De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Vluchtkerk/met open armen We lezen: Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 De preek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Vluchtkerk/met open armen We lezen: Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 De preek."— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Vluchtkerk/met open armen We lezen: Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 De preek gaat over: Lukas 19: 1 - 10 Voorlezer: Coby Kempe Voorganger: ds J.J. Poutsma Emerituspredikant Vandaag is er kinderkerk “Mazzel”, en “Shalom” voor de kinderen van groep 3, 4 en groep 7, 8

2 .... Votum en zegengroet Zingen:Vluchtkerk/met open armen Tien Woorden Zingen: Vader, vol van vrees en schaamte Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed

3 .... Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Vluchtkerk a, b, c, d, e Allen

4 .... Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Allen Vluchtkerk a, b, c, d, e

5 .... Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen Vluchtkerk a, b, c, d, e

6 .... Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. Allen Vluchtkerk a, b, c, d, e

7 .... Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen Vluchtkerk a, b, c, d, e

8 .... Votum en zegengroet Zingen:Vluchtkerk/met open armen Tien Woorden Zingen: Vader, vol van vrees en schaamte Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed

9 .... Votum en zegengroet Zingen:Vluchtkerk/met open armen Tien Woorden Zingen: Vader, vol van vrees en schaamte Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed

10 .... Gezang 157: 1, 2, 3, 4 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel Uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. -rust- Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw lief-de aan.

11 .... Gezang 157: 1, 2, 3, 4 Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. -rust- Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verho-gen Heer. Dat wij uw naam verhogen Heer!

12 .... Votum en zegengroet Zingen:Vluchtkerk/met open armen Tien Woorden Zingen: Vader, vol van vrees en schaamte Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed

13 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Ard en Dianne Hensen en Coen en Johanneke Goethals hebben te kennen gegeven dat ze hun dochters Lize en Julia willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de

14 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood

15 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe

16 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen.

17 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de

18 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.

19 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor

20 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

21 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat

22 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en

23 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

24 .... Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed Lezen:Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Machtig God, sterke Rots Preek over Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Heer, ontferm U

25 .... Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed Lezen:Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Machtig God, sterke Rots Preek over Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Heer, ontferm U

26 .... Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal Als je 's avonds niet kunt slapen Als je bang in 't donker bent Denk dan eens al die schapen Die de heer bij name kent Jezus is de goede herder: a, b, c

27 .... Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal En wanneer je soms alleen bent En je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet Jezus is de goede herder: a, b, c

28 .... Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal Jezus is de goede herder: a, b, c

29 .... Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed Lezen:Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Machtig God, sterke Rots Preek over Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Heer, ontferm U

30 .... Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed Lezen:Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Machtig God, sterke Rots Preek over Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Heer, ontferm U

31 Kinderen van groep 3 en 4 gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel” En de Kinderen van groep 7 en 8 naar Kinderkerk “Shalom”

32 .... Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed Lezen:Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Machtig God, sterke Rots Preek over Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Heer, ontferm U

33 .... Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed Lezen:Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Machtig God, sterke Rots Preek over Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Heer, ontferm U

34 Gezang 165: a, b Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. -Tussenspel- Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

35 Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. Gezang 165: a, b

36 .... Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Jezus is de goede herder Oproep aan de gemeente Gebed Lezen:Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Machtig God, sterke Rots Preek over Lukas 19: 1 - 10 Zingen:Heer, ontferm U

37 .... Zacheus, kom in de kring we zien hem: 1. eerst buiten de kring 2. dan binnen de kring

38 .... Zingen:Heer, ontferm U Dankgebed Collecte Zingen:Psalmen voor nu 84 Zegen

39 Band : Mensen zonder liefde, zonder lied - Allen : Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder vrienden, zonder hoop – Allen: Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder vader, zonder naam – Allen: Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder moeder, zonder troost – Allen: Heer, ontferm U over ons. Heer ontferm U a, b, c, d

40 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet. O Heer, ontferm u, ontferm u over ons. Als u iets doet, dan komt het goed. Heer ontferm U a, b, c, d Allen

41 Band: Mensen zonder water, zonder brood - Allen: Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder kleren, zonder eer - Allen: Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder vrede, zonder vuur - Allen: Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder mensen, zonder U - Allen: Heer, ontferm U over ons. Heer ontferm U a, b, c, d

42 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet. O Heer, ontferm u, ontferm u over ons. Als u iets doet, dan komt het goed. Allen

43 .... Zingen:Heer, ontferm U Dankgebed Collecte Zingen:Psalmen voor nu 84 Zegen

44 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Mission En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Psalmen voor nu 84

45 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Mission En de 2de collecte voor de kerk Luisterlied: Oceanen U roept mijn naam over het water De diepte waar ik niet kan staan Ik zie u lopen op de golven U geeft mij hoop om door te gaan Want ik vind rust bij U, mijn Heer Ook al gaat de storm te keer U pakt mijn hand En u laat mij nooit meer los Ik ben uw kind en u mijn God

46 .... COLLECTE Luisterlied: Oceanen Ik roep uw naam over het water U hoort mijn stem, U kijkt mij aan Uw liefde overwint mijn twijfels En ik zal gaan, waar U zal gaan Want ik vind rust bij U, mijn Heer Ook al gaat de storm te keer U pakt mijn hand En u laat mij nooit meer los Ik ben uw kind en u mijn God Vandaag Is de 1ste collecte voor Mission En de 2de collecte voor de kerk

47 .... COLLECTE Luisterlied: Oceanen Vader leer mij dat ik op U kan vertrouwen Dat U mij steeds vast zult houden Als ik het niet alleen kan Ik zal u volgen over diepe oceanen Waar uw Geest mij kracht zal geven Om dichtbij u te leven Vader leer mij dat ik op U kan vertrouwen Dat U mij steeds vast zult houden Als ik het niet alleen kan Volgende week Is de 1ste collecte voor Kas Geref. doeleinden En de 2de collecte voor de kerk

48 .... COLLECTE Luisterlied: Oceanen Ik zal u volgen over diepe oceanen Waar uw Geest mij kracht zal geven Om dichtbij u te leven Want ik vind rust bij U, mijn Heer Ook al gaat de storm te keer U pakt mijn hand En u laat mij nooit meer los Ik ben uw kind en u mijn God Volgende week Is de 1ste collecte voor Kas Geref. doeleinden En de 2de collecte voor de kerk

49 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor Kas Geref. doeleinden En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Psalmen voor nu 84

50 Psalmen voor Nu 84: 1, 2, 3, 4, 5 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

51 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God. Wonen bij u is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor u. Psalmen voor Nu 84: 1, 2, 3, 4, 5

52 Gelukkig wie naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad. Psalmen voor Nu 84: 1, 2, 3, 4, 5

53 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent. Psalmen voor Nu 84: 1, 2, 3, 4, 5

54 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. Psalmen voor Nu 84: 1, 2, 3, 4, 5

55 Zegen....

56 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

57


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Vluchtkerk/met open armen We lezen: Mattheus 18: 12 - 14 Lukas 19: 1 - 10 De preek."

Verwante presentaties


Ads door Google