De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoeding en pedagogiek Bijeenkomst 8 Eline Bouwman MP L 02.416.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoeding en pedagogiek Bijeenkomst 8 Eline Bouwman MP L 02.416."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoeding en pedagogiek Bijeenkomst 8 Eline Bouwman a.bouwman@hr.nl http://med.hr.nl/ginka MP L 02.416

2 Programma van vandaag  Herhaling en samenbrengen van de Pedagogen en visies  Terugblik  Kuipers, Kok, vd Ploeg en Angenent  Tentamenvoorbereiding  Evaluatie

3 ‘Stappenplan’ Kok Welk gedrag signaleer je bij het kind? Welke orthopedagogische vraagstelling stelt het kind met dit gedrag? Over welk ontwikkelingsaspect gaat het in deze vraag? Hoe kun je als opvoeder vervolgens specifiek gaan opvoeden d.m.v.

4 Tentamenvoorbereiding Kennis Toepassing en uitleg; (voor)beelden, casuïstiek

5 Tentamenvoorbereiding Kok h.1,2 Kuipers h.2 Angenent p. 21-110 Vd Ploeg h.2,3

6 Terugblik; verschillende pedagogen “Opvoeden”, “opvoedeling”, “ sociale zelve”, “invloed”, “mondigheid”, “assertiviteit”, “ontwikkelingsfases”, “leefsituatie hanteren”, “orthopedagogische vraagstelling”, ” ideële dementie”, “persoonlijkheidsvorming” en “omgang” Bij welke pedagogen horen bovenstaande begrippen?

7 Opvoederspresentatie (Kok) “De wijze waarop de persoon zich toont, zich kenbaar maakt en de opvoedingsrelatie bewust hanteert om ontwikkelingskansen bij het kind te optimaliseren”

8 Klimaat creëren (Kok) “De manier waarop de dagelijkse routine en de fysieke en niet fysieke omgeving vorm krijgt” “De manier waarop de opvoeder het gezinsleven materieel en immaterieel vormgeeft”

9 Situaties hanteren (Kok)  “De manier waarop de opvoeder initiërend of (niet) reagerend omgaat met zowel dagelijks voorkomende situaties als met minder vaak voorkomende situaties”  “Het al dan niet sturing geven aan acties en gebeurtenissen”

10 Opvoeden volgens Kuipers  Opvoeden is de omgang tussen volwassen en kinderen waarbij vanuit de volwassene invloed wordt uitgeoefend op het kind te stimuleren. Opvoeding is noodzakelijk en mogelijk; het pasgeboren kind is afhankelijk en moet leren van anderen om tot een volwassen individu te groeien.

11 Kernbegrippen van Kuipers  Omgang  Mondigheid  Invloed en het uitoefenen van invloed en de 6 afhankelijkheidsgebieden  De dimensies van opvoeding

12 Pedagogiek volgens Kuipers  Pedagogiek bestaat uit de denkbeelden van opvoeders over de behoeften en kenmerken van kinderen en over het gebruik van opvoedingsstrategieën. Denkbeelden zijn cultuurgebonden.

13 Pedagogiek is de ideële dimensie van de opvoeding. Kuipers (2008) noemt het ook wel ‘opvoedingsfilosofie’. Pedagogiek omvat de levensvisie (de gedachten) van de opvoeder. Hij plaatst deze naast de materiële dimensie die hij ‘pedagogie’ of opvoedingspraktijk noemt.

14 Angenent Persoonlijkheidsontwikkeling is het worden wie je (vanuit je aanleg, met al je ontwikkelmogelijkheden) bent. Het wordt ook omschreven als zelfverwerkelijking in de vorm van identiteitsvorming. Belangrijke begrippen daarbij zijn: zelfbeeld, ideaalbeeld en zelfwaardering.

15 De ontwikkelingsfasen van Angenent De babytijd De peutertijd De kleutertijd De kindertijd De jongerentijd De jongvolwassenheid

16 In fases, geen fase overslaan Emotionele fase….

17 Wie een mens als persoon is en welke aspecten daarbinnen naar voren komen zie je in de manier waarop iemand zich in verschillende situaties gedraagt. Angenent noemt de verschillende leefwerelden sociale categorieën en legt uit dat elke situatie vanuit de eigen verwachtingen en eisen een bepaald rolgedrag vraagt. Dat kan betekenen je binnen verschillende situaties verschillende aspecten van je persoonlijkheid, sociale zelven laat zien.

18 Van der Ploeg Omgaan met kinderen is volgens v.d. Ploeg (2006) een kwestie van: het kind de kans geven zich te laten ontwikkelen en het kind begeleiden. De omgang is gebaseerd op twee pijlers: emotionele betrokkenheid en het bieden van ontwikkelingsruimte.

19 Positieve omgangsvormen ondersteuning, sturen zonder straffen, consequent en duidelijk handelen, openheid en aandacht en respect.

20 Negatieve omgangsvormen machtsuitoefening, onthouden van liefde, overbescherming, belemmeren van sociale relaties, ‘laat maar gaan’.

21 Het handelen van de opvoeder; vormen van positieve omgang Welk verband zie je hier tussen de theorie van Kok en vd Ploeg?

22 Het handelen van de opvoeder; vormen van positieve omgang Bedenk voor de positieve omgangsvormen van vd Ploeg bij welke dimensie van Kok je ze vindt passen én leg uit waarom Bijvoorbeeld; door consequent en duidelijk (vd Ploeg) te zijn, creëer je als opvoeder een veilig, voorspelbaar klimaat (Kok).

23 De voorbeelden van Vd Ploeg bij de dimensies van Kok Opvoederspresentatie - Ondersteuning - Openheid - Aandacht en respect Klimaat creëren - Consequent en duidelijk Situaties hanteren - Sturen zonder straffen

24 Welke overeenkomsten zie je?

25 Terugblik en evaluatie Wat heb je geleerd tijdens deze module? Heb je iets gemist tijdens deze module en zo ja, wat heb je gemist? Wat vond je goed aan de module? Wat vond je minder goed aan de module? Welke feedback wil je de docent geven?

26 Tot slot Dank voor jullie inzet, heel veel succes met het tentamen!

27 Vragen?


Download ppt "Opvoeding en pedagogiek Bijeenkomst 8 Eline Bouwman MP L 02.416."

Verwante presentaties


Ads door Google