De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van het onderwijs: voorbij de slogans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van het onderwijs: voorbij de slogans"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van het onderwijs: voorbij de slogans
Peter Van Petegem EduBROn Universiteit Antwerpen

2 Kwaliteit van onderwijs
= een evergreen Idem voor “Kwaliteit van Taalopleiding”? Ook voor ICT? Wie is aan zet?

3 Kwaliteit van onderwijs
= de goede dingen doen => een wat-vraag Effectiviteit = de dingen goed doen => een hoe-vraag

4 Kwaliteit van onderwijs: kenmerken begrip
Subjectief Evolutief Manipulatief = containerbegrip = paraplubegrip

5 Kwaliteit van onderwijs beoordeling
= complex, niet uni-dimensioneel = waardegeladen Kwaliteit van wat? Kwaliteit van wie?

6 Kwaliteit: de WAT-vraag
ARVO Onderwijskwaliteit is mate waarin het onderwijs erin slaagt de drie hoofdfuncties van educatie te verwezenlijken, namelijk: Algemeen culturele taak Arbeidstaak Individuele ontplooiing

7 Kwaliteit: de WAT-vraag
Vlaamse context Eindtermen & vakoverschrijdende eindtermen Instrument Schooldoorlichting Basisonderwijs Doorlichtingsinstrument secundair onderwijs (zie bijlage 1 & 2)

8 Kwaliteit: de WAT-vraag
Doorlichtingsinstrumenten inspectie CIPO Context Input Proces Output

9 Kwaliteit van onderwijs
De WAT-vraag van taalopleidingen De WAT-vraag van ICT

10 Kwaliteit versus effectiviteit
Kwaliteit: de machteloze onderzoeker? Effectiviteit: de ‘speelplaats’ van de onderzoeker?

11 Effectiviteit = de mate waarin (vooropgestelde) doelen worden bereikt
Effectiviteitsonderzoek: Waardoor kunnen verschillen in leerlingprestaties verklaard worden? (tussen onderwijssystemen, scholen, klassen) Een zoektocht naar relevante criteria Ordening in CIPO-model

12 Effectiviteit: resultaten onderzoek
Zie bijlage 3

13 Effectiviteit Effectiviteit van taalopleidingen?
Effectiviteit van ICT?

14 Kwaliteit versus effectiviteit
Wat willen we bereiken? = een keuze van doelen Wie is aan zet? Effectiviteit Afhankelijke variabele = een gegeven Effectiviteit van de taalopleiding


Download ppt "Kwaliteit van het onderwijs: voorbij de slogans"

Verwante presentaties


Ads door Google