De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

praktijk project ouderbetrokkenheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "praktijk project ouderbetrokkenheid"— Transcript van de presentatie:

1 praktijk project ouderbetrokkenheid

2 wat is ouderbetrokkenheid?

3

4

5 Opdracht 1 gezamenlijk Onderzoeksdoel Onderzoeksvraag Deelvragen Op basis van probleemanalyse inleiding shl Maken van een onderzoeksplan H3:oriënteren H4: Richten H5: Plannen

6 Oriënteren: Je start het onderzoek met de kernactiviteit oriënteren
Oriënteren: Je start het onderzoek met de kernactiviteit oriënteren. Je probeert onder meer in beeld te brengen welke praktijkproblemen en -vragen er zijn, voor wie deze belangrijk zijn, wat erover bekend is, wat het belang van je onderzoek kan zijn voor de organisatie. Je probeert het praktijkprobleem of de praktijkvraag (met behulp van theorie) van verschillende kanten te bekijken zonder meteen al in te zoomen op een specifiek deel van het probleem. Richten: Het richten van je onderzoek betekent dat je inzoomt en het probleem probeert af te bakenen om te komen tot een duidelijke hoofdvraag voor je onderzoek. De opbrengsten van deze activiteit zijn een beschrijving van het doel van het onderzoek, een literatuurstudie en de onderzoeksvraag, al dan niet uitgewerkt in deelvragen. Plannen: Na het richten volgt het plannen. Tijdens het plannen maak je keuzes wat betreft de vormgeving van je onderzoeksproces. Je denkt na over de onderzoeksactiviteiten die je gaat ondernemen om zo goed mogelijk antwoord te krijgen op je hoofdvraag. Als gevolg van deze activiteit ontstaat het onderzoeksplan, dat beschouwd kan worden als het resultaat van de drie kernactiviteiten oriënteren, richten en plannen.

7 Onderzoek niet specifiek genoemd in shl
Verschillende manieren van data verzamelen zoals: Interviews, observeren , literatuur etc. H6 Verzamelen H7 Analyseren en concluderen Dit leidt tot een onderzoeksverslag met antwoord op hoofd en deelvragen

8 Verzamelen: Tijdens deze kernactiviteit voer je de geplande onderzoeksactiviteiten uit. Je verzamelt data die je nodig hebt om je vraag te kunnen beantwoorden. Bij het verzamelen van de data maak je gebruik van instrumenten als een vragenlijst,een kijkkader of een interviewleidraad. Analyseren en concluderen: Bij deze kernactiviteit gaat het erom de verzamelde data te analyseren. Op basis van de analyseresultaten formuleer je concrete antwoorden op je onderzoeksvraag in de vorm van conclusies. Om je onderzoeksaanpak en je resultaten goed te kunnen verantwoorden is het belangrijk om je onderzoeksbevindingen en het verloop van het onderzoeksproces vast te leggen.

9 Opdracht 2 Individueel Ontwerp een beroepsproduct
Serie van 3 ouder bijeenkomsten Ontwerp handleiding voor medewerkers uitvoeren en implementeren van de bovengenoemde bijeenkomsten H8 Ontwerpen Individueel> naar opdracht 2

10 Ontwerpen: Deze kernactiviteit, die je alleen uitvoert als je een ontwerpvraag hebt, richt zich op een doelbewuste verandering van de dagelijkse praktijk; op innovatie. Je doorloopt, als aanvulling op de cyclus voor praktijkonderzoek, de innovatiecyclus. In de eerste fase van je ontwerponderzoek voer je een beschrijvend onderzoek uit met behulp waarvan je in kaart brengt aan welke ontwerpeisen de oplossing van je praktijkprobleem moet voldoen. In de tweede fase van het ontwerponderzoek maak je een ontwerp (handelingsprotocol, training, behandelmethode, enzovoort) dat je daarna test in de praktijk. De testdata die je vervolgens verzamelt, gebruik je om te bepalen of het ontwerpproduct voldoet in de praktijk. Eventueel stel je je ontwerp op basis van je testdata bij en probeer je het opnieuw uit in de praktijk. Je doorloopt de innovatiecyclus dan nog een keer.

11 Rapporteren en presenteren: Het laatste deel van je onderzoek betreft de kernactiviteit rapporteren en presenteren. Deze kernactiviteit is opgenomen aan het eind van de onderzoekscyclus, maar in feite ben je er al gedurende je hele onderzoek mee bezig. Door veel mensen (collega's, clienten, leidinggevenden) bij je onderzoek te betrekken probeer je draagvlak te creëren voor je onderzoek. Afhankelijk van je onderzoeksvraag leidt je praktijkonderzoek tot veranderingen in bijvoorbeeld de denkbeelden van collega's, de omgang met cliënten, de inrichting van ruimtes of communicatievormen in de organisatie.

12 afsluiting Feedbackformulier
Projectmatig werken , een evaluatie van je eigen functioneren en van je collega studenten.

13 samenwerkingsovereenkomst
In de eerste week worden afspraken gemaakt over de wijze waarop samengewerkt gaat worden. In het samenwerkingscontract worden de afspraken betreffende de beheersaspecten: TGKIO • Tijd: Aanwezigheid bij de begeleide en onbegeleide bijeenkomsten (wat te doen bij afwezigheid). Inzet voor de uitvoering van de opdrachten in uren. • Geld: Verdeling van eventuele kosten. • Kwaliteit: De eisen die aan de resultaten van het project en aan de omgang met elkaar worden gesteld en de sancties wanneer er niet aan de afspraken wordt gehouden. • Informatie: De wijze waarop de projectleden en de belangrijke betrokkenen op de hoogte worden gehouden ( denk hierbij aan de middelen die hierbij in worden gezet en afspraken rondom delen van informatie en terugkoppeling aan docent en opdrachtgever). • Organisatie: Frequentie van vergaderen, besluitvorming, conflicthantering, gedragsafspraken, feedback over positieve en negatieve ervaringen, evaluatiemomenten. In de taakverdeling wordt expliciet gemaakt hoe rekening is gehouden met de verschillende kwaliteiten van de projectgroepleden.

14 Sites ter ondersteuning
https://www.google.nl/search?q=intervisie&rlz=1C1KMZB_enNL573NL573&oq=intervisie&aqs=chrome..69i57j0l5.1976j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#q=ouderbetrokkenheid&tbm=bks

15 Dus... 1 onderzoeksplan (gezamenlijk)
2 onderzoeksverslag (gezamenlijk) 3 beroepsproduct (individueel) 4 presentatie (individueel) 5 evaluatie/procesverslag (individueel)

16 Nog vragen??


Download ppt "praktijk project ouderbetrokkenheid"

Verwante presentaties


Ads door Google