De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugkoppeling resultaten ‘ organisatie en positionering informatiemanagement in middelgrote gemeenten ’ Carl van der Pol 11-12-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugkoppeling resultaten ‘ organisatie en positionering informatiemanagement in middelgrote gemeenten ’ Carl van der Pol 11-12-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Terugkoppeling resultaten ‘ organisatie en positionering informatiemanagement in middelgrote gemeenten ’ Carl van der Pol 11-12-2015

2 Onderwerpen Afbakening onderzoek Literatuur Praktijk Conclusies Wat heb ik geleerd 2

3 Even voorstellen 3 Post HBO e-Government Programma- manager Master NLP 2005 200120111962 e-Adviseur 2008 2012 25 jaar gemeentedienst HAN university applied science Master Management en Innovatie

4 Aanleiding onderzoek Fusie Schijndel – Sint Oedenrode en Veghel per 1-1-2017 Digicommissaris Bas Eenhoorn: “Goede en betrouwbare informatievoorziening is voor overheden van vitaal belang.” 4

5 Uitdaging Visie: 1-1-2017 organisatie, waarin medewerkers kunnen excelleren Dienstverlening: digitaal tenzij, … Kennis ontbreekt over innovatie en transparantie Kennis tekort over organisatie en positie informatiemanagement 5

6 Onderzoeksvraag Hoe kan een middelgrote gemeente informatiemanagement het best positioneren en organiseren om innovatie en transparantie te faciliteren? Gericht op de gemeente Meierijstad 6 CBS: Middelgroot: 50.000 – 100.000 inwoners Maes: Informatiemanagement is strategische, structurele en operationele aspecten van informatiegebruik in organisaties en de inrichting daarvan in interactie met mensen

7 Definities Informatiebehoefte: door een klant benodigde gegevens en functionaliteit in een bepaalde context (de vraag) Informatievoorziening: geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van een organisatie (het aanbod) Informatiemanagement: strategische, structurele en operationele aspecten van informatiegebruik in organisaties en de inrichting daarvan in interactie met mensen

8 Definitie innovatie Innovatie: de ‘geslaagde’ invoering van nieuwe vormen om toegevoegde waarde te leveren Combinatie van volgende aspecten: o Grenzen van verantwoordelijkheid verleggen o Normen aanpassen o Middelen anders inzetten 8

9 Soorten innovatie 9 Niet-technologische innovatie Technologische innovatie Productinnovatie Procesinnovatie Productinnovatie Procesinnovatie Organisatorische innovatie Marketinginnovatie Organisatorische innovatie Marketinginnovatie Klassieke definitie Ruime definitie Sociale innovatie Dynamisch managen Flexibele organisatie Slimmer werken Co-creatie Sociale innovatie Dynamisch managen Flexibele organisatie Slimmer werken Co-creatie Gemeenten vaak klassieke innovatie

10 Innovatie bij de overheid West-Europa weinig prioriteit innovatie met informatietechnologie (Deloitte MCS 2014) Evaluatie van overheidsprojecten (commissie Elias) Management en politiek weinig doordrongen dat elk onderwerp en beleidsterrein ICT gebruikt Goed opdrachtgeverschap is de belangrijkste voorwaarde voor succes Krijgt na de opdrachtverstrekking weinig of geen aandacht De informatieprofessional moet zijn sociale vaardigheden en inzichten ontwikkelen (evaluatie i-NUP) 10

11 Transparantie Transparantie: de mate waarin een organisatie naar buiten inzicht geeft in hoe zij intern handelt Onderzoeksresultaten: ‘trends in iOverheid’ (Cap Gemini) o Impact voor processen onvoldoende meegenomen bij inrichting van informatievoorziening o Verantwoording over het proces wordt niet als een onderdeel van de resultaten gezien o Zaakgericht werken geeft samenhang tussen processtappen, de benodigde gegevens en documenten De Europese transparantierichtlijn geldt nog niet voor gemeenten (EU) 11

12 Belangrijkste ontwikkelingen Tot 2020: Mobiele apparatuur Sociale technologie Internet of things Big data Beveiliging en privacy 12 Bron: Joey Cheriks, global manager government van Microsoft, 2015

13 Gevolg voor het werk van ambtenaren Kansen Routinematig kenniswerk overgenomen door informatiesystemen Beslissingsondersteunende systemen worden beslissing nemende systemen Leveranciers ontwikkelen verdergaande digitalisering Contact met mensen essentieel onderdeel van het werk bij gemeenten Aanpak Dan eerst werkprocessen verder rationaliseren, dan gevolgen merkbaar Inrichting en beheer van informatievoorziening eist een hoger denkniveau Toegevoegde waarde ligt in gegevens en in apps Big data zorgt voor real-time informatie met voorspellende waarden o De sturing wijzigt van top-down (intentie gestuurd), naar bottom-up (feiten gestuurd) 13 Bron: onderzoek A+O fonds 2014

14 Positie en rol informatiemanagement Belang informatievoorziening en informatiemanagement stijgt Focus verschuift van technologie naar bedrijfsvoering en dienstverlening Informatiemanagement participeert in managementteam en adviseert directie en bestuur Verantwoordelijkheid voor informatiemanagement op directieniveau Lijnmanager is verantwoordelijk voor prestaties, processen en informatievoorziening team 14 Bron: onderzoek Capgemini, 2014

15 Organisatie informatiemanagement 15 Strategie bedrijfsvoering Uitvoeren bedrijfsvoering Beheer ICT ICT strategie ICT strategie Ontwerp en planning informatievoorziening Ontwerp en plannen ICT Ontwerp en plannen bedrijfsvoering Beheer informatievoorziening Bedrijfsvoering / dienstverlening Informatie / communicatie domein Technologie domein Richten Strategie Inrichten Structuur Verrichten Uitvoeren Aanbod Vraag Strategie informatievoorziening

16 Strategie bedrijfsvoering Uitvoeren bedrijfsvoering Beheer ICT ICT strategie ICT strategie Ontwerp en planning informatievoorzi ening Ontwerp en plannen ICT Ontwerp en plannen bedrijfsvoering Beheer informatievo orziening Strategie informatievoorzi ening Informatiemanagement in 2020 Automatiseringsafdeling bestaat nauwelijks meer CIO-Office : o Architect (gericht op overzicht en samenhang) o Informatiemanager, -adviseur en gegevensmanagement (communicatie-as) o Informatiebeveiligingsfunctionaris (CISO) o Chief Information Officer (CIO) Afstemming tussen informatiegebruik, technologie en bedrijfsdoelen (strategie as) Initieert innovatie 16 Bron: onderzoek Quint, 2014

17 Rollen informatiemanagement 17 Manager Medewerker Technisch beheer applicatiebeheer ICT trendwatcher ICT trendwatcher 5 Informatie- management regierol 3 Manager ICT- voorzieningen 2 Manager van behoeften 4 Gebruikersonder- steuner/ functioneel beheer Bedrijfsvoering / dienstverlening Informatie / communicatie domein Technologie domein Richten Strategie Inrichten Structuur Verrichten Uitvoeren Aanbod Vraag 1 Informatiebeleid, informatiestrateeg Bron: QIMM 2.0

18 Resultaten interviews Automatisering buiten de scoop: veel diversiteit Roosendaal  shared servicecentrum West-Brabant Groesbeek  ontwikkeling SSC Rijk van Nijmegen Molenwaard  commerciële partij Helmond  samenwerking Peel 6.1 Oss  ICT-samenwerking Maashorst Alphen aan den Rijn  zelfstandig 18

19 Positionering IM in onderzochte gemeenten Middelgrote gemeenten o Roosendaal, Helmond, Oss, Alphen aan den Rijn o Informatiemanagement strategisch gepositioneerd Gefuseerde gemeenten o Molenwaard, Gooise Meren, Groesbeek, Alphen aan den Rijn o Informatiemanagement strategisch gepositioneerd 19 Strategisch = centraal belegd en vertegenwoordigd in management/directie en bestuur

20 Resultaten innovatie Groesbeek kiest voor pionier vanwege tijd en geld Roosendaal kiest als organisatie voor vooroploper Helmond ziet innovatie als constante vernieuwing Molenwaard werkt als pionier aan dienstverlening Oss: buiten de gebaande paden treden als pionier/voorloper Alphen aan den Rijn kiest voor eerst fuseren, daarna innoveren Geen enkele gemeente een structureel team of iets dergelijks Middelgrote gemeenten hebben budget voor experimenten 20

21 Resultaten transparantie Transparantie o Roosendaal: onderdeel van het gedrag (communiceren en digitaal werken) o Molenwaard: geen vaste locatie, dus transparant via digitale en traditionele media o Voor Alpen aan den Rijn, Oss, Groesbeek, Gooise Meren en Helmond zaakgericht werken een hulpmiddel om transparant te zijn Het Lean of ‘slim’ maken van de processen o Gooise Meren: gelijktijdig met de inrichting van zaakgericht werken o Molenwaard eerst ‘wasstraat-sessies’ om de effecten te ervaren o Oss programma SLIM: medewerkers zelf nadenken over werkproces o Roosendaal medewerkers denken mee over de processen 21

22 I. en A. organisatie en een fusie Alphen aan den Rijn professionaliseert door o Standaardisatie, samenhang en prioriteiten o Mapping functies op HR21 moeilijk vanwege de oude mensbeschrijvingen o Mensen meenemen in de veranderingen Groesbeek: o Menskracht en benodigde expertise o Prioriteren is belangrijk o Tijdig besluiten nemen, schept duidelijkheid Krimpenerwaard: organisatieopzet te weinig formatie voor I. en A Molenwaard: MT, directie, politiek rug gerecht, ondanks verzet 22

23 Conclusies gefuseerde gemeenten Begonnen met processen beschrijven, meestal ‘lean’ Veel aandacht voor o een nieuwe cultuur, o de werkwijzen op elkaar af stemmen o een gezamenlijke taal ontwikkelen Tijdig keuzes maken, prioriteiten stellen en focus Professionalisering: van techniek, naar begrijpen wat Informatie kan 23

24 Interviews managers Meierijstad Innovatie wordt vooral gezien als procesinnovatie Transparantie wordt vooral gezien als openbaarheid De toegevoegde waarde van informatiemanagement is moeilijk aan te geven Dus vaak gesproken over ICT en in oplossingen gedacht 24

25 Conclusies algemeen Overheidsbeleid kan niet meer los gezien worden van de (on-)mogelijkheden van informatisering Innovatie wordt vooral gezien als procesinnovatie Managers interpreteren transparantie als openbaarheid De toegevoegde waarde van informatiemanagement is moeilijk aan te geven Opdrachtgeverschap en regievoeren vergt extra aandacht en competenties 25

26 Rollen middelgrote gemeenten Lijnmanagement: eigenaar van verbetering, innovatie in processen om toegevoegde waarde te leveren Informatiemanagement: eigenaar van het onverstoorbaar gebruik maken van de juiste informatievoorziening, om processen optimaal te ondersteunen Informatiemanagementfunctie met CIO-office rollen centraal georganiseerd, waarbij elk domein een informatieadviseur heeft Informatieadviseur: optimaal inzetten van informatie(systemen) om bedrijfsdoelstellingen te realiseren en de processen te ondersteunen 26

27 Aanbeveling positionering Bestuurder en directielid bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijk maken voor informatiemanagement In informatiemanagementorganisatie een CIO-office meenemen Beheer generieke informatievoorzieningen en budgetten centraal beleggen o Functioneel beheer taak specifieke applicaties kan decentraal belegd worden Verantwoordelijkheid en budgetten voor automatisering centraal beleggen 27

28 Aanbevelingen fusiegroep Meierijstad Betrek informatiemanagement vanaf het begin bij beleidsbepaling Geef aandacht aan procesinnovatie (zelfbediening) en sociale innovatie Organiseer het ‘inrichten’ als schakel tussen het richten en verrichten Organiseer het proces om vraag en aanbod van informatievoorziening af te stemmen Creëer een klimaat wat innovatie stimuleert (leren – leren) Faciliteer multi-disciplinair samenwerken voor management, informatie-adviseurs en teams 28

29 Rollen informatiemanagement 29 Manager Medewerker Technisch beheer applicatiebeheer ICT trendwatcher ICT trendwatcher 5 Informatie- management regierol 3 Manager ICT- voorzieningen 2 Manager van behoeften 4 Gebruikersonder- steuner/ functioneel beheer Bedrijfsvoering / dienstverlening Informatie / communicatie domein Technologie domein Richten Strategie Inrichten Structuur Verrichten Uitvoeren Aanbod Vraag 1 Informatiebeleid, informatiestrateeg Bron: QIMM 2.0 Inrich ten Managen van de vraag Bij beleid betrekken

30 Meest interessante literatuur 30

31 31

32 32

33 Stellingen Informatie geen productiemiddel zoals personeel en geld Informatieprofessionals zetten zich buiten de organisatie ( weten niet waar het over gaat en spreken de verkeerde taal ) De meerwaarde van Informatieprofessionals is niet aan te tonen 33


Download ppt "Terugkoppeling resultaten ‘ organisatie en positionering informatiemanagement in middelgrote gemeenten ’ Carl van der Pol 11-12-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google