De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEBRUIKSERVARINGEN VAN LEERKRACHTEN MET WEBQUESTS Nicole de Kuyper 11 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEBRUIKSERVARINGEN VAN LEERKRACHTEN MET WEBQUESTS Nicole de Kuyper 11 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 GEBRUIKSERVARINGEN VAN LEERKRACHTEN MET WEBQUESTS Nicole de Kuyper 11 maart 2010

2 Vooruitblik  Wat is een WebQuest?  Aanleiding  Hoofdvraag  Onderzoeksopzet  Resultaten  Conclusie  Aanbevelingen  Discussie  Vragen

3 Wat is een WebQuest?  Zoekopdracht op internet, waarbij leerlingen aan een opdracht werken  Vaste opbouw: inleiding, opdracht, bronnen, handelingen, afsluiting  Kortlopende en langlopende WebQuests Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

4 Aanleiding  De opkomst van internet in het onderwijs brengt problemen met zich mee voor leerlingen: navigatie, disoriëntatie, te veel informatie en afleiding (Ikpeze & Boyd, 2007)  Veel leerkrachten weten niet hoe ze ICT op de juiste manier kunnen gebruiken (Segers & Verhoeven, 2009)  Kennis en vaardigheden voor het succesvol implementeren van WebQuests in het curriculum  Het leren met een WebQuest betekent niet altijd dat leerlingen meer leren (Abbitt & Ophus, 2008; Hassanien, 2006; Lara & Repáraz, 2007; Segers & Verhoeven, 2009)

5 Hoofdvraag  In hoeverre maken leerkrachten gebruik van WebQuests en welke gebruiksproblemen komen daarbij naar voren?  Inzet WebQuests in de klas  Zelf ontwikkelen van WebQuests

6 Onderzoeksopzet  Online vragenlijst: verkrijgen algemeen beeld omgang met WebQuests  Achtergrondgegevens  Meerkeuzevragen over internetgebruik  28 Stelling over onderwijs (5 punts Likert Scale) ‘Ik vind het belangrijk ervoor te zorgen dat leerlingen positief denken over hun eigen kunnen.’ ‘Ik vind het belangrijk mijn lessen aan te laten sluiten bij de persoonlijke ervaringen van mijn leerlingen.’ ‘Ik geef mijn leerlingen meestal realistische opdrachten.’

7 Onderzoeksopzet  32 respondenten vragenlijst  Leerkrachten uit groep 6, 7 en 8  Hoe vaak heeft u gebruik gemaakt van een WebQuest? AntwoordAantalPercentage Nooit1134,4% 1 keer39,4% Tussen de 2 tot 5 keer825,0% Vaker dan 5 keer1031,2%

8 Onderzoeksopzet  Betrouwbaarheid stellingen Blauw = aangepast Onderwerpi voor i na α voor α na Kritische vragen stellen 530,4620,581 Relaties tussen onderwerpen 220,723 Actief leren 420,2230,578 Samenwerken 330,713 Herhaling 330,569 Realistische opdrachten 220,578 Marzano 640,5010,624

9 Onderzoeksopzet  Interviews: dieper ingaan op antwoorden vragenlijst  Vragen gebaseerd op resultaten vragenlijst  Zes onderwerpen: algemeen, motivatie, wijze waarop WebQuest gebruikt wordt, belemmerende factoren, doceerstijl, zelf ontwikkelen

10 Onderzoeksopzet  6 interviews  3 leerkrachten die 1 of meerdere keren met een WebQuest gewerkt hebben  3 leerkrachten die nog nooit met WebQuests gewerkt hebben Reden waarom er nog nooit mee gewerkt is Toekomst

11 Resultaten Vragenlijst  Hoeveel uur per dag werkt u met internet?  Aantal uren dat internet gebruik wordt is niet van invloed op het wel of niet gebruiken van WebQuests AntwoordAantalPercentage Nooit00,0% Minder dan 1 uur13,1% Tussen de 1 en 5 uur2887,5% Tussen de 5 en 10 uur13,1% Meer dan 10 uur26,2%

12 Resultaten Vragenlijst  Significant hoger gescoord door gebruikers van WebQuests op de volgende stellingen:  ‘In mijn lessen wordt vaak in groepjes gewerkt aan opdrachten’  ‘Ik stel mijn leerlingen vragen die niet bij de lesstof aansluiten’  Significant hoger gescoord door gebruikers van WebQuests op het volgende onderwerp:  Samenwerken

13 Resultaten Interviews Gebruikers van WebQuests  Reden voor gebruik:  Samenwerken  Actief bezig zijn  Uiteenlopende opdrachten  Leerlingen werken over het algemeen in groepjes  WebQuests niet altijd op basis van de lesstof uitgekozen  Leerkrachtenpagina ‘handig’

14 Resultaten Interviews Gebruikers van WebQuests  Reden om WebQuests niet te gebruiken:  Tijdgebrek  Te weinig computers  Werkvorm niet altijd geschikt  Onderwijs: vakoverstijgende opdrachten, samenwerken, motivatie door extra materialen en verschillende werkvormen, weinig sturing  Nog weinig zelf ontwikkeld

15 Resultaten Interviews Niet-gebruikers van WebQuests  Reden om het niet te gebruiken:  Niet bekend met het concept  Webpaden  Veelvuldig gebruik andere ICT-toepassingen  Onderwijs: samenwerken, motivatie door verschillende werkvormen en goede lesvoorbereiding, vakoverstijgende opdrachten

16 Resultaten Interviews Niet-gebruikers van WebQuests  In de toekomst van plan WebQuests te gebruiken, maar:  Tijdgebrek  Niet duidelijke welke lessen vervangen kunnen worden Methodes niet ingesteld op extra materiaal  Te weinig computers  Gebrek aan kennis over computers bij zowel leerlingen als leerkrachten

17 Conclusie  Weinig verschillen gevonden tussen de antwoorden op de stellingen  Wanneer leerkrachten niet gebruik maken van WebQuests, wil dit niet gelijk zeggen dat ze de leerstrategieën daarvan niet toepassen in hun lessen.  Gebruikers zijn positief  Goede methode voor samenwerking  Werken op de computer motiveert leerlingen  WebQuests vooral ingezet als keuzewerk of bij projecten  Problemen met name te maken met tijdgebrek Niet weten wanneer een WebQuest het beste ingezet kan worden  Leerkrachtenpagina voldoet niet altijd aan de wensen

18 Aanbevelingen  Leerkrachtenpagina verbeteren  Antwoordenpagina  Implementatie in het curriculum  Zelf ontwikkelen aantrekkelijker maken  Aansluiting curriculum  Ondersteuning bij ontwikkelen  Meer bekendheid geven aan WebQuests

19 Discussie  Meer respondenten vragenlijst: groter verschil stellingen?  Vraag blijft over leerkrachten doen wat ze zeggen te doen  Leerkrachten uit andere groepen geeft wellicht een ander beeld  Betrouwbaarheid van de stellingen  Telefonische interviews

20 Tenslotte Vragen?


Download ppt "GEBRUIKSERVARINGEN VAN LEERKRACHTEN MET WEBQUESTS Nicole de Kuyper 11 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google