De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met groepen jonge kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met groepen jonge kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met groepen jonge kinderen
Bijeenkomst 2

2 Vorige bijeenkomst: * Uitleg module / SHL
* Uitleg theorie over groepssamenstelling * Belang van stabiliteit * Horizontale en verticale groepen * Bespreking praktijkopdrachten: visie * Afsluiten

3 Deze bijeenkomst: * Inhoud module herhaling
* Opdracht positieve groepsdynamica * Uitleg sociogram * Groepssamenstelling en sociogram * Proces tijdens deze module * Bespreken van praktijkopdrachten * Afsluiten

4 Inhoud module: Samenvatting les 1: Stabiliteit en een veilige emotionele omgeving zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Jullie gaan je tijdens de module richten op het creëren van de juiste groepsdynamica d.m.v. stabiliteit te hanteren. Dit is jullie primaire doel oftewel het procesdoel. Daarnaast hebben jullie een subdoel waar jullie aan gaan werken en dat is het stimuleren van de ontwikkeling: subdoel oftewel productdoel. Om dit echt te kunnen meten moet je langere tijd uittrekken dan mogelijk is voor deze module. Kortom: de nadruk ligt bij deze module meer op het creëren van een juiste groepsdynamica.

5 Opdracht: Ga samen met een groep van vier personen een aantal aspecten die van belang zijn voor een positieve groepsdynamica beschrijven op een flap papier. Zorg ervoor dat jullie allemaal de aspecten begrijpen van elkaar zodat je het kan toelichten aan de rest van de klas. Plenair flappen bespreken.

6 Uitleg Sociogram: Sociogram is een interventie om te meten van wat er gebeurt in de groep. Hoe gedragen de kinderen zich? Welke groepsdynamica heerst er in een groep? * Voelen ze zich vrij in een groep om te reageren? * Voelen ze zich veilig? * Welke kinderen voelen zich niet veilig? * Nog meer vragen die je zou kunnen stellen om een sociogram te analyseren? Dennis Kelly PM’er Bas

7 Groepssamenstelling en sociogram:
Groepssamenstelling baseren op: Uitkomsten sociogram grote groep/ Analyse sociogram. Als je de uitkomsten van het sociogram hebt geanalyseerd kun je ook meenemen in de keuze van groepssamenstelling: Achtergronden individuele kinderen. Ontwikkelingsachterstand of vooruitloop op ontwikkelingsgebied.

8 Proces tijdens deze module:
4D’s / PDCA cyclus * Sociogram grote groep voormeting Data- Duiden / Plan * Groepssamenstelling Data- Duiden / Plan * Sociogram kleine groep voormeting / Plan * Plan van aanpak opstellen Doel / Plan * Uitvoeren in de praktijk Doen / Do * Sociogram kleine groep nameting / Check * Sociogram grote groep nameting/ evaluatie / Check * Bijstellen van plan van aanpak / Act

9 Bespreken praktijkopdrachten:
* Uitvoeren in de praktijk van de sociogram grote groep voormeting (opdr. 2). * Maak een groepssamenstelling in overleg met collega’s ( opdr. 3). * Maak alvast een opzet van plan van aanpak (opdr. 4), gebruik bijlage. Verwerk in je plan van aanpak/ hou rekening in je plan van aanpak met de visie die je werkplek heeft v.w.b. het werken met kleine groepen (de opdr. die jullie voor vandaag uitgewerkt moeten hebben).

10 Afsluiten Vragen?


Download ppt "Werken met groepen jonge kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google