De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stelling 1 Objectieve vrijstellingen die bij de bepaling van de totale winst van een onderneming in aanmerking genomen mogen worden en die niet zijn gebaseerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stelling 1 Objectieve vrijstellingen die bij de bepaling van de totale winst van een onderneming in aanmerking genomen mogen worden en die niet zijn gebaseerd."— Transcript van de presentatie:

1 Stelling 1 Objectieve vrijstellingen die bij de bepaling van de totale winst van een onderneming in aanmerking genomen mogen worden en die niet zijn gebaseerd op een europeesrechtelijk voorschrift, dienen te worden opgeheven tenzij de vrijstelling een zuiver wetssystematisch doel dient.

2 Waarom bosbouwvrijstelling? Landbouwvrijstelling?
Optieregeling sinds 1994: hoezo opportunistisch? Landbouwvrijstelling? Uitstekende lobby van het boerenfront, maar wat is er zo bijzonder aan deze waardemutaties? Kwijtscheldingswinst? Twijfel denkbaar: welk doel zou heffen dienen? Rem op bereidheid schuldeisers tot kwijtschelding Dienstbaar aan voortbestaan onderneming Overige art vrijstellingen: vooral uit oogpunt wetssystematiek Deelnemingsvrijstelling: Europese dimensie en wetssystematiek

3 Stelling 2 Het principe dat de fiscale winst wordt vastgesteld onafhankelijk van de gekozen rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven, is aan heroverweging toe. Afhankelijk van de aard/type van de onderneming/rechtsvorm kunnen voor deze typen ondernemingen/rechtsvormen verschillende winstbepalingsregels gelden.

4 Bijv. ambtelijke werkgroep 16:
Uitgangspunt blijft: gelijk totaalwinstbegrip, maar ten aanzien van jaarwinst heroverweging? Bijv. ambtelijke werkgroep 16: de winstbepaling voor ondernemingen die op grond van het Burgerlijk Wetboek controleplichtig zijn, aansluiten op de commerciële winst uit de door de accountant goedgekeurde jaarrekening Fiscale winst als onderdeel draagkrachtmaatstaf en relatie met liquiditeitsbeginsel Geldt dat ook voor ZGO’s/grote kapitaalvennootschappen? Doelstellingen Titel 9/IFRS en fiscale winst daadwerkelijk zo verschillend? Realisatiebeginsel slechts EEN invulling van toerekeningsbeginsel (bedrijfseconomie) Voorstellen studiecommissie Belastingstelsel

5 Voorstellen Studiecommissie belastingstelsel
Keuze voor IFRS als grondslag voor alle ondernemingen afgewezen: Logisch, gelden immers niet voor alle rechtsvormen en daarnaast administratief lastenverzwarend voor het merendeel ondernemingen Maar overigens bevat rapport rare, weinig op feiten en realiteit gebaseerde opvattingen Fair value? Liquiditeitsbeginsel Getrouw beeld? Sauveert fraude?

6 Stelling 3 Uit de jurisprudentie blijkt dat het voorzichtigheidsbeginsel in toenemende mate wordt verdrongen door het realisatiebeginsel. De verschillen tussen de fiscale en commerciële winstbepaling zijn mede als gevolg van deze ontwikkeling verminderd, waardoor een nauwere aansluiting tussen beide winstbepalingsregels mogelijk en wenselijk is.

7 Realisatie en toerekening aan ‘juiste’ jaren
Wanneer is opbrengst verdiend? Voorzichtig zijn mag, maar wel binnen grenzen van realiteit Denk aan samenhangende waardering/cacaobonen-arrest Verschillen Titel 9 en IFRS Realisatie en voorzichtigheid binnen IFRS?


Download ppt "Stelling 1 Objectieve vrijstellingen die bij de bepaling van de totale winst van een onderneming in aanmerking genomen mogen worden en die niet zijn gebaseerd."

Verwante presentaties


Ads door Google