De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wapenrusting van God 1. INLEIDING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wapenrusting van God 1. INLEIDING."— Transcript van de presentatie:

1 de wapenrusting van God 1. INLEIDING

2 * "het pantser der gerechtigheid"
"de wapenrusting van God" ??? 16 … Toen bracht zijn arm Hem (=de HERE) hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde Hem; 17 HIJ (=de HERE) bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils* was op zijn hoofd… Jesaja 59 * "het pantser der gerechtigheid" "helm des heils"

3 De wapenrusting van God…
=> het is zijn Eigen wapenrusting! => de HERE voert de strijd! => de HERE komt in triomf…

4 "lendenen omgord met de waarheid"
4 … hij (=de Messias*) zal de geringen in gerechtigheid richten (…) maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Jesaja 11 "lendenen omgord met de waarheid" * een scheut uit de tronk van Isaï; Jes.11:1

5 "De wapenrusting van God" verwijst naar de Heer Zelf die soeverein over zijn tegenstanders triomfeert. !

6 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
lett. "wordt gesterkt" Gr. en dunamoo = in staat gesteld worden

7 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
20 maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, Romeinen 4

8 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Efeze 6 1 Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus… 2Timotheüs 1

9 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Efeze 6 11 … ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen (…) 13 Ik vermag* alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filippi 4 * lett. ben sterk [in]

10 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Gr. Kurios = Eigenaar FOUT!! Redder Heer

11 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Efeze 6 4 Verblijdt u in de HEER* te allen tijde! Filippi 4 * De Heer = Hij die ons be-heer-t

12 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
19 … hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten… Efeze 1

13 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte* zijner macht.
Efeze 6 10 … de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. 11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht* zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld met blijdschap… Kolosse 1 * Gr. kratos

14 11 Doet de wapenrusting Gods aan…
Gr. panoplia = lett. hele uitrusting eng. panoply

15 aan- en uitdoen geen strijd!
11 Doet de wapenrusting Gods aan… 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet... Efeze 4 aan- en uitdoen geen strijd!

16 11 … om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
lett. staan Niet wij strijden. Wij worden bestreden. d.w.z. wanneer we staan… in de overwinning.

17 11 … om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
Efeze 6 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft* door onze Here Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest (lett. wordt) standvastig, onwankelbaar… 1Korinthe 15 * "meer dan overwinnaars"; Romeinen 8:37


Download ppt "De wapenrusting van God 1. INLEIDING."

Verwante presentaties


Ads door Google