De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Life-events Jouw pensioenregeling Samen betalen ..............................................................................................................................................................,.,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Life-events Jouw pensioenregeling Samen betalen ..............................................................................................................................................................,.,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Life-events Jouw pensioenregeling Samen betalen

3 ..............................................................................................................................................................,., ········· www.genietvanjepensioen.nl. · Wist je dat? ? Een op de zeven mensen twijfelt überhaupt pensioen te krijgen O/o Een op de vier weet wat nabeaandenpenoen is Ruim 40% weet niet wat voor soort pensioenregeling ze via de werkgever hebben

4 De pensioenschijf van 5 Beter inzicht in de inkomsten en uitgaven voor later www.genietvanjepensioen.nl l

5 ..............................................................................................................................................................,., www.genietvanjepensioen.nl......... ' -- AOW Algemene Ouderdomswet............................. AOW wordt opgebouwd in 50 jaar, ieder jaar met 2% indien je in Nederland woont· : AOW bedragen 2014: Alleenstaand €1.045 Gehuwd - samenwonend € 722 Per persoon netto per maand..L ANW Algemene T Nabestaandenwet... Bij overlijden kunnen ·nabestaanden een overheidsuitkering krijgen AOW is een overheidsuitkering

6 www.genietvanjepensioen.nl JouwAOWleeftiid.nl De tool om je AOW leeftiid te berekenen Op 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand omhoog gegaan, van 65 jaar naar 65 jaar + 1 maand. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bereken wat jouw AOW leeftijd is. Voorbeeld:Anne Geboortedatum:30-05-1979 Resultaat Je krijgt waarschijnlijk AOW vanaf30-08-2049 Jouw leeftijd is dan70 jaar en 3 maanden Gebaseerd op: Geboortedatum 30-05-1979 < Terug

7 AOW www.genietvanjepensioen.nl JouwAOWleeftiid.nl De tool om ie AOW leeftiid te berekenen Op 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand omhoog gegaan, van 65 jaar naar 65 jaar + 1 maand. In de komende ja ren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar 66 jaa r in 2019 en 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bereken wat jouw AOW leeftijd is. Voorbeeld:Anne Geboortedatum: 30-05-1979Voorbeeld:Hans Geboortedatum: 28-11-1952 Resultaat Je krijgt waarschijnlijk AOW vanaf 30-08-2049Je krijgt waarschijnlijk AOW vanaf28-08-2018 Jouw leeftijd is dan 70 jaar en 3 maandenJouw leeftijd is dan65 jaar en 9 maanden Gebaseerd op: Geboortedatum 30-05-1979 Gebaseerd op: Geboortedatum 28-11-1952 < Terug

8 AOW Algemene Ouderdomswet www.genietvanjepensioen.nl

9 Werknemerspensioen uitkeringsovereenkomst Het pensioen dat ie opbouwt via ie werkgever Ouderdomspensioen: de uitkering die je krijgt als je met pensioen tot aan je overlijden Nabestaandenpensioen: uitkering die je (ex) partner en kinderen krijgen bij jouw overlijden Maandelijkse premie door werkgever en... werknemer werknemerspensioen b ik et aalt aakt de en / of premie www.genietvanjepensioen.nl 0.Uitkeringsovereenkomst: /o Middelloonregeling - gemiddeld verdiende salaris Eindloonregeling:laatst verdiende salaris

10

11 Lijfrente En andere individuele pensioenproducten www.genietvanjepensioen.nl Lijfrenteverzekering, koopsompolis of geblokkeerde spaarrekening/ banksparen ·.·. Aanvullende uitkering1 bij pensionering door zelf afgesloten financiële producten Premie/ opbouw belastingvrij, uitkering belast

12 www.genietvanjepensioen.nl En andere individuele pensioenproducten

13 vermogen Spaargeld of soms meer "verstopt" vermogen www.genietvanjepensioen.nl Beleggingen.·(deels) hypotheekvrije ·woning, overwaarde

14 www.genietvanjepensioen.nl Spaargeld of soms meer "verstopt" vermogen

15 www.genietvanjepensioen.n l Inkomsten uit werk na pensionering Deeltijd pensioen.............................................. Werk na pensionering

16 Pensioen & Life events www.genietvanjepensioen.nl start

17 Pensioen & Life events www.genietvanjepensioen.n l

18 Impact van life events op je pensioen Overlijden Met pensioen gaan........ Uit elkaar gaan Samenwonen/ trouwen Werken Wonen

19 Miinpensioenoverzicht.nl ? 1 mijnpensioenoverzicht.nl... Vragen www.genietvanjepensioen.nl Bent u Alleenstaand of gehuwd/samenwonend? D Alleenstaand 51(Gehuwd/Samenwonend Bent u inde afgelopen 2 jaar van werk(gever) veranderd? Nee Ja, en ik heb mijn oude pensioen overgedragen Ja, en Ik hebmijn oude pensioen niet overgedragen Ja, maar ik weet niet of Ik mijn pensioen heb overgedragen Verder naar Pens,oen biJ pens,one11ng

20 Mijnpensioenoverzicht.nlMijnpensioenoverzicht.nl www.genietvanjepensioen.nl

21 Uitgaven Heb jij het goed voor elkaar? www.genietvanjepensioen.nl Inkomsten vs.vs. Uitgaven Woonlasten? Zorgkosten?........ ft Ja f t Kosten voor kinderen? Wensen? Il (vakanties, uitjes etc.)

22 Contactgegevens pensioenfonds/verzekeraar www.watmoetikdoenvoormijnpensioen.nl www.mijnpensioenoverzicht.nl www.genietvanjepensioen.nl


Download ppt "Life-events Jouw pensioenregeling Samen betalen ..............................................................................................................................................................,.,"

Verwante presentaties


Ads door Google