De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! 2 Euodia vermaan ik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! 2 Euodia vermaan ik."— Transcript van de presentatie:

1 1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! 2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Here. 3 Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippi 4:4 1

2 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde
4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 1 Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Filippi 3 2

3 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde
4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 3

4 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here
...opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here. (1Kor.1:31) ... te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. (1Kor. 15:58) Toen ik nu te Troas was gekomen ... en mij een deur geopend was in de Here... (2Kor.2:12) Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts... (Efeze 5:8) Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. (Efeze 6:10) 4

5 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is HEER VAN ALLEN, RIJK VOOR ALLEN, die Hem aanroepen... Romeinen 10 5

6 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
lett. inschikkelijkheid 6

7 14 Doet alles ZONDER MORREN of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt ALS LICHTENDE STERREN in de wereld... Filippi 2 7

8 13 Ik VERMAG alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, GENOEGEN TE NEMEN. 12 Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. 13 Ik VERMAG alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. lett. ben sterk 8

9 6 Weest in geen ding bezorgd maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 9

10 6 Weest in geen ding bezorgd maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking MET DANKZEGGING bekend worden bij God. 10

11 19 Mijn God zal in AL UW BEHOEFTEN naar zijn rijkdommen heerlijk voorzien...
Filippi 4 11

12 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 12

13 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten BEHOEDEN in Christus Jezus. 13

14 16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden,
18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 1Thessalonika 5 14


Download ppt "1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! 2 Euodia vermaan ik."

Verwante presentaties


Ads door Google