De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5
Thema 9 – Logistiek 3 Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent
Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mail j.p.m.beelen@hr.nl jeanpierre.beelen@kpn.com
Profile Twitter Fileshare

4 Wat gaan we doen? Twee bedrijfskundige thema’s per week
Thema’s: tools die je gebruikt in project 1 (Cronus) De modulewijzer: op Natschool en med.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen; Multiple Choice (40 vragen)

5 Literatuur Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam ISBN: (8e druk) bezoek de website Werken met logistiek, Visser en Van Goor ISBN: (7e druk) Grondslagen AO (deel B: processen en systemen), Jans ISBN: (21e druk)

6 Planning 31 Aug - Introductieles en Marketing
7 Sept - Bedrijfstypologieën en Dienstverlening 14 Sept - Logistiek 1 en Organisatiestructuren 21 Sept - Organiseren en structureren en Logistiek 2 28 Sept - Financieel Management 5 Okt - Wet en Regelgeving / Logistiek 3 12 Okt - Omgevingsinvloeden / Concurrentie en samenwerking 19 Okt - Vakantie 26 Okt - Startups / MVO en Proeftentamen 2 Nov - Tentamen 9 Nov - Feedback rapportage

7 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek
Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

8 Proces van Strategisch Management (OM 3.2 – 118)

9 Organiseren en Structureren (OM 9.1 - 9.4)
Herhaling Week 4 Organiseren en Structureren (OM )

10 Organiseren van activiteiten
Bij het organiseren van activiteiten dient rekening te worden gehouden met de externe afstemming (strategisch management) en de interne afstemming (individuele werknemers en overige middelen) situatiegebonden oplossingen Organisatiestructuur is de manier waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een organisatie zijn verdeeld en de onderlinge relaties zijn geregeld Organieke structuur: werkzaamheden indelen in functies en vervolgens groeperen naar organen waarbinnen de functies worden vervuld Personele structuur: heeft betrekking op de mensen in de organisatie

11 Verticale Arbeidsverdeling
Aanbrengen van niveaus in de te verrichten arbeid Vier motieven spelen een rol bij het verdelen van arbeid: kostenmotief: doelmatigheid (efficiency) bestuursmotief: gerichtheid op de doelen (effectiviteit) sociaal motief: aantrekkelijkheid voor het individu maatschappelijk motief: maatschappelijke eisen (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid)

12 Horizontale Arbeidsverdeling
Samenhang aanbrengen tussen de verschillende taken Twee stappen: Functionalisatie: samenhangende taken in functies van individuele personen onderbrengen Afdelingsvorming: individuele functies samenvoegen in afdelingen Twee hoofdvormen van functionalisatie: Interne differentiatie: samenhang aanbrengen naar gelijksoortigheid van de te verrichten werkzaamheden Interne specialisatie: samenhang aanbrengen op basis van het eindresultaat

13 Interne differentiatie (Functionele indeling)

14 Interne specialisatie (Productindeling)

15 Interne specialisatie (Marktindeling)

16 Interne specialisatie (Geografische-indeling)

17 Bevoegdheid, verantwoordelijkheid en delegeren
Bevoegdheid is het recht om beslissingen te nemen die voor het uitvoeren van de taak nodig zijn Verantwoordelijkheid is de (morele) verplichting om een taak naar beste vermogen uit te voeren en de plicht om over de uitvoering van die taak te rapporteren Delegeren is het overdragen van taken met de daarbij benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden

18 Centralisatie en decentralisatie

19 Omspanningsvermogen Horizontale dimensie (spanwijdte): aantal direct ondergeschikten aan wie een leider leidinggeeft Verticale dimensie (spandiepte): aantal niveaus waaraan (in)direct leiding wordt gegeven

20 Organisatiestelsels Lijnorganisatie (OM 9.3.2)
Lijn-Staforganisatie (OM 9.3.3) Matrixorganisatie (OM 9.3.6) Projectorganisatie (OM 9.3.7/8) Divisieorganisatie (OM 9.4)

21 Herhaling Week 4 Logistiek 2

22 Markttrends Customer-service-explosie Tijdreductie Globalisering
Interne en externe samenwerking

23

24

25

26

27

28

29 Week 5 Logistiek 3

30 Logistiek raamwerk (WmL H3)
Logistiek concept Afstemming goederen, geld en gegevens Effectieve coördinatie Logistieke doelstellingen Logistieke grondvorm Klantorder ontkoppelpunt (KOOP) 1 t/m 5 Stroomopwaarts: steeds minder voorraden en planmatige aanpak Stroomafwaarts: steeds meer voorraden en klantgerichte aanpak Ondernemersrisico Logistieke besturing en informatie Voorwaartse koppeling (push) Terugkoppeling (pull) Pijplijnbenadering Logistieke organisatie Nieuwe ontwikkelingen Material management en fysieke distributie als afzonderlijke functies Ondernemingsresultaat Omzet- en winstbijdrage

31

32

33

34

35 Noem enkele logistieke doelstellingen?

36

37

38 Wat is een Klantorderontkoppelpunt?

39

40 Hoewel Hoekstra en Romme de productie redelijk uitsplitsen, doen ze dat niet met de distributie. Als je nu nog eens kijkt naar figuur 3.6, welke klantenorder-ontkoppelpunten zouden er dan nog meer mogelijk zijn?

41 Wat is het verschil tussen de accenten vóór en na het KOOP?

42

43

44 Bepaal de KOOP-en voor Autoindustrie Levensmiddelenindustrie
Financiele dienstverlening Gezondheidszorg

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Wat is het doel van de pareto-analyse?

55

56

57

58

59

60

61

62 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5"

Verwante presentaties


Ads door Google