De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerkring POW Fase 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerkring POW Fase 4."— Transcript van de presentatie:

1 Leerkring POW Fase 4

2 Een leerkring: wat, hoe en waarom?
Coöperatieve vorm van begeleiding Efficiënter, grotere opbrengst Interactief leren / feedback Presentatie en beoordeling

3 De onderneming De ontwikkelingsagenda van de stageschool als uitgangspunt Verband met beroepsrollen en competenties Onderzoekscyclus in het kort Ondersteuning in de leerkring en op de stageschool

4 Planning van de bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag Er worden bijeenkomsten ingepland in het rooster. Tussendoor samenkomen kan op eigen initiatief Eindfeedback is nodig vóór je kunt presenteren Je krijgt twee keer feedback: Voor assessment 4.1 stap in ieder geval stap 1 t/m 3. Voor assessment 4.2. het hele onderzoek. Als je feedback hebt gehad presenteer je je onderzoek in de leerkring en krijg je feedback van de groep.

5 Vaste opbouw werkwijze leerkring
1. Openingsronde Mededelingen Agendapunten vaststellen Tijdsplanning 2. Huishoudelijke ronde Organisatie 3. Inhoudelijke ronde Bespreken van de stukken Vragen beantwoorden Komen tot een gezamenlijke feedback (actieve deelname!!!) 3. Slotronde Afronding Afspraken

6 Onderzoeksstappen kwaliteit onderzoeksstappen Stap 1: schoolontwikkelingstaak, ambitie, behoefte, probleem, doel Stap 2: onderzoeksvraag Stap 3: keuze onderzoeksinstrumenten Stap 4: informatie verzamelen Stap 5: betekenis verlenen Stap 6: consequenties vastleggen Stap 7: actie ondernemen Stap 8: evaluatie actie

7 Bronnen en hulpmiddelen op de ELO
Stappenplan Collectief Actieonderzoek Zelfhulppakket bij onderzoek Onderzoeksvaardigheden met voorbeelden (PPT 0809) En.... Kallenberg

8 Literatuurstudie Zorg voor een degelijke literatuurstudie!!!!

9 Literatuur Zorg voor een degelijke literatuurstudie!!
Een tekst gebruiken zonder bronvermelding is plagiaat! Parafraseren: in eigen woorden weergeven Citeren: letterlijk overnemen (tussen aanhalingstekens) Vermeld de bron na een parafrase en citaat Volgens de APA normen Voeg aan het eind altijd een bronnenlijst toe Zie website fase 4: onderneming, literatuurverwijzing!

10 Verwijzen naar boeken Boeken Achternamen auteurs, voorletter (jaar van uitgave). Volledige titel, eventueel subtitel. Plaats: uitgever. Voorbeeld: Tomesen, M. & Kleef, M. van (2002). Werken aan taalbewustzijn. Prototype voor het stimuleren van fonologisch bewustzijn in betekenisvolle contexten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

11 Verwijzen naar internetbronnen
Achternaam auteurs, voorletter (publicatiejaar of update). Titel van het document of de website. Geraadpleegd op de dag maand jaar, adres website Voorbeeld Damhuis, R. & Litjens, P. (2000). Vragen? Geen vragen! Geraadpleegd op 7 oktober

12 Verwijzen naar kranten- en tijdschriften
Achternaam auteurs, voorletter (jaar van uitgave). Titel artikel, eventueel subtitel. Naam van het tijdschrift of krant, nummer, paginanummer(s). Voorbeeld Damhuis, R. & Litjens. P. (2003). Drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling. Taal Lezen Primair, nr. 10, p17-19.

13 Aan de slag Schoolontwikkeltaak (context stageschool)
Voorlopige onderzoeksvraag Deelvragen Op zoek naar goede literatuur

14 Wat ga je nu doen Doornemen stappenplan en Kallenberg e.a., hfdst. 3 en 4 Aan het werk met Stap 1 en 2 Eerste oriëntatie op bruikbare literatuur Heel belangrijk: Elkaars werk beoordelen en feedback geven. NIETS van elkaar overnemen of doorgeven aan anderen ivm fraude.

15 Vóór de volgende bijeenkomst
stap 1 en 2 in concept uitwerken, eventueel al stap 3 zetten. Stap 1: Het probleem in kaart brengen Stap 2: De onderzoeksvraag Stap 3: Keuze van instrumenten én de onderbouwing hiervan met literatuur over het onderwerp én over onderzoek doen. Mail je werk vooraf naar de leerkringgroep én de docent Neem elkaars stukken vóór de bijeenkomst door en noteer feedback

16 Vragen? Veel succes! 


Download ppt "Leerkring POW Fase 4."

Verwante presentaties


Ads door Google