De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs. Examinering in de praktijk Maria Wessels Congres BTG ESB&I 8 en 9 maart 2012 Stichting Praktijkleren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs. Examinering in de praktijk Maria Wessels Congres BTG ESB&I 8 en 9 maart 2012 Stichting Praktijkleren."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 Examinering in de praktijk Maria Wessels Congres BTG ESB&I 8 en 9 maart 2012 Stichting Praktijkleren

3 Agenda  Kaders examenproducten  Toezichtkader Inspectie  Praktijktoetsen –Proeve van bekwaamheid –Examenproject –Beoordelingssystematiek  Tentamens –Beoordelingssystematiek  Borging kwaliteit  Aan de slag  Vragen en afsluiting

4 Kaders  Eisen uit de kwalificatiedossiers  Standaarden inspectie: Toezichtkader BVE 2012, Inspectie van het Onderwijs  Eisen sectorale examenprofiel  Uitgangspunten Stichting Praktijkleren

5 Toezichtkader bve 2012 Examinering en diplomering (gebied 2)  Examenstandaard 1: het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen  Examenstandaard 2: de examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk  Examenstandaard 3: de diplomering is deugdelijk en geborgd

6 Examenproducten  Praktijktoetsen, integraal examineren van werkprocessen –Proeven van bekwaamheid –Examenprojecten  Tentamens, examineren van vakkennis en vaardigheden –Cruciaal voor het beroep –Voor vakkennis en vaardigheden die niet op het juiste niveau beoordeeld kunnen worden in praktijktoetsen

7 Proeve van bekwaamheid  Kwalificeren in de beroepspraktijk  Fysieke omgeving overeenkomstig professionele werkomgeving  Sociale context overeenkomstig sociale context praktijksituatie  Authentieke werkzaamheden  Beoordelaars uit de beroepspraktijk  Omstandigheden moeilijk beïnvloedbaar  ‘Organiseren’ van vertrouwen bij het werkveld

8 Proeve van bekwaamheid = ‘kadertoets’ Nadere invulling door het roc van  Opdrachten  Examensetting  Beoordelingscriteria (deels al aanwezig)  Cesuur (deels al aanwezig)

9 Instrumentarium proeve van bekwaamheid Standaard  Stappenplan  Examenafspraken  Format examenopdracht  Deskundigheidsverklaring  Beoordelaarsinstructie  Handleiding kandidaat  Protocolformulier  Evaluatieformulier kandidaat Specifiek per kwalificatie per kerntaak  Toetsmatrijs  Beoordelingsformulieren

10 Stappenplan  Inventariseren van de mogelijkheden  Vaststellen wat in de praktijk kan worden geëxamineerd  Betrokkenen informeren  Uitvoeren van de proeve  Beoordeling  Vaststellen resultaat  Mededelen resultaat  Archiveren examen

11 Examenproject  Kwalificeren in een gesimuleerde beroepsomgeving  Alternatief voor proeve van bekwaamheid  ‘Volledig’ examenproduct: opdrachten, examensetting etc. zijn geformuleerd  Gecontroleerde omstandigheden

12 Instrumentarium examenproject  Standaard –Algemene handleiding examenproject –Beoordelingsvoorschrift  Specifiek per examenproject –Examinatorset –Kandidaatset –Opdrachten –Beoordelingsformulieren

13 Beoordelingssystematiek praktijktoets  Minimaal 2 beoordelaars  Beoordeling per werkproces  Op het beoordelingsformulier per werkproces o/v/g scoren  Cesuur in beoordelingsvoorschrift  Scoren op basis van observaties en opgeleverde resultaten  In de onderbouwing score: verwijzen naar de behaalde resultaten en de mate van beheersing van de beoordelingsindicatoren  Observatie m.b.v. de WACKER-methode

14 Observatie  Waarnemen  Aantekeningen maken  Classificeren  Kwalificeren  Evalueren  Rapporteren

15 Opgeleverde resultaten  Antwoordmodel –Waar moet het resultaat minimaal aan voldoen? –Vormeisen, bijvoorbeeld brief conform huisstijl –Inhoudseisen, bijvoorbeeld bekabeling netjes geplaatst, airflow optimaal –Antwoordindicatie

16 Tentamens  Kwalificerend  Voor de cruciale vakkennis en vaardigheden die onvoldoende aan bod komen in praktijktoetsen  Gebaseerd op de analyse van de kwalificatiedossiers (overzicht dekking kd)  Meerkeuzevragen of open vragen (meestal)  Schriftelijke afname

17 Beoordelingssystematiek tentamen  Puntentoekenning per vraag  Totaal aantal punten bepaalt het cijfer  Cesuur bij open vragen 55 procent  Cesuur bij meerkeuzevragen afhankelijk van het aantal keuzemogelijkheden

18 Borging kwaliteit Instrumenten en formats Examen- overzichten Toets- matrijzen Examen- producten Methodiek: Overzicht dekking kd

19 Borging kwaliteit Constructie Bureauredactie Screening Vaststelling Distributie Evaluatie Aanpassing Proces:

20 Opdracht

21 Contact  Stichting Praktijkleren Disketteweg 11 3821 AR AMERSFOORT  T: (033) 470 99 30  E: info@stichtingpraktijkleren.nl  W: info@www.stichtingpraktijkleren.nl  Nieuwsflits Stichting Praktijkleren (meld u aan!)  Projectmanager examenproducten: Maria Wessels, m.wessels@stichtingpraktijkleren.nl


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs. Examinering in de praktijk Maria Wessels Congres BTG ESB&I 8 en 9 maart 2012 Stichting Praktijkleren."

Verwante presentaties


Ads door Google