De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden ‘s-Hertogenbosch, 4 november 2014 Leonie Reumers & Lucy Jacobs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden ‘s-Hertogenbosch, 4 november 2014 Leonie Reumers & Lucy Jacobs."— Transcript van de presentatie:

1 Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden ‘s-Hertogenbosch, 4 november 2014 Leonie Reumers & Lucy Jacobs

2 Programma Platform Kinderen & Scheiden 1.Welkom/ontwikkelingen? 2.Presentatie DVD Tears 3.Presentatie: ‘Ouderschap blijft’ 4.Pauze/toekomstperspectief Platform 5.Richtlijn Scheiden en problemen van kinderen 6.Afsluiting/afspraken

3 Mededelingen Vechtscheidingsapp Conferentie ‘kind en scheiden’ Limburg Ontwikkelingen instellingen

4 Presentatie “Ouderschap Blijft” “Ouderschap Blijft”

5 Ouderschap Blijft Geïndiceerd aanbod

6 Populatie in Nederland 6 70.000 kinderen 80% jonger dan 14 jaar 74% moeder 6% vader 20% co-ouderschap 25% geen contact 25% slecht contact Ouderschap Blijft

7  Geïndiceerd aanbod (0-12 jaar) één methodische visie: omgangbegeleiding positief effect op ouders en kinderen  CJG module (0-18 jaar) vijf gesprekken  Trainingsmodule  Werkbladbeschrijving databank effectieve jeugdinterventies 7

8 Visie en uitgangspunten 8  Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders  Ouders gezamenlijke ouderrol  Ouders samen verantwoordelijk voor omgangsregeling  Wensen en mogelijkheden van beide ouders en kinderen centraal

9 Doelgroep ouders – kinderen geïndiceerd aanbod 9 -internaliserende en externaliserende problematiek soms nog niet zichtbaar - scheidend/gescheiden met kinderen 0-12 - zware (vaak langlopende) conflicten - kinderen onderdeel van de strijd - omgangsregeling niet/niet goed uitgevoerd - partnerconflicten overheersen - eerdere hulp geen effect

10 Doel Ouderschap Blijft 10 Het kind heeft contact met beide ouders, volgens door de ouders overeengekomen afspraken. - Communicatie tussen ouders - Contact mogelijk maken - Communicatie in bijzijn kind - Gevolgen inzien van gedrag - Conflicten beheersen: belang kind voorop

11 Basis van de methodiek 11 - mediation - oplossingsgerichte aanpak - motiverende gespreksvoering - betrekken van het netwerk Bemiddelingsgesprekken Begeleide Omgang

12 Fasering: 9 mnd/24-27 contacten 12 Bemiddelingsgesprekken Begeleide Omgang Fase 1: Startfase (2 weken/2-3 gesprekken) - Commitment ouders verkrijgen - Doelen stellen - Concrete afspraken maken Fase 2: Omgangs- en bemiddelingsfase (6 mnd/18 contacten) - Begeleide Omgang - Bemiddelingsgesprekken Fase 3: Afrondende fase (2,5 maand/3-5 contacten) - Verder verzelfstandigen uitvoering omgangsregeling - Afspraken maken - Positief afsluiten

13 Kernprobleem Ouderschap Blijft Slecht lopend of geen contact met de uitwonende ouder Gepaard gaande met voor de jeugdige belastende conflicten tussen ouders Resulterend in risico’s voor de jeugdige

14 Beïnvloedbare factoren waar Ouderschap Blijft zich op richt:  Communicatie ouders  Inzicht in gevolgen van ouderlijke conflicten op de ontwikkeling van kinderen  Ondermijnen van andere ouder  Motivatie deelname hulpverlening  Omgang kind en uitwonende ouder

15 Basis van de methodiek: Specifiek werkzame factoren 15 Bemiddeling en begeleide omgang om en om! Mediation technieken Oplossingsgerichte technieken Motiverende gespreksvoering Ontwikkelingspsychologie/psycho-educatie Betrekken van het netwerk Session Rating Scale

16 Training Ouderschap Blijft Opzet en werkwijze training - zes bijeenkomsten (drie dagen) - praktijk-, huiswerk- en leesopdrachten 1.Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft 2.Motiverende gespreksvoering 3.Oplossingsgericht werken 4.Bemiddeling (mediation) 5.Instrumenten en technieken 6.Werkbegeleiding en intervisie op de werkplek

17 Ouderschap Blijft Een korte impressie van de methodiek Ouderschap BlijftOuderschap Blijft

18 Presentatie “Richtlijn scheiding en problemen van kinderen”

19 Richtlijn Scheiding en problemen van kinderen Innovatieplatform Kinderen & Scheiden 04-10-2014 Stefanie Abrahamse – Nederlands Jeugdinstituut

20 Inhoud 1.Richtlijnen voor de jeugdzorg 2.Richtlijn Scheiding en problemen van kinderen 1.Ontwikkeling 2.Inhoud en kernaanbevelingen 3.Proefinvoering 4.Landelijke invoering 3.Discussie

21 1. RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDZORG

22 Richtlijnen: voor wie? Doelgroep: 20.000 uitvoerende professionals 2.000 gedragsdeskundigen Uit jeugdzorg inclusief gesloten jeugdzorg, justitiële jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg En… na transitie: wie de schoen past…

23 Professional centraler in de jeugdzorg Beroepsregistratie Grotere autonomie Vergroting van de professionele ruimte Professionalisering jeugdzorg

24 De professionele ruimte gevuld De jeugdzorg- professional.. Vakbekwaam Deskundig Beroepsgeregistreerd …wikt… Unieke cliënt Specifieke context Beroepscode Richtlijnen Organisatie …en besluit! In dialoog met de cliënt

25 2. RICHTLIJN SCHEIDING EN PROBLEMEN VAN KINDEREN

26

27 Knelpuntenanalyse Richtlijnen gaan over ervaren knelpunten in de praktijk van de jeugdzorg: Hulpverleners hebben weinig kennis over de gevolgen van scheiding Hulpverleners weten onvoldoende hoe zij jeugd met gescheiden ouders het beste kunnen helpen/hulpaanbod is niet bekend Hulpverleners zijn afhankelijk van scheidende ouders en andere partijen

28 28

29 Drie type kennisbronnen Wetenschappelijke kennis Praktijkkennis Cliëntvoorkeuren Inspraak gedurende ontwikkeling en invoering door cliënten, professionals, experts, werkgevers

30 De proefinvoer Proefinvoer bij drie teams voor drie maanden Wat is er (nog) nodig voor brede invoering? Feedback op de richtlijn zelf Klopt het? Mis je nog iets? Lukt het om met de richtlijn te werken? Waarom wel en niet? Factoren die de invoering bemoeilijken Wat past bij wiens taak? Is het mogelijk om die taken uit te voeren? Genoeg ondersteuning?

31 Richtlijnproducten De richtlijn zelf (51 pagina’s) De werkkaarten (3 stuks) De onderbouwing (163 pagina’s) Info voor ouders (4 pagina’s)

32 Gevolgen van een ouderlijke scheiding Neem kennis van de cijfers, van de belangrijkste risicofactoren en van de belangrijkste gevolgen van ouderlijke scheiding voor jeugdigen. Neem kennis van het aanbod in de regio aan interventies voor jeugdigen, ouders en gezinnen.

33 Interventies Ga bij de intake altijd na of ouders in scheiding liggen en/of veel ouderlijke conflicten hebben. Breng de actuele gezinssituatie en de problemen van de jeugdige in kaart. Houd bij advisering en hulpverlening rekening met de situatie vóór de scheiding, de ontwikkelingsfase van de jeugdige, de mate van conflicten tussen de ouders en het ouderschapsplan.

34 Interventies - vervolg Richt de begeleiding zowel op ouders als jeugdige bij scheiding of heftige conflicten. Maak ouders bewust dat het belangrijk is voor hun kind dat zij hun conflicten beheersen en dat zij gezamenlijke afspraken maken over hun kinderen. Stimuleer ouders en jeugdigen deel te nemen aan een aanbevolen programma (zoals KIES, JES!, Het Zwolse Brugproject of Dappere Dino’s).

35 Naam Effectiviteit Leeftijd jeugdige Ouders betrokken KIES48 tot 12 2 KIES- 8- en 12+ 2 JES! Het Zwolsche Brugproject 28 tot 12 3 Dapper Dino’s 26 tot 8 1 Zandkastelen! 26 tot 17 2 Kinderen scheiden ook! - 5+ 3 Kameleonprogramma Jonge Helden - 7 tot 12 2 Kind en Echtscheiding, Samen de Zorg - hele gezin 4 OKEE-begeleidingstraject - tot 17 jaar 4 Omgangshuizen - tot 12 jaar 4 Begeleide omgangsregeling Humanitas - tot 12 jaar 4 Ouderschap Blijft: methodiekbeschrijving geïndiceerd aanbod - tot 12 jaar 4 Ouderschap Blijft: CJG module - tot 18 jaar 4 Lorentzhuis behandeling in groepsverband - 4 Villa Pinedo - 12+ 1 Individueel aanbod, zoals ook OTS, uithuisplaatsing, en de bijzondere curator. alle leeftijden 4 Interventies - vervolg

36 Samenwerken met ouders en netwerk Nodig ouders altijd beiden uit, zodat zij gezamenlijk een gesprek kunnen voeren in het belang van hun kind en overleg met hen over de (keuze voor) hulp. Deel met andere professionals (intern en extern) kennis en ervaringen over scheidingsproblematiek en organiseer afstemming en samenwerking met elkaar.

37 Reacties uit het veld Richtlijn mag concreter Werkkaarten zijn praktische tools (Kennis over) aanbod in de regio is beperkt Interventies worden niet vaak ingezet Beide ouders betrekken vinden professionals lastig Expliciet nagaan van scheiding of conflict Juridische informatie mist Psycho-educatie ontbreekt

38 De betrokkenen jeugdig e en ouders professional Beroepsvereniging (NVMW, NIP, NVO) opleidingen (HBO, WO) organisatie werkgevers- organisatie (JN) ondersteunings- organisatie overheid lokaal (gemeente, regio) nationaal (VNG, VWS)

39 Invoer-activiteiten: altijd èn op maat Invoering richtlijn VerspreidingAdoptieImplementatieContinuering Voorlichting, beschikbaarheid materialen Training en coaching op maat Uitwisseling van ervaringen en feedback Ondersteuning, coördinatie, sturing

40 Reacties van jullie Indruk van de richtlijn? Nuttig, werkbaar? Zijn de kernaanbevelingen herkenbaar? Worden deze al zichtbaar in de praktijk gebracht? Wat zijn belangrijke onderwerpen waar jullie tegen aanlopen?

41 Meer informatie? Volg Richtlijnen op Twitter @RichtlijnJeugd Bekijk de website www.richtlijnenjeugdzorg.nlwww.richtlijnenjeugdzorg.nl

42 Afsluiting/afspraken Datum volgend overleg Platformbijeenkomst Agendapunten/presentaties Platform Toekomstperspectief Platform; hoe verder? Brainstorm conferentie Kind en Scheiding Brabant 11 december 9.30-11.00 uur » K2 Den Bosch, Koningsweg 2

43 Bijeenkomst voorjaar 2015 10 maart: 9.30-12.00 uur Waar: !! Nog naar op zoek Mogelijke onderwerpen: - Expeditie scheiden - Scheidingsschool - Kinderen uit de Knel


Download ppt "Brabants Innovatie Platform Kinderen & Scheiden ‘s-Hertogenbosch, 4 november 2014 Leonie Reumers & Lucy Jacobs."

Verwante presentaties


Ads door Google