De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ Open ramen – vakdidactiek voor praktijkonderwijs hout Kisp volwassenenonderwijs Cvo De Vlaamse Ardennen Cvo Panta Rhei Cvo IVO Brugge PCVO Het Perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ Open ramen – vakdidactiek voor praktijkonderwijs hout Kisp volwassenenonderwijs Cvo De Vlaamse Ardennen Cvo Panta Rhei Cvo IVO Brugge PCVO Het Perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 + Open ramen – vakdidactiek voor praktijkonderwijs hout Kisp volwassenenonderwijs Cvo De Vlaamse Ardennen Cvo Panta Rhei Cvo IVO Brugge PCVO Het Perspectief

2 + Achtergrond projectDoelstellingen projectFasering project

3 + Achtergrond project Project vanuit expertisenetwerk AUGent Penvoerende instelling: volwassenonderwijs Kisp Partnerinstellingen: cvo De Vlaamse Ardennen Cvo Panta Rhei Cvo IVO Brugge PCVO Het Perspectief Projectteam: onderwijspedagoog + leerkracht/vakdidacticus

4 + Achtergrond project Waarom dit project en vakgebied? Weinig vakdidactisch materiaal voor praktijkvakken beschikbaar Versterking van het pedagogisch en didactisch handelen van de lerarenopleiders + vakleerkrachten Looptijd? 1 jaar

5 + Doelstellingen van het project Het opstellen van een didactisch raamwerk: Handvatten voor de didactische aanpak van projectmatig werken Didactische instructiefiches voor (praktijkgerichte) werkvormen Kijkwijzers voor evaluatie-instrumenten Didactische handleiding(en) voor het ontwikkelen van leerlijnen Good practices  Bijzondere aandacht voor rol ICT  Databank met ontwikkelde vakspecifieke materialen en ervaringen

6 + Fasering van het project WP 4: implementatie platform WP 3: didactisch raamwerk aftoetsen met praktijk WP 2: opstellen didactisch raamwerk WP 1: verkenning en analyse van het werkveld

7 + Fasering van het project WP 1: verkenning en analyse van het werkveld - Bekijken leerplannen + doorlichtingsverslagen - Kwalitatieve bevraging van aantal actoren (vakleerkrachten, pedagogisch begeleiders, inspecteurs)vanuit de verschillende onderwijsnetten - Focus bevraging: - Zicht krijgen op manier van werken: evalueren, methodieken, gebruik bronnenmateriaal, …. - Noden/uitdagingen werkveld

8 + Fasering van het project WP 1: verkenning en analyse van het werkveld Aantal resultaten bevraging: Integratie TV/PV? Nut is duidelijk MAAR praktisch soms moeilijk haalbaar  aparte leerkrachten TV/PV  Onderscheid op rapport Werkvormen/methodieken? Blijft vrij traditioneel, weinig evoluties doorheen de jaren  Onderwijsgesprek, doceren, demonstreren Media/bronnenmateriaal? Vooral eigen cursussen (projectmatig werken)  Kwaliteit sterk afhankelijk van leerkracht/school materiaal sectorfonds  kwaliteitsvol

9 + Fasering van het project WP 1: verkenning en analyse van het werkveld Aantal resultaten bevraging: Evalueren? Permanent, proces, product, zelfevaluatie Moeilijkheden:  Begripsverwarring  Verhouding proces/product  Formuleren criteria in functie van doelstellingen (en evaluatie) Professionalisering? Ja, afhankelijk van de school, maar vooral vakinhoudelijk (niet didactisch – pedagogisch)

10 + Fasering van het project WP 2: opstellen didactisch raamwerk Gerrit Rietveld - rood – blauwe stoel -2 de graad – hout (BSO) Waarom dit project? Leerlingen laten kennismaken met design/hedendaagse ontwerpen Motivatie Haalbaarheid in functie van randvoorwaarden Gebruik van zowel plaatmateriaal als vol hout Gebruik van verschillende technieken + machines

11 + Fasering van het project WP 2: opstellen didactisch raamwerk Zal bevatten: 2 mogelijke lesaanpakken met aandacht voor lesstart (introductie projectdossier), differentiatie, variatie in werkvormen, ICT, … Projectdossier met doelstellingen (leerplan), criteria, werktekeningen, oefeningen voor de leerlingen, … Evaluatie-instrumenten Filmmateriaal en fotomateriaal ….  Uitwerken generieke documenten die meteen in de praktijk kunnen gebruikt worden

12 + Fasering van het project WP 2: opstellen didactisch raamwerk Maar ook afstemming concept platform (WP 4)  Initieel website, maar in functie van uitdoofscenario ENW’s geopteerd voor een publicatie (+ cd-rom)

13 + Fasering van het project WP 3: didactisch raamwerk aftoetsen praktijk Toepassen Raamwerk verfijnen en aanpassen op basis van onderzoeksresultaten Resultaten finaliseren ifv WP 4 WP 4: implementatie platform

14 + Fasering van het project  WP 4: implementatie platform + disseminatie publicatie (met CD-rom) ipv website ifv continuïteit  materiaal wel ter beschikking via website ENW AUGent + Novelle Organiseren van een workshop en/of studiedag Bekendmaken van de projectresultaten op nationale en internationale fora


Download ppt "+ Open ramen – vakdidactiek voor praktijkonderwijs hout Kisp volwassenenonderwijs Cvo De Vlaamse Ardennen Cvo Panta Rhei Cvo IVO Brugge PCVO Het Perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google