De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop evalueren Dcp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop evalueren Dcp"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop evalueren Dcp

2 Situering Doelstellingen workshop Focus:
Vanuit concrete voorbeelden in groep theoretische zaken kunnen toelichten (inzien) Vanuit concrete voorbeelden in groep en individueel een evaluatie-instrument en verbetersleutel kunnen maken (toepassen) Focus: Een goede vraagstelling hanteren Een objectieve verbetersleutel opstellen

3 Workshop evalueren Dcp
Opdracht In groep Zie instructiefiche Workshop evalueren Dcp

4

5 Verwerkingsopdracht: maak je eigen evaluatie-instrument
→ vertrek vanuit je lesvoorbereiding DCp (voor oefenles bij lector DCp) → stel een evaluatie-instrument op → controleer via de checklists in de cursus (opmaak, vraagstelling, gebruik) → stel de verbetersleutel op Zie opdrachtsjabloon! Indienen: op dokeos – verwerkingsopdracht evalueren

6 Richtlijnen bij het afnemen v/e toets/examen
Geef duidelijke en schriftelijke instructie: Welk materiaal kan gebruikt worden? Hoeveel tijd krijgen lln? Afspraken rond respecteren voorziene antwoordruimte,…? Geef duidelijkheid over scoring van antwoorden, zeker bij meerkeuzevragen Afkijken vermijden door verschillende toetsversies Start met eenvoudige vragen (succeservaringen) Goede spreiding van de vragen over de leerstof = representatief

7 Tips voor opstellen korte antwoordvorm vragen
Vertrek steeds vanuit de doelstellingen en zorg ervoor dat je vraag een concretisering is van de doelstelling die je wil evalueren Cf. evalueren als ‘controleren of de doelen bereikt zijn’ (KVA = competenties v/d lln) => belang formulering doelen De vraag moet duidelijk en specifiek zijn: er mag maar 1 correct antwoord mogelijk zijn op de vraag Het antwoord moet kort en specifiek zijn: een getal, een formule, een korte zin,.. Vermijd letterlijke zinnen uit cursus/handboek als vraag (die kunnen gememoriseerd zijn)

8 Tips voor opstellen korte antwoordvorm vragen
Zorg voor voldoende ruimte voor het invullen van het antwoord Geef niet de eerste letter van antwoord aan Deel mee op hoeveel punten een vraag staat Breng de lln op de hoogte van tijdgrenzen

9 Tips bij het opstellen gesloten vragen
Vertrek steeds vanuit de doelstellingen Niet alleen geheugenkennis maar ook inzicht toetsen Hou de taal zo eenvoudig mogelijk (geen dubbele negaties, gebruik niet nooit/altijd,..)

10 Tips bij het opstellen gesloten vragen
De vraag mag geen verborgen aanwijzingen bevatten Geen strikvragen en listigheden Oplossen van elke vraag is onafhankelijk van oplossing van vorige vraag

11 Richtlijnen bij procesevaluatie (U)
Dagelijks werk → Doel : leerproces meten + bijsturen → Wat : kennis, vaardigheden en attitudes (competenties) → Hoe : taken, opdrachten (thuis; klas; zelfstandig; in groep), toets, overhoring

12 Breed evalueren (U) Cf procesgerichte onderwijsvisie
K, V, A geïntegreerd Instructie en evaluatie geïntegreerd Alternatieve evaluatievormen; ‘anders evalueren’ DCo Competentie-gericht evalueren

13 Anders evalueren? (U) → groepswerk via peerevaluatie → zelfstandig werk via zelfevaluatie → praktijk via evaluatiefiches → SAM (schaal voor attitudemeting) Tekst: ‘Het dagelijks werk van je leerlingen evalueren’ → Zie workshop in DCo

14 Reflectie… (U) De kwaliteit van een evaluatie staat of valt met de kwaliteit van de eindfeedback Wat denken jullie?

15 Feedback geven (U) Functie van feedback?
Positief gedrag/resultaat bevestigen Bv. De taak is goed uitgewerkt. Je legt goede en zinvolle verbanden tussen de verschillende elementen Indien nodig gedrag of leerproces bijsturen: Bv. Verwoord de essentie nog meer in je eigen woorden. Bv. Noteer alle stappen die je zet om tot de oplossing te komen op papier, en controleer of je geen fout gemaakt hebt in je redenering.

16 Feedback geven (U) Geef ook aandacht aan/vertrek uit positieve elementen Geef bruikbare feedback focus op aspecten die te verbeteren zijn geef ook aan hoe te verbeteren (begeleiden) Geef de andere de kans om te reageren Hou rekening met de persoon zelf: hanteer begrijpelijke taal totale persoon + context v/d lln betrekken (lln is meer dan het toetsresultaat)


Download ppt "Workshop evalueren Dcp"

Verwante presentaties


Ads door Google