De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Al die digitale spullen, moeten we dat wel willen? Studiedag Voortgezet Onderwijs een verdiepend gesprek: digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Al die digitale spullen, moeten we dat wel willen? Studiedag Voortgezet Onderwijs een verdiepend gesprek: digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Al die digitale spullen, moeten we dat wel willen? Studiedag Voortgezet Onderwijs een verdiepend gesprek: digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs o.l.v. Jaap Kleinpaste 20 januari 2016

2 korte introductie Jaap Kleinpaste – docent Calo – docent Master Physical Education and Sport Pedagogy (PESP) Windesheim – MSc Onderwijskunde, track Technology Applications in Education and Training – Ontwikkelaar en docent van de onderwijseenheid Nieuwe Technologieën in Bewegingsonderwijs en Sport voor de Master PESP. – onderzoeker lectoraat Bewegen, School en Sport – onderzoek naar de effecten van het spelen van beweeggames op het aanleren van motorische vaardigheden bij golf – eindredactie boek Van Tikken naar Taggen – Verschillende publicaties naar aanleiding van het golfonderzoek – Kleinpaste, J. & Pot, N. (2015) Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs. Een kritische dialoog. De Lichamelijke Opvoeding, 2015(6), pp. 6-9.

3 voorstellen en verwachtingen naam functie en school werkervaring verwachting van de workshop

4 mediagebruik ik heb een …. −computer −smartphone −tablet −videocamera ik gebruik in de les een …. −computer −smartphone −tablet −videocamera

5 inleiding tot de workshop column aansluiten bij bestaande vakdidactiek geen voldongen feiten en/of gestolde wetenschappelijke inzichten vakgroepgesprek over gebruik nieuwe media artikel in de KVLO

6 gespreksthema In deze workshop spreken we met elkaar over digitale ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs. Beweeggames, dansprogramma’s als ‘Just dance’ en content-apps worden vanuit het perspectief van pedagogiek, didactiek en methodiek besproken op wenselijkheid en meerwaarde voor de lessen bewegingsonderwijs.

7 peiling Al die digitale spullen, moeten we dat wel willen? Ja omdat ….. Al die digitale spullen, moeten we dat wel willen? Nee omdat …..

8 Technology Adoption Life Cycle

9 wat draagt bij aan de adoptie van ICT? 1.Relatief voordeel De kans op (versnelling van) adoptie wordt groter naarmate de voordelen groter worden. Het is een relatief voordeel, omdat het (altijd) in relatie staat tot andere voordelen, of juist nadelen. Ziet de docent voordeel in het gebruik van ICT in de gymles? Waarin precies, en wanneer wel of niet? 2. Compatibiliteit Hoe makkelijker de innovatie aansluit bij het ‘dagelijks leven’, hoe groter de kans op (versnelling van) adoptie. Valt het gebruik van ICT in te passen in de activiteit, de les, maar ook in het curriculum? Hoe compatible zijn de toepassingen van tablets? 3. Complexiteit Hoe moelijker het is om een innovatie te gebruiken, hoe kleiner de kans op (versnelling van) innovatie. Hoe moeilijk is het om ICT te gebruiken in de gymles? Wat maakt het complex? 4. Testbaarheid Als het mogelijk is om ICT makkelijk te testen, vergroot dat de kans op adoptie. In hoeverre laat ICT zich testen in de gymles? Of gebeurt dit bijvoorbeeld in proefopstellingen met collega’s? 5. Observeerbaarheid Als de zichtbaarheid van het gebruik van ICT groot is, neemt de kans toe dat anderen ermee in aanraking komen. Of in ieder geval kennis van nemen. Dit kan de kans op (versnelling van) adoptie vergroten. Hoe zichtbaar is het gebruik van ICT in de gymles? Kunnen bijvoorbeeld collega’s bij elkaar zien hoe er met ICT wordt gewerkt?

10 drempels voor digitalisering 1.Erkenning (bekendheid), docenten zijn in staat om het te gebruiken en om het te koppelen aan de inhoud van de gymles, zonder het nog te integreren in het leren bewegen. 2.Accepteren (interesse), docenten zijn in staat om een positieve en negatieve houding aan te nemen ten opzicht van het gebruik van technologie in de gymles. 3.Aanpassen (beslissing), docenten zijn in staat om activiteiten te ontplooien waardoor ze een keuze konden maken om technologie wel of niet te gebruiken 4.Ontdekken (proberen/ implementeren), docenten zijn in staat om de technologie te integreren in de gymles. 5.Verbeteren (bevestiging), docenten zijn in staat om de resultaten van het gebruik van technologie te evalueren.

11 arrangeren van interventies werkcontext vaksectie scholen- gemeenschap maatschappij maatschappelijke ontwikkelingen technology push werkcontext persoonlijke vakvisie onderwijsvisie van de sectie onderwijsvisie van de school pedagogisch-didactische onderwijsvisie technology pull

12 focus van het gesprek vakdidactisch gebruik van nieuwe technologieën in bewegingsonderwijs en sport op basis van: Content Knowledge (CK) de centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt. Pedagogical Knowledge (PK) de manier waarop leerlingen leren, hun (mis)concepties, inzet van leermiddelen, evaluatie van leren, klassenmanagement, lesvoorbereiding en -uitvoering. Technological Knowledge (TK) kennis van media, dit kunnen traditionele media zijn zoals een whiteboard, een beamer, maar ook moderne media, zoals het internet een tablet en digitale video.

13 OPA in TPACK Technological Knowledge (TK) Content Knowledge (CK) Pedagogical Knowledge (PK)

14 OPA in TPACK Omgeving ActiviteitPersoon

15 onderwerpen ter overweging wat willen we bereiken met ons vak? hoe willen we deze doelen bereiken? op welke wijze kan technologie (smal perspectief) ons daarbij ondersteunen? smal perspectief techological knowledge: toepassingen die nauw aansluiten bij de bestaande vakdidactiek en die mogelijkheden in zich dragen om elementen van het motorische leerproces (zoals instructie, feedback) te verbeteren.

16 een voorbeeld Media Gestuurd Leren MGL helpt je om op een vernieuwende manier met jouw sport bezig te zijn. De app is bedoeld voor leerlingen, studenten, docenten, trainers, kortom alle mensen die geïnteresseerd zijn in sport. de LO APP Deze app is een verzameling van informatie voor ons vak, het bevat BO video's, VO video's, niveau video's, leskaarten, shuttle-run-tests en een overzicht van andere bruikbare apps in het bewegingsonderwijs. Deze apps zijn ontwikkeld en worden gelegitimeerd vanuit een verschillende vakvisie op bewegen en sport. Het is er in deze bijeenkomst niet om te doen om met elkaar in dialoog te gaan over de verschillende vakvisies en de pedagogisch-didactische consequenties daarvan.

17 waar gaat het om? Heeft het meerwaarde om nieuwe technologieën op pedagogisch-didactische wijze in te zetten in bewegingsonderwijs en sport, gebaseerd op je eigen vakvisie en pedagogische-didactische uitwerking van de vakvisie? Zo ja, wat is dan die meerwaarde? Stel de WAARTOE-vraag!

18 een kader Zijn er verschillen in de beoordeling voor het gebruik van nieuwe technologieën in bewegingsonderwijs en sport op basis van de doelstellingen voor het onderwijs? Zijn er verschillen in de beoordeling voor het gebruik van nieuwe technologieën in bewegingsonderwijs en sport op basis van de beoordelingsperspectieven? bewegen verbeteren bewegen regelen gezond bewegen methodisch- didactisch pedagogisch ethisch bewegen beleven * * SLO - Basisdocument Bewegingsonderwijs onderbouw VO

19 aanbevolen artikelen: Beth, J.O. & Doodewaard, C.L. (2014). Drempels voor digitalisering. In I.M. van Hilvoorde & J. Kleinpaste (Red.). Van tikken naar taggen. Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport. Deventer: …daM Uitgeverij. Kleinpaste, J. & Pot, N. (2015). Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs. Een kritische dialoog. De Lichamelijke Opvoeding, 2015(6), pp. 6-9. Doodewaard, C.L. (2015). Pedagogische perspectieven op digitalisering. De Lichamelijke Opvoeding, 2015(6), pp. 10-12.


Download ppt "Al die digitale spullen, moeten we dat wel willen? Studiedag Voortgezet Onderwijs een verdiepend gesprek: digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google