De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gemeente als werkgever

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gemeente als werkgever"— Transcript van de presentatie:

1 De gemeente als werkgever
Werkgeverschap De gemeente als werkgever

2 Werkgeversrol gemeente
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Werkgeversrol gemeente Politiek non – issue Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Organisatieontwikkelingen Verzakelijk P&O beleid noodzakelijk

3 Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006
Arbeidsvoorwaarden Hoe komen arbeidsvoorwaarden in de sector gemeenten tot stand? Wie heeft de touwtjes in handen? Waar gaat het Georganiseerd Overleg eigenlijk over?

4 Korte opfriscursus De Ambtenarenwet
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Korte opfriscursus De Ambtenarenwet Artikel 125: het bevoegd gezag van gemeenten stelt voorschriften vast over de rechtspositie van de ambtenaar. Het bevoegd gezag stelt ook voorschriften vast over de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties overleg gepleegd wordt over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren alsmede de gevallen waarin overeenstemming in dat overleg bereikt dient te worden.

5 College voor Arbeidszaken (CvA)
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 College voor Arbeidszaken (CvA) CvA is werkgeversverband van alle gemeenten 30 leden Leden zijn wethouder of burgemeester met portefeuille personeel Onderhandelingsdelegatie samengesteld uit leden

6 LOGA LOGA = Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 LOGA LOGA = Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LOGA = College voor Arbeidszaken + Bonden van overheidspersoneel (Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, CMHF)

7 Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006
Wat doet het LOGA Arbeidsvoorwaardenoverleg over CAO Gemeenten (periodiek) Tweewekelijks ambtelijk overleg over: Uitwerking onderdelen CAO - afspraken Wijzigingsvoorstellen CAR-UWO naar aanleiding van veranderde wetgeving of nieuwe jurisprudentie

8 Arbeidsvoorwaardenregeling
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Arbeidsvoorwaardenregeling Gelaagde structuur CAR (collectieve arbeidsvoorwaardenregeling) Geldt voor alle gemeenten behoudens G4 UWO (Uitwerkingsovereenkomst) Geldt voor gemeenten die zich hebben aangesloten (73 %) Lokale regelingen

9 Gebondenheid aan CAR en UWO
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Gebondenheid aan CAR en UWO Stellingen: Gemeente X (UWO) vindt de overwerkregeling te duur en past de percentages lokaal aan. Kan dat? Gemeente X besluit de CAO-afspraak tot versobering van de regeling betaald ouderschapsverlof lokaal te repareren. Mag dat?

10 Hoe en waarom gebonden Centrale afspraken lokaal vaststellen
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Hoe en waarom gebonden Centrale afspraken lokaal vaststellen Statuten VNG: artikel 2 artikel 24 lid 2 sub a artikel 20 Leden van de VNG hebben zich verplicht arbeidsvoorwaardenovereenkomsten na te leven.

11 Inspraak CvA stelt arbeidsvoorwaardennota op Ledenraadpleging
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Inspraak CvA stelt arbeidsvoorwaardennota op Ledenraadpleging Definitieve vaststelling door bestuur VNG Onderhandelingsresultaat Vaststelling door bestuur VNG

12 Georganiseerd overleg
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Georganiseerd overleg LOGA-protocol Over CAR-onderwerpen lokaal geen afspraken maken OVER UWO-onderwerpen lokaal geen afspraken maken (UWO-gemeenten)

13 Boodschap College voor Arbeidszaken
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Boodschap College voor Arbeidszaken Terughoudendheid ten aanzien van lokale regelingen “Operatie stofkam”

14 Toekomst Uitgangspunt was: lokaal tenzij…… Onderzoek SGBO 2003
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Toekomst Uitgangspunt was: lokaal tenzij…… Onderzoek SGBO 2003 Trend is centralisatie arbeidsvoorwaardenvorming Ledenraadpleging 2003 CAO-afspraak

15 Ontslag bij de overheid
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Ontslag bij de overheid Stelling: Een ambtenaar kan (bijna) niet ontslagen worden

16 Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006
Stelling 2 Stelling: De rechtsbescherming van de ambtenaar en de ingewikkelde procedures weerhouden ons (soms) om een om een ontslagprocedure te starten

17 Stelling 3 Een ontslag is te duur
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Stelling 3 Een ontslag is te duur want gemeenten krijgen zelf de rekening gepresenteerd voor de werkloosheidsuitkering. Dat weerhoudt ons (soms) om tot ontslag over te gaan in noodzakelijke gevallen.

18 Systeem van rechtsbescherming
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Systeem van rechtsbescherming Algemene wet bestuursrecht Tegen elk besluit staat bezwaar open Toetsing besluiten door de rechter Goede dossieropbouw en zorgvuldige voorbereiding van het besluit

19 Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006
Buitengewoon normaal 2005: rapport van de werkgroep Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel Voordelen normalisatie: Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen worden transparanter Vergroting arbeidsmobiliteit Vermindering regeldrukte Gelijke behandeling van alle werknemers Overheidswerknemers worden betrokken bij totstandkoming arbeidsovereenkomst

20 Verloop proces normalisatie
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Verloop proces normalisatie Bij werknemers binnen de overheid bestaat veel weerstand tegen normalisatie Kabinetsformatie is van invloed Naar verwachting op korte termijn geen volledige normalisatie

21 Kosten van werkloosheid
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Kosten van werkloosheid Pseudopremie bij de overheid Vereveningsfonds in de marktsector Marktsector is twee keer zo duur! Reserveer een budget

22 Slot en aanbevelingen Verzakelijking
Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Slot en aanbevelingen Verzakelijking Ga met de stofkam door de lokale regelingen Reserveer een budget voor ontslagen


Download ppt "De gemeente als werkgever"

Verwante presentaties


Ads door Google