De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt en geen werknemer is in de zin van de Pensioenwet Het ondernemerspensioen G.J.B.Dietvorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt en geen werknemer is in de zin van de Pensioenwet Het ondernemerspensioen G.J.B.Dietvorst."— Transcript van de presentatie:

1 Iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt en geen werknemer is in de zin van de Pensioenwet Het ondernemerspensioen G.J.B.Dietvorst

2 De Nederlandse arbeidsmarkt Werkende bevolking 8,5 miljoen Werknemers in loondienst 7 miljoen DGA’s 200 000 ZZP-ers 800 000 – 900 000 IB-ondernemers 500 000 Opgebouwde pensioenreserves Werknemers € 1 200 000 000 000 DGA’s € 31 miljard fiscaal en € 73 commercieel

3 Verschillen werknemer- en ondernemerspensioen Geen collectiviteit en geen solidariteit Geen automatische/verplichte deelname Beperkter fiscaal kader voor ondernemers Minder pensioenzekerheid Niet in pensioenregister, minder inzicht Echtscheiding complexer minder bescherming/zekerheid partner bedreiging continuïteit bedrijf

4 DGA-pensioen 2 doelstellingen eigen beheer: pensioen en financiering onderneming Fiscaal kader strikter dan voor wn-pensioen 140 000 eigen beheer: onderdekking 60% (2009), 90% (2012) Kiest DGA niet voor teveel verantwoordelijkheid? Knelpunten Waardering Partnerpensioen Scheiding Netto-pensioen vanaf 1-1-2015: niet in eigen beheer

5 DGA-pensioen 2015 Hoe verder met het DGA-pensioen Richtinggevende brief Staatssecretaris (6 december 2013) 1.Fiscaal volgt commercieel 2.Commercieel volgt fiscaal en mogelijk naar Beschikbare premie 3.Pensioenreserve naar for-model Elke oplossing biedt DGA schijnzekerheid en gaat niet over de fundamentele vraag Pas op de plaats? Fundamentele discussie

6 DGA Pensioen 2015 Optie 3, voorkeur staatssecretaris, verder uitgewerkt tot OBR Oudedagsbestemmingsreserve DGA en partner bouwen geen rechten op Jaarlijkse dotatie, vast percentage jaarwinst Geen oprenting Dotatie verlaagt lijfrentepremieaftrek Verplichting tot aankoop lijfrente bij professionele uitvoerder (gedwongen winkelnering) of vrijval (vpb) plus revisierente, tenzij verliessituatie Valt niet onder de Wet VPS

7 DGA pensioen 2015 Hamvraag: wat te doen met opgebouwde reserve? Bestaande reserve verplicht/automatisch naar OBR: afzien van, claimverlies Keuze bestaande reserve oud regime en verder in nieuw regime: nadeel langdurig twee regimes naast elkaar Aanspraak wordt omgezet in verwachting: juridisch haalbaar? Partner DGA? Pensioen wisselt van kleur voor Wet VPS

8 Zelfstandige beroepen 11 Beroepspensioenfondsen: 50 000 deelnemers Deelname verplicht Fiscaal kader vanaf 1-1-2015 Sluit aan bij Witteveenkader

9 IB-ondernemers Lijfrentepremieaftrek Oudedagsreserve Stakingslijfrente Netto-lijfrente (1-1-2015) Niet onder PW en Wet VPS

10 Lijfrenten Vrijwillig Aftrek is vast % ongeacht leeftijd rekening houdend met andere voorzieningen Inhaal niet gebruikte ruimte beperkt in tijd en bedrag Toegestane uitvoerder: bank, verzekeraar, beleggingsinstelling Jaarlijkse berekening vereist

11 Netto-lijfrente Inleg niet aftrekbaar, waarde vrijgesteld box 3, uitkering onbelast Voor inkomen > € 100 000, inleg voor netto-opbouw gelijk aan 1,875% bruto Bij afkoop vervalt toekomstige box-3 vrijstelling, verleende box 3 vrijstelling forfaitair teruggenomen Medische keuring! Niet onder bescherming PW en Wet VPS

12 Oudedagsreserve 2 doelstellingen: oudedagsvoorziening en financiering onderneming Dotatie vrijwillig en vast % ongeacht leeftijd Geen AOW-franchise: via FOR hogere lijfrentepremieaftrek Geen gegarandeerd inkomen Geen oprenting Geen voorziening partner bij overlijden/ scheiding Geen bescherming bij echtscheiding Veel kritiek in literatuur: afschaffen….

13 Stakingslijfrente Regeling overgenomen uit Wet IB 1964 Regeling is aan vervanging toe Bedragen en leeftijdsklassen verouderd Imputatieregeling niet meer van deze tijd: Pensioenrechten: waarde economisch verkeer Lijfrente: bedrag afgetrokken premies Natuurlijk persoon toegelaten contractpartner Lang- en kortlevenrisico Faillissement- en echtscheiding

14 ZZP-pensioen Voortzetting pensioenregeling fiscaal en juridisch maximaal 10 jaar in theorie mogelijk Uitvoerder moet meewerken en reglement moet ruimte bieden Zzp-er betaalt wg- en wn-deel Partnerpensioen Automatische uitruil deel ouderdomspensioen

15 ZZP-pensioen Nieuwe collectieve pensioenregeling in de maak (brief Klijnsma/Weekers) Lijfrente is geen pensioen, niet onder PW, niet onder Wet VPS Vrijwillig Aftrek binnen fiscale ruimte Tijdelijke uitkering 10,15 20 jaar en ingangsdatum tussen 60 en 70 jaar Omzetten oudedagslijfrente in arbeidsongeschiktheidsuitkering mogelijk…. Oude lijfrenten afgeschermd?

16 Verschillen pensioen en lijfrente in opbouwfase Backservice en inkoop dienstjaren ruimer dan reserveringsruimte Vast % lijfrente, beschikbare premie 9-36% Overbruggingslijfrente versus AOW-overbrugging Demotie met behoud pensioenopbouw versus lagere winst Meetellende diensttijd Pensioengrondslag beperkter dan premiegrondslag Begrip nabestaande bij (netto) lijfrente ruimer dan bij (netto) pensioen

17 Tussenstand 6-7 verschillende regelingen voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw Met de OBR en ZZP-pensioen komen er nog twee bij Verschillen fiscale regels niet logisch: doel en strekking zijn gelijk Niet meer passend in veranderende arbeidsmarkt Regels lijfrente en pensioen verschillen onnodig Verdeling bij scheiding afhankelijk van toepasselijkheid Wet VPS

18 Waarom naar één fiscaal pensioenkader? Doel en strekking pensioen en lijfrente gelijk Structuur fiscaal kader gelijk Pensioen en lijfrenten zijn langzaam naar elkaar gegroeid, maar niet gelijk Fiscaal kader ondernemers (lijfrenten en DGA-pensioen) beperkter Uitvoeringsmogelijkheden en mate van pensioenzekerheid (partner!) niet gelijk Past beter bij wijzigende arbeidsmarkt met zzp-ers en hybride werknemers

19 Een arbeidsvorm neutraal pensioenkader: ANP ANP: fiscale begeleiding, voorwaarden en uitvoeringsmogelijkheden voor alle werkenden gelijk: one size fits all Voordelen: toegankelijkheid en eenvoud Transities op arbeidsmarkt gemakkelijker Uitvoeringsmogelijkheden gelijk Witteveenkader tenzij…. (geen) overgangsrecht?

20 DGA-pensioen 2015 Invoering van de OBR 1.verlaagt het pensioen van de DGA tot de junk- status 2.is juridisch en praktisch gezien niet haalbaar

21 Stelling 1 Het gebruik van de waarde in een oudedagslijfrente voor arbeidsongeschiktheid mag niet alleen voor het ZZP- pensioen mogelijk gemaakt worden. Het moet ook gaan gelden voor werknemerspensioen.

22 Stelling 2 Het is beter een fundamentele discussie over de vormgeving van het DGA-pensioen te starten dan op korte termijn met een cosmetische ingreep een knelpunt op te lossen

23 Stelling 3 Een verplichte kapitaal gedekte pensioenregeling (AOW- plus)voor alle werkenden is een logische vervolgstap op de verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen


Download ppt "Iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt en geen werknemer is in de zin van de Pensioenwet Het ondernemerspensioen G.J.B.Dietvorst."

Verwante presentaties


Ads door Google