De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wandelen met de Ontzagwekkende

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wandelen met de Ontzagwekkende"— Transcript van de presentatie:

1 Wandelen met de Ontzagwekkende
God verlangt liefde

2 God wandelde Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen … Genesis 3:8

3 Wandelen met God Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Genesis 5:24

4 God vond vreugde Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond Heb 11:5

5 Grote gebod Luister, Israël: ‘de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.’ Deuteronomium 6:4-5

6 Aanroepen Zij riepen: 'Gezegend de koning,
hij die komt in naam van de Heer! Vrede in de hemel; aan God in de hoge de eer!’ Lukas 19:38

7 Stenen Enkele Farizeeën die zich tussen de mensen bevonden, zeiden tegen hem: 'Meester, roep uw leerlingen tot de orde.' Maar hij antwoordde: 'Neem van mij aan: als zij zwijgen, zullen de stenen het uitroepen.’ Lukas 19:39-40

8 Heb je mij lief? Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.’ Johannes 21:15+

9 Heb je mij lief (2)? Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’

10 Waarachtig liefhebben
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 1 Johannes 3:18+

11 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.

12 Het gebod Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven

13 Eerste Liefde Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid …
Maar wat ik tegen u heb, is dat u me niet meer zo liefhebt als eerst Openbaringen 2:3-4

14


Download ppt "Wandelen met de Ontzagwekkende"

Verwante presentaties


Ads door Google