De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden"— Transcript van de presentatie:

1 Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden
‘s-Hertogenbosch, 4 november 2014 Leonie Reumers & Lucy Jacobs

2 Programma Platform Kinderen & Scheiden
1. Welkom/ontwikkelingen? 2. Presentatie DVD Tears 3. Presentatie: ‘Ouderschap blijft’ 4. Pauze/toekomstperspectief Platform 5. Richtlijn Scheiden en problemen van kinderen 6. Afsluiting/afspraken

3 Mededelingen Vechtscheidingsapp Conferentie ‘kind en scheiden’ Limburg
Ontwikkelingen instellingen

4 Presentatie “Ouderschap Blijft”

5 Ouderschap Blijft Geïndiceerd aanbod

6 Populatie in Nederland
kinderen 80% jonger dan 14 jaar Ouderschap Blijft 74% moeder 6% vader 20% co-ouderschap 25% geen contact 25% slecht contact

7 Ouderschap Blijft Geïndiceerd aanbod (0-12 jaar)
één methodische visie: omgangbegeleiding positief effect op ouders en kinderen CJG module (0-18 jaar) vijf gesprekken Trainingsmodule Werkbladbeschrijving databank effectieve jeugdinterventies

8 Visie en uitgangspunten
Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders Ouders gezamenlijke ouderrol Ouders samen verantwoordelijk voor omgangsregeling Wensen en mogelijkheden van beide ouders en kinderen centraal 8

9 Doelgroep ouders – kinderen geïndiceerd aanbod
- scheidend/gescheiden met kinderen 0-12 - zware (vaak langlopende) conflicten - kinderen onderdeel van de strijd - omgangsregeling niet/niet goed uitgevoerd - partnerconflicten overheersen - eerdere hulp geen effect internaliserende en externaliserende problematiek soms nog niet zichtbaar 9

10 Doel Ouderschap Blijft
Het kind heeft contact met beide ouders, volgens door de ouders overeengekomen afspraken. - Communicatie tussen ouders - Contact mogelijk maken - Communicatie in bijzijn kind - Gevolgen inzien van gedrag - Conflicten beheersen: belang kind voorop 10

11 Bemiddelingsgesprekken
Basis van de methodiek - mediation - oplossingsgerichte aanpak - motiverende gespreksvoering - betrekken van het netwerk Bemiddelingsgesprekken Begeleide Omgang 11

12 Fasering: 9 mnd/24-27 contacten
Fase 1: Startfase (2 weken/2-3 gesprekken) - Commitment ouders verkrijgen - Doelen stellen - Concrete afspraken maken Fase 2: Omgangs- en bemiddelingsfase (6 mnd/18 contacten) - Begeleide Omgang - Bemiddelingsgesprekken Bemiddelingsgesprekken Begeleide Omgang Fase 3: Afrondende fase (2,5 maand/3-5 contacten) - Verder verzelfstandigen uitvoering omgangsregeling - Afspraken maken - Positief afsluiten 12

13 Kernprobleem Ouderschap Blijft
Slecht lopend of geen contact met de uitwonende ouder Gepaard gaande met voor de jeugdige belastende conflicten tussen ouders Resulterend in risico’s voor de jeugdige

14 Beïnvloedbare factoren waar Ouderschap Blijft zich op richt:
Communicatie ouders Inzicht in gevolgen van ouderlijke conflicten op de ontwikkeling van kinderen Ondermijnen van andere ouder Motivatie deelname hulpverlening Omgang kind en uitwonende ouder

15 Basis van de methodiek: Specifiek werkzame factoren
Bemiddeling en begeleide omgang om en om! Mediation technieken Oplossingsgerichte technieken Motiverende gespreksvoering Ontwikkelingspsychologie/psycho-educatie Betrekken van het netwerk Session Rating Scale 15

16 Training Ouderschap Blijft
Opzet en werkwijze training zes bijeenkomsten (drie dagen) praktijk-, huiswerk- en leesopdrachten Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft Motiverende gespreksvoering Oplossingsgericht werken Bemiddeling (mediation) Instrumenten en technieken Werkbegeleiding en intervisie op de werkplek

17 Een korte impressie van de methodiek Ouderschap Blijft

18 Presentatie “Richtlijn scheiding en problemen van kinderen”

19 Richtlijn Scheiding en problemen van kinderen Innovatieplatform Kinderen & Scheiden Stefanie Abrahamse – Nederlands Jeugdinstituut

20 Inhoud Richtlijnen voor de jeugdzorg
Richtlijn Scheiding en problemen van kinderen Ontwikkeling Inhoud en kernaanbevelingen Proefinvoering Landelijke invoering Discussie

21 1. RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDZORG

22 Richtlijnen: voor wie? Doelgroep: 20.000 uitvoerende professionals
2.000 gedragsdeskundigen Uit jeugdzorg inclusief gesloten jeugdzorg, justitiële jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg En… na transitie: wie de schoen past…

23 Professionalisering jeugdzorg
Professional centraler in de jeugdzorg Beroepsregistratie Grotere autonomie Vergroting van de professionele ruimte

24 De professionele ruimte gevuld
De jeugdzorg-professional.. Vakbekwaam Deskundig Beroepsgeregistreerd …wikt… Unieke cliënt Specifieke context Beroepscode Richtlijnen Organisatie …en besluit! In dialoog met de cliënt

25 2. RICHTLIJN SCHEIDING EN PROBLEMEN VAN KINDEREN

26

27 Knelpuntenanalyse Richtlijnen gaan over ervaren knelpunten in de praktijk van de jeugdzorg: Hulpverleners hebben weinig kennis over de gevolgen van scheiding Hulpverleners weten onvoldoende hoe zij jeugd met gescheiden ouders het beste kunnen helpen/hulpaanbod is niet bekend Hulpverleners zijn afhankelijk van scheidende ouders en andere partijen

28

29 Drie type kennisbronnen
Wetenschappelijke kennis Praktijkkennis Cliëntvoorkeuren Inspraak gedurende ontwikkeling en invoering door cliënten, professionals, experts, werkgevers

30 De proefinvoer Proefinvoer bij drie teams voor drie maanden
Wat is er (nog) nodig voor brede invoering? Feedback op de richtlijn zelf Klopt het? Mis je nog iets? Lukt het om met de richtlijn te werken? Waarom wel en niet? Factoren die de invoering bemoeilijken Wat past bij wiens taak? Is het mogelijk om die taken uit te voeren? Genoeg ondersteuning? Lindenhout Arnhem, ouder- kindcentrum Amsterdam, FlexusJeugdplein, Rotterdam. Vanuit FlexusJeugdplein deden twee teams met diverse professionals mee: schoolmaatschappelijk werkers, pleegzorgwerkers, gezinscoaches, pedagogen en mediators. Ook bij CJG’s. Vanuit Lindenhout deden ambulant hulpverleners uit verschillende postcodegebieden mee. In beide groepen voert een deel van de professionals Ouderschap Blijft uit. In Amsterdam deden twee teams mee. Het gaat om de ouder- en kindadviseurs van het ouder- en kindteam Bos & Lommer en om een aantal pedagogisch adviseurs van Ouder- en Kindcentrum West. V olgorde activiteiten proefinvoering: - Voorbereidingsbijeenkomst: eerste kennismaking voor gw-ers/contactpersonen en management (presentatie over de inhoud van de betreffende richtlijn en de werkwijze tijdens de proefinvoering) - Instructiebijeenkomst: waarin professionals en gw-er een presentatie krijgen over de inhoud van de betreffende richtlijn en de werkwijze tijdens de proefinvoering Evaluatie Belcontacten met gedragswetenschapper/contactpersoon om feedback tijdens de proefperiode (3 maanden) te verzamelen op niveau van de professionals (door middel van digitale vragenlijsten en groepsinterview (focusgroepbijeenkomst) Interview cliënten Interview manager/bestuurder Eventueel interview met gemeente

31 Richtlijnproducten De richtlijn zelf (51 pagina’s)
De werkkaarten (3 stuks) De onderbouwing (163 pagina’s) Info voor ouders (4 pagina’s)

32 Gevolgen van een ouderlijke scheiding
Neem kennis van de cijfers, van de belangrijkste risicofactoren en van de belangrijkste gevolgen van ouderlijke scheiding voor jeugdigen. Neem kennis van het aanbod in de regio aan interventies voor jeugdigen, ouders en gezinnen.

33 Interventies Ga bij de intake altijd na of ouders in scheiding liggen en/of veel ouderlijke conflicten hebben. Breng de actuele gezinssituatie en de problemen van de jeugdige in kaart. Houd bij advisering en hulpverlening rekening met de situatie vóór de scheiding, de ontwikkelingsfase van de jeugdige, de mate van conflicten tussen de ouders en het ouderschapsplan.

34 Interventies - vervolg
Richt de begeleiding zowel op ouders als jeugdige bij scheiding of heftige conflicten. Maak ouders bewust dat het belangrijk is voor hun kind dat zij hun conflicten beheersen en dat zij gezamenlijke afspraken maken over hun kinderen. Stimuleer ouders en jeugdigen deel te nemen aan een aanbevolen programma (zoals KIES, JES!, Het Zwolse Brugproject of Dappere Dino’s).

35 Interventies - vervolg
Naam Effectiviteit Leeftijd jeugdige Ouders betrokken KIES tot KIES en JES! Het Zwolsche Brugproject tot Dapper Dino’s tot 8 1 Zandkastelen! tot Kinderen scheiden ook! Kameleonprogramma Jonge Helden tot Kind en Echtscheiding, Samen de Zorg - hele gezin 4 OKEE-begeleidingstraject - tot 17 jaar 4 Omgangshuizen tot 12 jaar 4 Begeleide omgangsregeling Humanitas - tot 12 jaar 4 Ouderschap Blijft: methodiekbeschrijving geïndiceerd aanbod - tot 12 jaar 4 Ouderschap Blijft: CJG module tot 18 jaar 4 Lorentzhuis behandeling in groepsverband Villa Pinedo Individueel aanbod, zoals ook OTS, uithuisplaatsing, en de bijzondere curator. alle leeftijden 4

36 Samenwerken met ouders en netwerk
Nodig ouders altijd beiden uit, zodat zij gezamenlijk een gesprek kunnen voeren in het belang van hun kind en overleg met hen over de (keuze voor) hulp. Deel met andere professionals (intern en extern) kennis en ervaringen over scheidingsproblematiek en organiseer afstemming en samenwerking met elkaar.

37 Reacties uit het veld Richtlijn mag concreter
Werkkaarten zijn praktische tools (Kennis over) aanbod in de regio is beperkt Interventies worden niet vaak ingezet Beide ouders betrekken vinden professionals lastig Expliciet nagaan van scheiding of conflict Juridische informatie mist Psycho-educatie ontbreekt

38 De betrokkenen jeugdige en ouders professional
Beroepsvereniging (NVMW, NIP, NVO) opleidingen (HBO, WO) organisatie werkgevers-organisatie (JN) ondersteunings-organisatie overheid lokaal (gemeente, regio) nationaal (VNG, VWS)

39 Invoer-activiteiten: altijd èn op maat
Invoering richtlijn Verspreiding Adoptie Implementatie Continuering Voorlichting, beschikbaarheid materialen Training en coaching op maat Uitwisseling van ervaringen en feedback Ondersteuning, coördinatie, sturing

40 Reacties van jullie Indruk van de richtlijn? Nuttig, werkbaar?
Zijn de kernaanbevelingen herkenbaar? Worden deze al zichtbaar in de praktijk gebracht? Wat zijn belangrijke onderwerpen waar jullie tegen aanlopen?

41 Meer informatie? Volg Richtlijnen op Twitter @RichtlijnJeugd
Bekijk de website

42 Afsluiting/afspraken
Datum volgend overleg Platformbijeenkomst Agendapunten/presentaties Platform Toekomstperspectief Platform; hoe verder? Brainstorm conferentie Kind en Scheiding Brabant 11 december uur K2 Den Bosch, Koningsweg 2

43 Bijeenkomst voorjaar 2015 10 maart: 9.30-12.00 uur
Waar: !! Nog naar op zoek Mogelijke onderwerpen: - Expeditie scheiden - Scheidingsschool - Kinderen uit de Knel


Download ppt "Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden"

Verwante presentaties


Ads door Google