De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgeverschap De gemeente als werkgever. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Werkgeversrol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgeverschap De gemeente als werkgever. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Werkgeversrol."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgeverschap De gemeente als werkgever

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Werkgeversrol gemeente Politiek non – issue Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Organisatieontwikkelingen Verzakelijk P&O beleid noodzakelijk

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Arbeidsvoorwaarden Hoe komen arbeidsvoorwaarden in de sector gemeenten tot stand? Wie heeft de touwtjes in handen? Waar gaat het Georganiseerd Overleg eigenlijk over?

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Korte opfriscursus De Ambtenarenwet Artikel 125: het bevoegd gezag van gemeenten stelt voorschriften vast over de rechtspositie van de ambtenaar. Het bevoegd gezag stelt ook voorschriften vast over de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties overleg gepleegd wordt over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren alsmede de gevallen waarin overeenstemming in dat overleg bereikt dient te worden.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 College voor Arbeidszaken (CvA) CvA is werkgeversverband van alle gemeenten 30 leden Leden zijn wethouder of burgemeester met portefeuille personeel Onderhandelingsdelegatie samengesteld uit leden

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 LOGA LOGA = Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LOGA = College voor Arbeidszaken + Bonden van overheidspersoneel (Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, CMHF)

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Wat doet het LOGA Arbeidsvoorwaardenoverleg over CAO Gemeenten (periodiek) Tweewekelijks ambtelijk overleg over:  Uitwerking onderdelen CAO - afspraken  Wijzigingsvoorstellen CAR-UWO naar aanleiding van veranderde wetgeving of nieuwe jurisprudentie

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Arbeidsvoorwaardenregeling Gelaagde structuur CAR (collectieve arbeidsvoorwaardenregeling) Geldt voor alle gemeenten behoudens G4 UWO (Uitwerkingsovereenkomst) Geldt voor gemeenten die zich hebben aangesloten (73 %) Lokale regelingen

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Gebondenheid aan CAR en UWO Stellingen: Gemeente X (UWO) vindt de overwerkregeling te duur en past de percentages lokaal aan. Kan dat? Gemeente X besluit de CAO-afspraak tot versobering van de regeling betaald ouderschapsverlof lokaal te repareren. Mag dat?

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Hoe en waarom gebonden Centrale afspraken lokaal vaststellen Statuten VNG: artikel 2 artikel 24 lid 2 sub a artikel 20 Leden van de VNG hebben zich verplicht arbeidsvoorwaardenovereenkomsten na te leven.

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Inspraak 1.CvA stelt arbeidsvoorwaardennota op 2.Ledenraadpleging 3.Definitieve vaststelling door bestuur VNG 4.Onderhandelingsresultaat 5.Ledenraadpleging 6.Vaststelling door bestuur VNG

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Georganiseerd overleg LOGA-protocol Over CAR-onderwerpen lokaal geen afspraken maken OVER UWO-onderwerpen lokaal geen afspraken maken (UWO-gemeenten)

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Boodschap College voor Arbeidszaken Terughoudendheid ten aanzien van lokale regelingen “Operatie stofkam”

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Toekomst Uitgangspunt was: lokaal tenzij…… Onderzoek SGBO 2003 Trend is centralisatie arbeidsvoorwaardenvorming Ledenraadpleging 2003 CAO-afspraak 2004 - 2005

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Ontslag bij de overheid Stelling: Een ambtenaar kan (bijna) niet ontslagen worden

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Stelling 2 Stelling: De rechtsbescherming van de ambtenaar en de ingewikkelde procedures weerhouden ons (soms) om een om een ontslagprocedure te starten

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Stelling 3 Een ontslag is te duur want gemeenten krijgen zelf de rekening gepresenteerd voor de werkloosheidsuitkering. Dat weerhoudt ons (soms) om tot ontslag over te gaan in noodzakelijke gevallen.

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Systeem van rechtsbescherming Algemene wet bestuursrecht Tegen elk besluit staat bezwaar open Toetsing besluiten door de rechter Goede dossieropbouw en zorgvuldige voorbereiding van het besluit

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Buitengewoon normaal 2005: rapport van de werkgroep Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel Voordelen normalisatie: Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen worden transparanter Vergroting arbeidsmobiliteit Vermindering regeldrukte Gelijke behandeling van alle werknemers Overheidswerknemers worden betrokken bij totstandkoming arbeidsovereenkomst

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Verloop proces normalisatie Bij werknemers binnen de overheid bestaat veel weerstand tegen normalisatie Kabinetsformatie is van invloed Naar verwachting op korte termijn geen volledige normalisatie

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Kosten van werkloosheid Pseudopremie bij de overheid Vereveningsfonds in de marktsector Marktsector is twee keer zo duur! Reserveer een budget

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Slot en aanbevelingen Verzakelijking Ga met de stofkam door de lokale regelingen Reserveer een budget voor ontslagen


Download ppt "Werkgeverschap De gemeente als werkgever. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Presentatie Gemeentebeurs | Roelianne Wevers | 7 december 2006 Werkgeversrol."

Verwante presentaties


Ads door Google