De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 Examinering in de praktijk
Stichting Praktijkleren Examinering in de praktijk Maria Wessels Congres BTG ESB&I 8 en 9 maart 2012

3 Agenda Kaders examenproducten Toezichtkader Inspectie Praktijktoetsen
Proeve van bekwaamheid Examenproject Beoordelingssystematiek Tentamens Borging kwaliteit Aan de slag Vragen en afsluiting

4 Kaders Eisen uit de kwalificatiedossiers
Standaarden inspectie: Toezichtkader BVE 2012, Inspectie van het Onderwijs Eisen sectorale examenprofiel Uitgangspunten Stichting Praktijkleren

5 Toezichtkader bve 2012 Examinering en diplomering (gebied 2)
Examenstandaard 1: het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Examenstandaard 2: de examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk Examenstandaard 3: de diplomering is deugdelijk en geborgd Examenstandaard 1 Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Onderscheid ontwikkelgerichte toetsen en examinering Dekking van het kwalificatiedossier Cesuur Beoordelingswijze Transparantie Examenstandaard 2 De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk Authentieke afname Betrouwbaarheid Examenstandaard 3 De diplomering is deugdelijk en geborgd Besluitvorming en diplomering Verantwoordelijkheid van de examencommissie

6 Examenproducten Praktijktoetsen, integraal examineren van werkprocessen Proeven van bekwaamheid Examenprojecten Tentamens, examineren van vakkennis en vaardigheden Cruciaal voor het beroep Voor vakkennis en vaardigheden die niet op het juiste niveau beoordeeld kunnen worden in praktijktoetsen

7 Proeve van bekwaamheid
Kwalificeren in de beroepspraktijk Fysieke omgeving overeenkomstig professionele werkomgeving Sociale context overeenkomstig sociale context praktijksituatie Authentieke werkzaamheden Beoordelaars uit de beroepspraktijk Omstandigheden moeilijk beïnvloedbaar ‘Organiseren’ van vertrouwen bij het werkveld Authentieke afname (aspect van examenstandaard 2: de examenprocessen van afname en beoordeling) Fysieke omgeving Overeenkomstig professionele werkomgeving Aanwezigheid professionele bronnen (middelen) Overeenkomstig professionele tijdspanne Werkzaamheden verhouden zich optimaal tot de werkzaamheden van een beginnend beroepsbeoefenaar Sociale context Overeenkomstig sociale context praktijksituatie Individueel/ in samenwerking hulpmogelijkheden

8 Proeve van bekwaamheid = ‘kadertoets’
Nadere invulling door het roc van Opdrachten Examensetting Beoordelingscriteria (deels al aanwezig) Cesuur (deels al aanwezig)

9 Instrumentarium proeve van bekwaamheid
Standaard Stappenplan Examenafspraken Format examenopdracht Deskundigheidsverklaring Beoordelaarsinstructie Handleiding kandidaat Protocolformulier Evaluatieformulier kandidaat Specifiek per kwalificatie per kerntaak Toetsmatrijs Beoordelingsformulieren 9

10 Stappenplan Inventariseren van de mogelijkheden
Vaststellen wat in de praktijk kan worden geëxamineerd Betrokkenen informeren Uitvoeren van de proeve Beoordeling Vaststellen resultaat Mededelen resultaat Archiveren examen

11 Examenproject Kwalificeren in een gesimuleerde beroepsomgeving
Alternatief voor proeve van bekwaamheid ‘Volledig’ examenproduct: opdrachten, examensetting etc. zijn geformuleerd Gecontroleerde omstandigheden 11

12 Instrumentarium examenproject
Standaard Algemene handleiding examenproject Beoordelingsvoorschrift Specifiek per examenproject Examinatorset Kandidaatset Opdrachten Beoordelingsformulieren 12

13 Beoordelingssystematiek praktijktoets
Minimaal 2 beoordelaars Beoordeling per werkproces Op het beoordelingsformulier per werkproces o/v/g scoren Cesuur in beoordelingsvoorschrift Scoren op basis van observaties en opgeleverde resultaten In de onderbouwing score: verwijzen naar de behaalde resultaten en de mate van beheersing van de beoordelingsindicatoren Observatie m.b.v. de WACKER-methode 13

14 Observatie Waarnemen Aantekeningen maken Classificeren Kwalificeren
Evalueren Rapporteren Waarnemen: observeren zonder interpreteren Aantekeningen maken: opschrijven van waargenomen gedrag Classificeren: aantekeningen koppelen aan de beoordelingsindicatoren Kwalificeren: oordeel vellen over de beoordelingsindicatoren Evalueren: oordelen naast elkaar leggen en tot overeenstemming komen Rapporteren: invullen en onderbouwen van de beoordeling

15 Opgeleverde resultaten
Antwoordmodel Waar moet het resultaat minimaal aan voldoen? Vormeisen, bijvoorbeeld brief conform huisstijl Inhoudseisen, bijvoorbeeld bekabeling netjes geplaatst, airflow optimaal Antwoordindicatie 15

16 Tentamens Kwalificerend
Voor de cruciale vakkennis en vaardigheden die onvoldoende aan bod komen in praktijktoetsen Gebaseerd op de analyse van de kwalificatiedossiers (overzicht dekking kd) Meerkeuzevragen of open vragen (meestal) Schriftelijke afname

17 Beoordelingssystematiek tentamen
Puntentoekenning per vraag Totaal aantal punten bepaalt het cijfer Cesuur bij open vragen 55 procent Cesuur bij meerkeuzevragen afhankelijk van het aantal keuzemogelijkheden 17

18 Instrumenten en formats
Borging kwaliteit Instrumenten en formats Methodiek: Examen-overzichten Overzicht dekking kd Toets-matrijzen Examen- producten 18

19 Borging kwaliteit Deskundigheid Proces: Constructie Screening
Bureauredactie Screening Vaststelling Distributie Evaluatie Aanpassing Proces: Deskundigheid 19

20 Opdracht

21 Contact Stichting Praktijkleren T: (033) 470 99 30
Disketteweg 11 3821 AR AMERSFOORT T: (033) E: W: Nieuwsflits Stichting Praktijkleren (meld u aan!) Projectmanager examenproducten: Maria Wessels,


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google