De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschappelijke review naar de doeltreffendheid van de eindtermen Informatiesessie 23 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschappelijke review naar de doeltreffendheid van de eindtermen Informatiesessie 23 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschappelijke review naar de doeltreffendheid van de eindtermen Informatiesessie 23 april 2015

2 1. Context Overheid dient recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren te waarborgen Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn: – een middel om die kwaliteit te bewaken – minimumnormen – middel om gelijkwaardigheid tussen instellingen en het uitreiken van diploma’s en studiebewijzen te garanderen – vertolken maatschappelijk vooropgestelde onderwijsdoelen

3 Waarom nood aan evaluatie van de eindtermen als instrument? -Leerplannen en eindtermen zijn vaak niet gekend -Perceptie dat het curriculum overladen is -Eindtermen zijn te vaag of te complex geformuleerd

4 Waarom nood aan evaluatie van de eindtermen als instrument? In het RA staat bovendien geschreven dat -“Duidelijke eindtermen ervoor zorgen dat iedereen weet wat er concreet verwacht wordt.” - “Het helder afbakenen van doelen kan door het huidige pakket aan eindtermen te reduceren en te concretiseren en ambitieus te formuleren. De huidige set aan einddoelen kwam organisch tot stand in reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. Ik zal daarom de huidige eindtermen en ontwikkelingsdoelen evalueren, bijsturen en waar nodig reduceren. Ik formuleer ze duidelijk en ambitieus zodat ze voldoen aan de behoeften van de 21 ste eeuw.“

5 2. Opdracht Algemeen – niet over inhoud van de eindtermen; – niet over het bestaansrecht van de eindtermen; – wel over de doeltreffendheid van de eindtermen als middel om kwaliteit te bewaken 2 luiken a)Sterkte-zwakte analyse van de eindtermen als middel b)Internationale vergelijking mbt gelijkaardige middelen die worden ingezet om (onderwijs)kwaliteit te bewaken. Wat zijn de voor- en nadelen van zulke systemen?

6 3. Onderzoeksvragen 1.Slagen ET en ontwikkelingsdoelen erin om de gelijkwaardigheid tussen instellingen, diploma’s en studiebewijzen te garanderen? 2.Zijn ET een goed instrument om maatschappelijke verwachtingen te vertolken? 3.Wat zijn de sterktes en zwaktes van het proces van het tot stand komen van de ET? (manier van tot stand komen, wie betrokken is, hoeveelheid ET, formulering van de ET, …) 4.Welke zijn de kritische succesfactoren en randvoorwaarden van het huidige systeem van ET? 5.In welke mate zijn de ET gekend? Hoe worden ze geïmplementeerd? (leerplannen, handboeken, dagelijkse school- en klaspraktijk)

7 4. Doel van deze opdracht Aanbevelingen mbt de doeltreffendheid van ET als middel Input voor een verder traject met focusgroepen: – Leerplanontwikkelaars – Experten mbt peilingen en curriculum – Scholen – Leraren – Ontwikkelingscommissie ET – inspectie

8 3. Procedure Timing: -Indiendatum: 1 juni 2015 -Beoordeling door commissie -Terugkoppeling: eind juni 2015 -Vermoedelijke startdatum: 1 juli 2015 -Looptijd: circa 6 maanden -Wie kan indienen: instellingen HO

9 Beoordelingscriteria: Kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel (40 punten) Relevante deskundigheid van de onderzoeksploeg (30 punten) Kostprijs (30 punten) Na gunning, opvolging door stuurgroep

10 Bij inhoudelijke vragen, contacteer: Miekatrien.Sterck@ond.vlaanderen.beMiekatrien.Sterck@ond.vlaanderen.be; Isabelle.Erauw@ond.vlaanderen.be Bij vragen over het in te vullen formulier, contacteer: Evy.Vogeleer@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Wetenschappelijke review naar de doeltreffendheid van de eindtermen Informatiesessie 23 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google