De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuw stelsel van duaal leren. Beleidsnota’s Onderwijs – Werk, conceptnota bis “Samen met het beleidsdomein onderwijs/werk creëren we een geïntegreerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuw stelsel van duaal leren. Beleidsnota’s Onderwijs – Werk, conceptnota bis “Samen met het beleidsdomein onderwijs/werk creëren we een geïntegreerd."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuw stelsel van duaal leren

2 Beleidsnota’s Onderwijs – Werk, conceptnota bis “Samen met het beleidsdomein onderwijs/werk creëren we een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken, dat beleidsmatig en maatschappelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd met alle andere vormen van secundair onderwijs en dat perspectief biedt voor jongeren én ondernemers (... ) (…)SYNTRA Vlaanderen staat in voor de regie over de werkcomponent.”

3 Ouderpanel (Kon. Boudewijnstichting) Aanbevelingen toekomstgerichte bijsturing secundair onderwijs Prominente conclusie: betere match tussen leren en werken is absoluut noodzakelijk!  Duaal leren

4 Kritische succesfactoren 1.Het nieuwe duaal: in samenwerking en vanuit gedragenheid alle stakeholders –Sectoren –Interprofessionelen –Onderwijskoepels (opleidingsverstrekkers) 2.Aanbod werkplekken (kwalitatief en kwantitatief)

5 Duaal leren: projectmatige aanpak Verkennende trajecten –Sleutelproject onderwijs: schoolbank op de werkplek –Sleutelproject SYNTRA Vlaanderen: Werkplek21 –ESF-project SYNTRA Vlaanderen: flexibele trajecten –19 ESF-projecten via open oproep ‘duaal leren’ (+ eventueel: projecten zonder financiering) –Lerend netwerk: onder coördinatie van SYNTRA Vlaanderen

6 Timing 1/9/2016 –Start Schoolbank op de werkplek 1/9/2017 –‘echte’ start nieuwe stelsel duaal leren

7 Schoolbank op de werkplek Proeftuin in 7 studierichtingen Elektromechanische technieken Elektrische installaties Haarverzorging Ruwbouw Groenaanleg en –beheer Zorgkundige Chemische procestechnieken over Vlaamse 35 scholen

8 WP21: gedragenheid & samenwerking -Synthese overkoepelende werkzaamheden gebeurt in de klankbordgroepen -Klankbordgroep sectoren -Klankbordgroep stakeholders (interprofessionelen en onderwijskoepels) -Werkgroepen WP21 = werkgroepen Schoolbank

9 WP21: brede participatie

10 Kwaliteit verhogen Het uitstippelen van een kwalitatief leerpad op de werkplek. Kwantiteit verhogen Het duurzaam opkrikken van het aanbod van leerwerkplekken. WP21 - doelen

11 WP21 - output A S 1: K WALITEIT VERHOGEN T OPIC Kwaliteit meten en garanderenWerkplek21 levert input voor het kwaliteitskader voor de werkplek, inclusief kwaliteitscriteria, erkenningsprocedure en kwaliteitstoezicht Screening-matching-intakeWerkplek21 ontwikkelt een prototype van een uniforme screeningstool, matchingstraject en concept voor intakegesprekken Begeleiding bedrijf en jongereWerkplek21 ontwikkelt een begeleidingsconcept voor bedrijf & lerende (o.a. mentoropleiding, ondersteuningstools, permanente opvolging, eindevaluatie, …) Statuut en overeenkomstWerkplek21 levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een eenduidig statuut en uniforme overeenkomst A S 2: K WANTITEIT VERHOGEN T OPIC Aanbod verhogenWerkplek21 ontwikkelt (mee) instrumenten i.f.v. monitoring vraag en aanbod, methodiek afstemming vraag en aanbod, strategie duurzaam aanbod werkplekken (sensibiliseringscampagne, communicatie, nazorg) IncentivesWerkplek21 levert input voor de ambtelijke werkgroep onder de vorm van een voorstel m.b.t. financiële en niet-financiële stimuli

12 Deskresearch In kaart brengen bestaande praktijken, tools, onderzoeksresultaten …; en best practices van elk, in binnen- en buitenland Engineering Ontwikkelen van praktijken, documenten, tools … Test Testen en bijsturen van ontwikkelde praktijken, documenten, tools … Projectstructuur WP21 (1) 3 fases

13 Statuut en overeen- komst Incentives Kwaliteit op de werkplek Aanbod verhogen Intake, screening, matching Begeleiding bedrijf en lerende Projectstructuur WP21 (2) 6 topics (focusgebieden)

14 Projectstructuur WP21 (3) 1 Statuut en overeenkomst - in kaart brengen huidige praktijken en evaluatie - prototype uniforme overeenkomst en eenduidig statuut + aftoetsen klankbordgroep: tweemaandelijks werkgroep ‘statuut en overeenkomst’: tweemaandelijks

15 Projectstructuur WP21 (3) 2 Incentives voor bedrijven - in kaart brengen reeds bestaande financiële en niet-financiële stimuli en evaluatie - bevraging bij bedrijven - voorstel mogelijke en wenselijke financiële en niet-financiële stimuli klankbordgroep: tweemaandelijks werkgroep ‘incentives’: tweemaandelijks

16 Projectstructuur WP21 (4) 3 Kwaliteit op de werkplek - in kaart brengen reeds bestaande initiatieven en evaluatie - bevraging bij bedrijven, trajectbegeleider, lerende naar nieuwe ideeën / best practices - in kaart brengen huidige praktijken en systemen rond uitstroom lerende - bevraging bij (oud-)lerenden en bedrijven rond uitstroom lerende - een prototype voor een kwaliteitskader/kwaliteitstoezicht voor de werkplek (erkenningscriteria, (her)evaluatiesysteem voor bedrijven) + aftoetsen en optimaliseren bij focusgroepen klankbordgroep: tweemaandelijks werkgroep ‘kwaliteit op de werkplek’: maandelijks

17 Projectstructuur WP21 (5) 4 Aanbod verhogen - in kaart brengen huidige vraag en aanbod studierichtingen en werkplekken, huidige knelpuntberoepen, prognoses toekomstige knelpuntberoepenbevraging - in kaart brengen van huidige meetmethodieken hieromtrent - prototype methodiek voor koppeling van systemen + aftoetsen - communicatie- en sensibiliseringscampagne om het aanbod van leerwerkplekken duurzaam op te krikken klankbordgroep: tweemaandelijks werkgroep ‘aanbod verhogen’: tweemaandelijks

18 Projectstructuur WP21 (6) 5 Intake, screening, matching - in kaart brengen van reeds bestaande tools om algemene competenties in kaart te brengen + evaluatie - prototype allesomvattende tool + aftoetsen - prototype(s) scenario intakegesprek klankbordgroep: tweemaandelijks werkgroep ‘intake, screening, matching’: tweemaandelijks

19 Projectstructuur WP21 (7) 6 Begeleiding bedrijf en lerende - in kaart brengen huidige begeleidingstools voor lerende + evaluatie - in kaart brengen huidige begeleidingstools voor bedrijf + evaluatie - concept trajectbegeleiding + aftoetsen - begeleidingsconcept voor lerende (met permanente-opvolgingsysteem) + aftoetsen - begeleidingsconcept voor bedrijf + aftoetsen - prototype kwalitatief leerpad + aftoetsen klankbordgroep: tweemaandelijks werkgroep ‘begeleiding bedrijf en lerende’: maandelijks

20 Next steps (1) Beleidsmatig verankeren nieuwe duaal leren –Vanuit lessen Schoolbank en aanbevelingen WP21 –vastleggen regelgeving in decreet duaal leren (‘decreet Overeenkomst Alternerende Opleiding’) Juni 2016 Statuut jongere in duale opleiding vastleggen (incl. erkenning bedrijven) Overeenkomst (leervergoeding, rechten en plichten, verlof, …)

21 Next steps (2) Hoe aanbod werkplekken verhogen? –Bedrijven motiveren Welke incentives kunnen bedrijven aanmoedigen om werkplekken aan te bieden? –Bevraging bedrijven ism Unizo en Voka Databank: aanbod werkplekken en match lerende – bedrijf –Cf. WeLP (ism VDAB en Dept. Onderwijs)

22 Vragen? Informatiepunt voor sectoren en bedrijven ivm. duaal leren: duaalleren@syntravlaanderen.be Communicatie: –Gecoördineerd met onderwijspartner –Website:www.syntravlaanderen.bewww.syntravlaanderen.be  hier binnenkort alle info –Twitter:@syntravlaandern (nieuw)


Download ppt "Naar een nieuw stelsel van duaal leren. Beleidsnota’s Onderwijs – Werk, conceptnota bis “Samen met het beleidsdomein onderwijs/werk creëren we een geïntegreerd."

Verwante presentaties


Ads door Google