De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG MZ 28 OKTOBER 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG MZ 28 OKTOBER 2014."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG MZ 28 OKTOBER 2014

2 PROGRAMMA korte voorstelronde Werken met Beroepsprestaties volgens Wegwijzer (Kompas) Methodemix Organisatie Kwalificerende Beroepsprestaties Uitvoering van Kwalificerende Beroepsprestaties Welke eisen stellen we aan de Kwalificerende Beroepsprestaties Opdracht POP Voorbeeld Kwalificerende Beroepsprestatie vragenronde

3 De methodemix De opleiding is er op gericht om kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd aan te leren. Dat is inherent aan competentiegericht opleiden. Er zijn verschillende vormen nodig om een competentie vast te stellen; door het tonen van een vaardigheid in de praktijk uitvoeren van een beroepsprestatie schrijven van een verantwoordingsverslag met daarin de onderbouwing over jouw handelen met gerichte kennis over die vaardigheid en de juiste beroepshouding. in een assessmentgesprek zijn meerdere werkprocessen en competenties opgenomen die op beoordelingscriteria worden beoordeeld. Aan de hand van jouw inbreng toon je aan, dat je inzicht hebt gekregen in je handelen en keuzes die je hebt gemaakt. De student oriënteert zich op de inhoud van de beroepsprestatie, de te ontwikkelen competenties, de werkprocessen en de resultaten die vereist zijn. Student maakt BPV plan en maakt duidelijke afspraken over het tijdstip waarin de beroepsprestaties worden afgenomen met SLB ’er en BPV.

4 WERKEN MET BEROEPSPRESTATIES Bij iedere Beroepsprestatie: -Studenten schrijven stap 1 en 2 van de wegwijzer -Studenten laten stap 1 en 2 controleren door SLB’ er en werkbegeleider -Aanmeldingsformulier voor kwalificerende BP op studentenportal -Werkbegeleider en SLB ’er dienen een GO te geven voordat de student verder mag. -Student gaat verder met stap 3, 4 en 5, passen deze toe op Beroepsprestatie

5 ORGANISATIE De kwalificerende beroepsprestatie; worden afgenomen tijdens de Beroeps Praktijk Vormingsperiode (behalve 2.5 Verpleegtechnische vaardigheden, deel van voorlichten) worden beoordeeld door minimaal één onafhankelijke beoordelaar. beoordelaar ontvangt van de opleiding (via de student) de kwalificerende beroepsprestatie(s) in een enveloppe met retourenvelop. De beoordeling vindt plaats op basis van de beoordelingslijst van de beroepsprestatie. Binnen drie werkdagen na het afleggen van de kwalificerende beroepsprestatie levert de student de bewijsstukken in bij de beoordelaar. De beoordelaar schrijft de beoordeling; hiervoor gebruikt hij/zij de beoordelingslijst die meegestuurd is met de beroepsprestatie. De beoordelaar tekent deze beoordeling en bevestigt hiermee dat de bewijsstukken authentiek zijn. Na ondertekening stuurt de assessor de bewijsstukken en de beoordelingslijst terug naar het examenbureau.

6 UITVOERING KWALIFICERENDE BEROEPSPRESTATIE Procedure De kwalificerende beroepsprestatie wordt als volgt beoordeeld: In de beoordelingslijst wordt elk werkproces beoordeeld met goed, voldoende of onvoldoende. Het examen is behaald indien voldaan is aan de cesuur zoals vermeld staat in het examen. Binnen drie dagen na afloop van de kwalificerende beroepsprestatie levert de student de bewijsstukken in behorende bij de opdracht van de beroepsprestatie De beoordelaar(s) beoordelen aan de hand van de objectieve aantekeningen de beoordelingslijst van de student De beoordelaar bespreekt/ de beoordelaars bespreken de beoordeling met de student De student stopt de beoordelingslijst(en) en bewijsstukken in de bijgeleverde envelop, plakt hem dicht. De student draagt er zorg voor dat de envelop tijdig wordt aangeleverd op het afgesproken punt (nadere informatie hierover volgt).

7 UITVOERING KWALIFICERENDE BEROEPSPRESTATIE Observeren direct waarneembaar gedrag beoordelaars observeren de student in de werksituatie: volgens de WAKKER - methode -op verschillende momenten en op afgesproken tijdstippen (geadviseerd wordt minimaal twee observatiemomenten die op zijn minst een half uur duren) Objectieve aantekeningen aan de hand van de beoordelingslijsten met de gedragscriteria.

8 BEOORDELEN VAN POP

9 VRAGENRONDE Vragen ? Bedankt voor jullie aanwezigheid, Tot ziens ! Team MZ


Download ppt "WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG MZ 28 OKTOBER 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google