven.” Aldus de initiatiefnemers. Opbouwen van een dossier Wet werk en zekerheid: nieuw ontslagrecht UWV vs. Kantonrechter

21 Ontslagroutes Kantonrechter UWV Vaststellingsovereenkomst WMCO

22 De rol van de OR en medezeggenschap

23 Medezegenschap Rol OR: Andere mindset!

24 Veel wijsheid!

25


Download ppt "Ambtenaren verliezen rechtszekerheid mr. Ernst van Win 4 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google