De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'Perverse prikkels’ door verslaggeving tav P ensioenen Prof. Dr Mr Gérard W.J.M. Kampschöer RA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "'Perverse prikkels’ door verslaggeving tav P ensioenen Prof. Dr Mr Gérard W.J.M. Kampschöer RA."— Transcript van de presentatie:

1 'Perverse prikkels’ door verslaggeving tav P ensioenen Prof. Dr Mr Gérard W.J.M. Kampschöer RA

2 Afbakening van onderwerp 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen 'Perverse prikkels’ in de zin van …….. Verslaggeving in de zin van …….. Pensioenen in de zin van ……..

3 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen 'Perverse prikkels’ in de zin van …….. Ongewenst Bewerkstelligt juist dat wat niet de bedoeling is Paard achter de wagen spannen

4 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Pensioenen in de zin van …….. Los van de vele definities van Pensioenen Zowel tav de inhoud van de Pensioenregeling Als tav de waardering van de Pensioenregeling

5 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Verslaggeving in de zin van …….. Verslaggeving in een financiële verantwoording: –Verslaggeving in de commerciële/vennootschappelijke jaarrekening: Op basis van Dutch GAAP/RJ Op basis van IFRS en zeker ook: –Verslaggeving in een fiscale aangifte Vennootschapsbelasting

6 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Een aantal van dergelijke ontwikkelingen: Ten eerste tav de inhoud van de pensioenregeling Verslaggeving in de commerciële jaarrekening –Op basis van IFRS (en in minder mate ook Dutch GAAP/RJ) Schets van de context Gevolgen Conclusie

7 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Een aantal van dergelijke ontwikkelingen: Ten tweede tav de kwaliteit van de informatieverstrekking tav defined-benefit-pensioenverplichtingen Verslaggeving in de commerciële jaarrekening –Obv ‘Defined Benefit’ tenzij................................ dan eventueel maar obv ‘Defined Contribution’ Schets van de context Gevolgen Conclusie

8 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Een aantal van dergelijke ontwikkelingen: Ten derde: ook voor andere beloningsinstrumenten dan pensioenen heb je dit effect gezien: -> bijv bij personeelsopties Verslaggeving in de commerciële jaarrekening –> maakt de ‘opkomst en ondergang’ van populariteit van opties mogelijk –> en fiscale behandeling versterkt dit effect Schets van de context Gevolgen Conclusie

9 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Een aantal van dergelijke ontwikkelingen: Ten vierde tav de waardering van de pensioenregeling Verslaggeving in een fiscale aangifte Vpb –(kon)/kan (deels) worden gevolgd in de commerciële jaarrekening Schets van de context Gevolgen Conclusie

10 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Een aantal van dergelijke ontwikkelingen: Ten vijfde tav dividenduitkeringen en (fictieve) afkoop pensioen (fiscale) verslaggeving in de Vennootschapsbelasting –zegt nog niets over de (fiscale) beoordeling in de Loonbelasting Schets van de context Gevolgen Conclusie

11 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Een aantal van dergelijke ontwikkelingen: Ten zesde tav het zelfs verloren gaan van een pensioen-aanspraak Mogelijk wijziging (fiscale) regelgeving pensioen-dga in de Vpb –(mogelijke) komst van een ‘Oudedags-Bestemmings-Reserve’ zonder aanspraak op pensioen (ipv huidige dga-pensioen-toezegging) Schets van de context Gevolgen Conclusie

12 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Stelling 1. Tav de verslaggevingsregels mbt de pensioenregelingen De wijze waarop verslag wordt gedaan van de omvang van een pensioenverplichting behoort geen gevolgen te hebben voor het pensioen zelf Met andere woorden Het is onwenselijk dat de werkelijkheid tav pensioen(recht)en zich aanpast als gevolg van de wijze waarop over deze pensioen(recht)en wordt gerapporteerd

13 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Stelling 2. Tav de waardering van pensioenverplichtingen Binnen één rechtsgebied (zoals het fiscale recht) zou in elk geval voor alle belasting(soorten) een uniforme waardering van pensioenverplichtingen moeten gelden Sterker nog Eén uniforme waardering van pensioenverplichtingen - zowel fiscaal als ook commercieel - zou zeer wenselijk zijn; waarbij fiscaal commercieel zou moeten volgen omdat de waardering in het jaarrekeningrecht de werkelijkheid het beste weergeeft

14 'Perverse prikkels’ door Verslaggeving tav Pensioenen Aanbevelingen tot (nader) onderzoek m.b.t. het jaarrekeningrecht Op welke wijze kunnen geschetste situatie(s) tgv IFRS mbt (wijzigen van) pensioenen worden voorkomen? Hebben geschetste situatie(s) tgv IFRS mbt pensioenen zich ook in het buitenland voorgedaan? m.b.t. het fiscale recht Op welke wijze kunnen de belasting(opbrengst)nadelen als gevolg van één uniforme wijze van waarderen van pensioenverplichtingen (waarbij bijvoorbeeld fiscaal commercieel volgt) worden gekwantificeerd?

15 'Perverse prikkels’ door verslaggeving tav P ensioenen EINDE g.w.j.m.kampschoer@uva.nl


Download ppt "'Perverse prikkels’ door verslaggeving tav P ensioenen Prof. Dr Mr Gérard W.J.M. Kampschöer RA."

Verwante presentaties


Ads door Google