De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cyclus C Derde Zondag van de Advent 13 december 2015 Muziek: Kerstlied Profeet Sefanja.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cyclus C Derde Zondag van de Advent 13 december 2015 Muziek: Kerstlied Profeet Sefanja."— Transcript van de presentatie:

1

2 Cyclus C Derde Zondag van de Advent 13 december 2015 Muziek: Kerstlied Profeet Sefanja

3 Toen de profeet Sefanja begon te prediken was het 60 jaar geleden dat Jeruzalem de stem van een profeet hoorde, de laatste ten tijde van de koningen Achaz en Hizkia. De zoon van Hizkia, koning Manasse, handelde slecht, hij bracht de mensen tot afgodendienst. In de tijd dat zijn (klein)zoon Josia minderjarig was (werd gekozen toen hij pas 8 jaar was) bereidde Sefanja de godsdienstige hervorming voor. Nadat hij het volk terecht had gewezen om reden van de afgodendienst (koning Manasse had zelfs zijn eigen zoon laten verbranden ter ere van de Ammonitische god Milkom) belooft Sefanja het heil van Jeruzalem doorheen de "kleine rest" die God trouw bleef (Sef 3). Foto: «Profeten» John Singer 1895

4 VERHEUGT U ! («GAUDETE!») 1ste Lezing: «Laat vreugdekreten horen, dochter van Sion ! Verheug u, sidder van blijdschap!», zegt de profeet Sefanja wanneer hij het Herstel belooft. Jesaja 12 (psalm): Ook dit gezang van Jesaja nodigt ons uit om met vreugde de grote God te bezingen die ons redt. 2de Lezing: De Filippenzenbrief nodigt ons eveneens uit altijd in de vreugde te leven, omdat de Heer nabij is. Evangelie: In het evangelie van Lucas kondigt Johannes de Doper het Blijde Nieuws aan het volk aan, en hij vraagt om in overeenstemming met dit blij nieuws te leven: Wie twee kleren heeft, dele met wie er geen heeft, en wie te eten heeft, dat hij ook zo handele! Zeer treffende aanbevelingen vandaag.

5 Sef 3,14-18a Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart! Het vonnis dat op u drukte, werd door de Heer vernietigd. Hij heeft uw vijand verjaagd. De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen! Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: “Vrees niet, Sion, en laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u als een reddende held. Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde.” Foto: Sefanja predikt tot het eenvoudige volk (Frans Manuscript XVI E.)

6 De tekst van Jes 12 bevindt zich op het einde van het Boek van de Emmanuël (Hfdst. 7-12) en dankt voor de geboorte van de ZOON, de God-met-ons. Zing dus met vreugde, want de Heilige van Israël is groot in zijn Stad. -Hij zegt: van de Heer komt onze kracht en overwinning, omdat Hij, al is Hij een kind, ons heeft gered. -En hij herhaalt: Zingend van vreugde zullen wij erop uittrekken om de waterbronnen van het heil te zoeken. -Hij besluit: Bezingen wij de Heer die heerlijke dingen deed, dat heel de wereld verneme dat Hij, dit kleine Kind, ons heeft gered. Wij zingen dat uit, vooruitlopend op de genade van Kerstmis. Muziek uit Montserrat https://youtu.be/9bLYZpusLXIhttps://youtu.be/9bLYZpusLXI

7 Jesaja, de profeet van deze psalm (Rafaël) Psalm Jes. 12 Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont want Israëls Heilige woont in uw midden. Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont want Israëls Heilige woont in uw midden. Ik dank, o Heer, Gij waart toornig op mij, maar nu schenkt Gij troost en vergeving. Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, ik hoef voor geen onheil te vrezen.

8 Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden. De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, Hij toont zich mijn helper en redder. Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam, verkondigt de volken zijn machtige daden, Maakt alom zijn grootheid bekend. Achaz en zijn vrouw met de kleine Hizkia (Michelangelo)

9 Koningen Manasse en Josia Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden. Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed, laat heel de aarde het horen. Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden !

10 Filip 4,4-7 Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens verheugt u ! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. De schrijver Safan toont de rol van de Wet die men in de Tempel vond (Ten tijde van Josia. Zie 2 Kon. 22)

11 De Geest des Heren is over Mij gekomen; Hij heeft mij gzonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Jes 61,1 Treden om naar de Tempel op te gaan, ten tijde van Sefanja

12 In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: 'Wat moeten wij doen?' Johannes gaf hun ten antwoord: 'Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.'Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem:' Meester, wat moeten wij doen?' Hij zei hun: 'Niet meer vragen dan voor u is vastgesteld.' Ook soldaten ondervroegen hem: 'En wij, wat moeten wij doen?‘ Hij antwoordde: 'Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.' Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: 'Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.' Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde hij aan het volk de Blijde Boodschap. Ommuring ten tijde van de restauratie, tijdens de prediking van Sefanja

13 «God, lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.» Psalm 80 (79),8

14 Origineel: Joan Ramirez (+) Toevoeging van beelden, lezingen, muziek, commentaren (Catalaanse en Spaanse versie) : Regina Goberna, in samenwerking met Àngel Casas Engelse vertaling : Vivian Townsend Italiaanse vertaling : Ramon Julià Baskische vertaling : Periko Alkain Portugese vertaling : Ze Manel Marquespereira Franse vertaling : Àngel Casas Nederlandse vertaling : Ben Van Vossel Video: Esther Lozano Monialen v. St. Benedictus v. Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina


Download ppt "Cyclus C Derde Zondag van de Advent 13 december 2015 Muziek: Kerstlied Profeet Sefanja."

Verwante presentaties


Ads door Google