De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(GEEN) GOESTING?! HOE MOTIVEER IK KINDEREN EN JONGEREN WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG: KINDEREN OPNIEUW GOESTING GEVEN HET BEROEPENHUIS – 20 JANUARI 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(GEEN) GOESTING?! HOE MOTIVEER IK KINDEREN EN JONGEREN WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG: KINDEREN OPNIEUW GOESTING GEVEN HET BEROEPENHUIS – 20 JANUARI 2016."— Transcript van de presentatie:

1 (GEEN) GOESTING?! HOE MOTIVEER IK KINDEREN EN JONGEREN WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG: KINDEREN OPNIEUW GOESTING GEVEN HET BEROEPENHUIS – 20 JANUARI 2016

2 (GEEN) GOESTING?! INLEIDING ABC VAN MOTIVATIE LEREN OP SCHOOL, EEN AANGENAME EN BOEIENDE ACTIVITEIT? OPVOEDEN IS ROEKELOZE IMPROVISATIE LATER IS NOG LANG EEN VOL HOOFD DE WEG KWIJT TEN SLOTTE

3 INLEIDING DE KLEINE PRINS MOTIVATIE ZET MENSEN IN BEWEGING HET SPEELT MEE BIJ HET STARTEN MET IETS, BEPAALT DE RICHTING DIE JE UITGAAT, DE INTENSITEIT WAARMEE JE DE DINGEN DOET EN OF JE HET GEKOZEN GEDRAG VOLHOUDT INTERESSE RICHT ZICH OP DE INHOUD VAN DE TAAK, WANNEER JE PERSOONLIJKE INTERESSE GROEIT, BEVORDERT DIT JE MOTIVATIE MOTIVEREN IS EEN CONTEXT CREËREN WAARBINNEN KINDEREN EN JONGEREN GRAAG LEREN ÉN LEVEN VAN PATATGENERATIE TOT PRESTATIEGENERATIE

4 INTRINSIEK VERSUS EXTRINSIEK MOTIVATIE IS DE DRIVE DIE ONTSTAAT DOOR KRACHTEN/PRIKKELS IN DE PERSOON ZELF (INTRINSIEK) EN KRACHTEN/PRIKKELS VANUIT DE OMGEVING (EXTRINSIEK) INTRINSIEKE MOTIVATIE GEEFT MEER KWALITEIT EN VOLDOENING, ER IS ECHTER NIETS MIS MET EXTRINSIEKE MOTIVATIE. JE TOTALE MOTIVATIE IS EEN COMBINATIE VAN BEIDEN

5 MOTIVATIE VAN LEERLINGEN IK WEET NIET WAAROM, IK ZIE NIET IN WELK VERSCHIL HET MAAKT (A-MOTIVATIE). OMDAT ANDEREN DIT VAN MIJ VERWACHTEN ( EXTRINSIEKE MOTIVATIE : EXTERNE REGULATIE, DE ANDER BEPAALT MIJN HANDELEN). OMDAT IK ME SLECHT, SCHULDIG OF BESCHAAMD ZOU VOELEN ALS IK HET NIET DOE (EXTRINSIEKE MOTIVATIE : GEÏNTROJECTEERDE REGULATIE, IK WIL NIEMAND TELEURSTELLEN). OMDAT IK DAAR ZELF VOOR KIES (EXTRINSIEKE MOTIVATIE : GEÏDENTIFICEERDE MOTIVATIE, IK VIND HET ZELF BELANGRIJK). OMDAT IK HET LEUK VIND OM DIT TE DOEN (INTRINSIEKE MOTIVATIE, DE TAAK OP ZICH IS LEUK).

6 INTRINSIEK VERSUS EXTRINSIEK BRON : VITAMINES VOOR GROEI – MAARTEN VANSTEENKISTE EN BART SOENENS – ACCO 2015

7 ABC VAN MOTIVATIE HET ABC VAN DE MOTIVATIE GAAT UIT VAN DRIE PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTES, ZIJNDE A = AUTONOMIE, B = VERBONDENHEID EN C = COMPETENTIE AUTONOMIE VERSUS GECONTROLEERD OFTEWEL WILLEN VERSUS MOETEN. DIT KOMT TERUG IN JE TAALGEBRUIK, MANIER VAN FEEDBACK GEVEN/KRIJGEN, DE RUIMTE DIE IEMAND KRIJGT OM ZELF KEUZES TE MAKEN VERBONDENHEID CREËER JE DOOR ERVARINGEN TE DELEN, TE PRATEN, OPEN TE STAAN VOOR DE GEVOELENS VAN JE KIND/LEERLING SUCCESERVARINGEN ZIJN VOOR IEDEREEN ESSENTIEEL. DE ANDER AANMOEDIGEN, VERANTWOORDELIJKHEID GEVEN EN STIMULEREN (JE KRIJGT WAT JE VERWACHT) VERHOGEN DIENS GEVOEL VAN COMPETENTIE

8 MOTIVATIE=CONTEXT X INTERESSE X ZELFINSCHATTING CONTEXT : BEPAALT WAT ER OP DAT MOMENT OP DE VOORGROND STAAT INTERESSE: BEGINT KORTSTONDIG: IETS TREKT DE AANDACHT (UITGELOKTE SITUATIONELE INTERESSE) INTERESSE ONDERHOUDEN DOOR LEERLINGEN TE BETREKKEN VIA GROEPSWERK, PROJECTEN (ONDERHOUDEN SITUATIONELE INTERESSE) EVOLUEERT NAAR IETS PERSOONLIJKS : MEN GAAT INITIATIEVEN NEMEN (ONTLUIKENDE PERSOONLIJKE INTERESSE) GROEIT UIT TOT EEN BREDE, PERSOONLIJKE INTERESSE: LEERLING ZIT IN HET ONDERWERP, DENKT EN ZOEKT MEE (DOORONTWIKKELDE PERSOONLIJKE INTERESSE) ZELFINSCHATTING ALS IETS MIJ INTERESSEERT, BEN IK PAS GEMOTIVEERD OM ACTIE TE ONDERNEMEN IN EEN BEPAALDE CONTEXT ALS IK GELOOF DAT IK DAARTOE BEKWAAM BEN, EN ALS IK INSCHAT DAT MIJN INSPANNINGEN IN EEN REDELIJKE VERHOUDING STAAN TEN OPZICHTE VAN WAT HET MIJ ZAL OPLEVEREN.

9 LEREN OP SCHOOL, EEN AANGENAME EN BOEIENDE ACTIVITEIT? WERK AAN EEN POSITIEVE RELATIE MET JE LEERLINGEN ZORG VOOR EEN VEILIG LEERKLIMAAT ZOEK ONDERWERPEN DIE DE INTERESSE PRIKKELEN VERKIES AUTONOMIEONDERSTEUNEND BOVEN CONTROLEREND TAALGEBRUIK GEEF FEEDBACK DIE VERBINDT

10 OPVOEDEN IS ROEKELOZE IMPROVISATIE WORD EEN TIJGERMAMA? EEN TIJGERMAMA IS VOORAL BANG OM NIET TE SLAGEN IN DAT WAT HAAR OPDRACHT LIJKT: JE KIND ZOVER MOGELIJK BRENGEN. OPVOEDEN IS ECHTER JE KIND LEREN LEVEN (EN DAT IS MEER DAN SCHOOL ALLEEN) DE APPLAUSGENERATIE: LEER JE KIND OMGAAN MET FRUSTRATIES, TEGENSLAGEN. HET VERSTERKT ZIJN GEVOEL VAN COMPETENTIE ABC-ONDERSTEUNEND OPVOEDEN : RESPECTEER AUTONOMIE, VERBONDENHEID EN COMPETENTIE

11 OPVOEDEN IS ROEKELOZE IMPROVISATIE RESPECTEER EN BEVORDER AUTONOMIE GEEF DAAR WAAR KAN KEUZEMOGELIJKHEDEN EN ONDERHANDEL IS HET WEL EEN AFSPRAAK? VERTREK VANUIT HET PERSPECTIEF VAN KIND/JONGERE (PRIORITEITEN) HANTEER AUTONOMIE ONDERSTEUNEND TAALGEBRUIK BEVORDER ONAFHANKELIJKHEID

12 OPVOEDEN IS ROEKELOZE IMPROVISATIE ZORG VOOR VERBONDENHEID CREÊER EEN WARM NEST BRENG TIJD MET JE KIND DOOR, DEEL ERVARINGEN STA OPEN VOOR DE GEVOELENS VAN JE KIND ECHTSCHEIDING: WEES JE BEWUST VAN DE VERANDERINGEN ZOEK EEN SCHOOL WAAR JE KIND ZICH THUIS VOELT

13 OPVOEDEN IS ROEKELOZE IMPROVISATIE BEVORDER COMPETENTIE MOEDIG AAN, GEEF VERANTWOORDELIJKHEID EN STIMULEER BIED STRUCTUUR (DE 3 R’S) LEER JE KIND OMGAAN MET FRUSTRATIES, BELONINGEN UITSTELLEN EN VOLHOUDEN HOE GA JE ZELF ALS OUDER OM MET SUCCESSEN EN MISLUKKINGEN VAN JE KIND? LEES VOOR!

14 LATER IS NOG LANG HOUD REKENING MET DE AANLEG VAN JE KIND, WILLEN BEPAALT NIET ALLES JONGENS ZIJN KWETSBAARDER : MEER STOORNISSEN, TRAGERE RIJPING, ANDERE NODEN IN DE KLAS/OP SCHOOL FIRST THINGS FIRST, EEN GOUDEN REGEL. IMPULSIVITEIT OF FAALANGST KUNNEN MEESPELEN BIJ NOTOIRE UITSTELLERS EEN GOEDE STUDIEMETHODE IS HET HALVE WERK

15 EEN VOL HOOFD ALLE KINDEREN EN JONGEREN HEBBEN TALENTEN, OOK DIEGENE MET BEPERKINGEN. JE MOET KINDEREN ALLE KANSEN GEVEN, GEEN KANSEN AFNEMEN. HET M-DECREET MOTIVEERT OM DAT TE DOEN ANDERSPRESTEERDERS: PSYCHISCHE PROBLEMEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE IMPACT OP HOE JE DENKT, VOELT, JE GEDRAAGT. VOORAL OP HET STUK KUNNEN EN NIET – ZOALS VAAK VERKEERDELIJK GESTELD – OP HET WILLEN TRAUMA EN HERSTEL : HET BLIJFT DE MOEITE WAARD OM TE INVESTEREN!

16 DE WEG KWIJT MAAK GEEN VLOEK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN. DWANGMATIG GEBRUIK VAN SMARTPHONE’S LEIDT TOT CONCENTRATIEVERLIES, ARMERE SOCIALE CONTACTEN EN MOGELIJKS GEDRAGSSTOORNISSEN. VOED MEDIA-WIJS OP: VOORDOEN, SAMEN ONTDEKKEN, COACHEN EN UITEINDELIJK LOSLATEN. STEL GRENZEN, HOUD TOEZICHT EN HANTEER HET PRINCIPE FIRST THINGS FIRST. SPREEK NIET OVER GAMEVERSLAVING (JE ZOON HEEFT MEESTAL GELIJK DAT HIJ NIET VERSLAAFD IS) MAAR KAART WEL PROBLEMATISCH GAMEN AAN. OVERMATIG GAMEN IS VAAK EEN SIGNAAL VAN ONDERLIGGENDE PROBLEMEN. DE BESTE AANPAK VAN MIDDELENMISBRUIK EN VERSLAVING IS HET VOORKOMEN ERVAN: LEER JONGEREN ERMEE OMGAAN (EN GEEF HET GOEDE VOORBEELD).

17 TEN SLOTTE MOTIVATIE ZET MENSEN IN BEWEGING MOTIVATIE IS NIET EXTERN NIEMAND WORDT LUI GEBOREN, ZET BIJ PROBLEMEN DE MOTIVATIEBRIL OP WILSKRACHT VERMAG NIET ALLES, TENZIJ JE WILLEN ALS VOLGT GEBRUIKT: WILLEN ZIEN, WILLEN HOREN, WILLEN MEEVOELEN… DE JUISTE WEG TOONT ZICH DAN WEL


Download ppt "(GEEN) GOESTING?! HOE MOTIVEER IK KINDEREN EN JONGEREN WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG: KINDEREN OPNIEUW GOESTING GEVEN HET BEROEPENHUIS – 20 JANUARI 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google