De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger Instituut voor de Arbeid Lanceringsdag Onderzoeksplatform Pulse Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking Presentatie 27 november 2009 Onderzoeksinstituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger Instituut voor de Arbeid Lanceringsdag Onderzoeksplatform Pulse Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking Presentatie 27 november 2009 Onderzoeksinstituut."— Transcript van de presentatie:

1 Hoger Instituut voor de Arbeid Lanceringsdag Onderzoeksplatform Pulse Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking Presentatie 27 november 2009 Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

2 Agenda - Lanceringsdag  Voorstelling Onderzoeksplatform Pulse – DGOS/HIVA  Presentatie - Impact van de crisis op draagvlak – Tom De Bruyn  Presentatie - Draagvlak in Nederland – Lau Schulpen  Werkgroepen: 4 thema’s  Maatschappelijk draagvlak  Meten van draagvlakversterking  Nieuwe media en draagvlak  Bedrijfswereld en draagvlak  Paneldiscussie – moderatie Gie Goris

3 I. DGOS en onderzoek mbt draagvlak, Marc Buys

4 II. Voorstelling Onderzoeksplatform Pulse, Huib Huyse Onderzoeksplatform Pulse Vinger aan de pols in het Noorden voor het Zuiden

5 Waarom O-platform draagvlak?  Snelle ontwikkelingen in relatie tussen Noorden en Zuiden (globalisering, toerisme, klimaatsverandering,..)  Ontwikkelingssamenwerking blijft belangrijk => draagvlak  Kritische burgers nodig => draagvlak  Aanvoelen dat draagvlak voor OS evolueert –nieuwe spelers en nieuwe manieren van interactie –professionalisering van hulp –Impact van de crisis op draagvlak

6 Draagvlak?..navigeren in troebel water Beperkte inzichten in -evolutie van draagvlak -effectiviteit van activiteiten voor versterking draagvlak -Vraag en aanbod Nood aan meer methodologische onderbouw, strategie ontwikkeling, tools..

7 Draagvlak? NederlandsFransEngels draagvlaksoutien publicpublic support achterbanarrière-ban base grassroots support backing

8 Draagvlak (versterking) DRAAGVLAK “een al dan niet door kennis gedragen houding en actie ten aanzien van ontwikkeling(ssamenwerking)” DRAAGVLAKVERSTERKING “het geheel aan educatieve, sensibiliserende en wervende activiteiten die erop gericht zijn om het draagvlak voor OS, ofwel algemeen-maatschappelijk, ofwel bij een specifieke actie of organisatie, te verbreden of te verdiepen”

9 O-platform: Hoofddoelstelling Versterken overheid en andere actoren om –op systematische wijze het draagvlak te meten, –de respectievelijke doelgroepen en het aanbod beter in kaart te brengen –de instrumenten voor het meten van de effectiviteit van hun activiteiten te verbeteren –de rol van traditionele en nieuwe media optimaal in te zetten voor draagvlakversterking

10 Aanpak  Mix van onderzoek (80%) and beleidsadvies (20%)  Multi-disciplinaire onderzoeksteams  Intensieve interactie met het terrein  Aandacht voor communicatie en disseminatie –Digitaal platform –Stuurgroep en netwerk –Jaarlijkse seminaries  Nederlandstalig platform met regelmatige interactie en feedback met Franstalige actoren

11 Component 1: Barometers Het beleid en strategieën voor draagvlak- versterking meer resultaatsgericht en evidence-based maken door de uitbouw en implementatie van barometers op het vlak van: –Brede publiek –Politieke wereld –Bedrijfswereld –Onderwijs

12 Component 2: Vraag en aanbod Mapping en afstemming van  Aanbod van educatieve- en sensibiliseringsactiviteiten en andere activiteiten ter ondersteuning van draagvlakversterking  Vraag en noden van verschillende doelgroepen in België

13 Compontent 3: Effectiviteit Verbetering van de kwaliteit van monitoring en effectiviteitsmeting door: - Comparatieve analyse van M&E tools en benaderingen - Actie-onderzoek over innovatieve M&E tools ism NGO’s, en andere OS-actoren

14 Component 4: media en draagvlak Verhoging van de effectiviteit van de relatie media en draagvlak actoren door -Kritische dialoog tussen deze actoren -Documenteren van effectieve media- strategieën

15 Component 5: Nieuwe media Rol van nieuwe media en draagvlak, met focus op jongeren -Vergelijkend internationaal onderzoek naar gebruik van digitale kanalen - Participatie van jongeren aan draagvlak internet: communicatie- en consumptiepatronen - Aftoetsen van hypothesen via onderzoek

16 Partners in O*platform Netwerk Stuurgroep Onderzoeks- team Coprogram / ACODEV 11.11.11 BTC – Kleur Bekennen, Infocyclus VVSG (gemeenten) VAIS / CGRI Hogescholen Vertegenwoordigers van het Zuiden …..

17 Jaar 1 van het platform  Werkgroepen: eerste inzicht in activiteiten van het O*platform  Belangrijke outputs in volgende 6 maanden –Bekendmaking algemene barometer: februari/maart 2010 –Mapping innovatieve praktijken draagvlakversterking: april 2010 –Aanpak mapping vraag en aanbod: maart 2010 –Mapping en start van actie-onderzoek voor innovatieve praktijken mbt meten draagvlakversterking: april 2010

18 III. Presentatie: Tom De bruyn Impact van de financiële en economische crisis op het draagvlak ontwikkelingssamenwerking


Download ppt "Hoger Instituut voor de Arbeid Lanceringsdag Onderzoeksplatform Pulse Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking Presentatie 27 november 2009 Onderzoeksinstituut."

Verwante presentaties


Ads door Google